02142214

قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۶,۷۰۰
۲,۷۰۰+
۲۷۰+
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.4
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۶,۲۵۰
۲,۷۰۰+
۲۷۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.4
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۵,۰۷۰
۴,۵۰۰-
۴۵۰-
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۵,۰۷۰
۴,۵۰۰-
۴۵۰-
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۴,۷۰۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۴,۸۰۰
۴,۵۰۰-
۴۵۰-
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۳,۸۰۰
۴,۵۰۰-
۴۵۰-
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۳,۸۰۰
۴,۵۰۰-
۴۵۰-
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۳,۵۲۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۳,۵۲۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۳,۵۲۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۳,۵۲۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 1 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۳,۵۲۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 1 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۴,۰۶۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۳,۶۱۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۳,۵۲۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۴,۸۹۰
۲,۸۰۰+
۲۸۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۴,۸۹۰
۲,۸۰۰+
۲۸۰+
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 2 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۹,۴۳۰
۲,۷۰۰+
۲۷۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه 2 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۹,۱۶۰
۲,۷۰۰+
۲۷۰+
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق گالوانیزه

دامنه کاربردی وسیع ورق گالوانیزه از مصارف صنعتی گرفته تا مصارف ساختمانی، این محصول را به یکی از پرفروش‌ترین ورق‌های پایه فولادی در بازار تبدیل کرده است. به دنبال این تقاضای بالا، اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه به‌صورت به‌روز و لحظه‌ای اهمیت بسزایی دارد. چراکه برخورداری این محصولات از پوشش مقاوم به خوردگی، افزایش هزینه‌های تولید و درنتیجه گران بودن آن‌ها را نسبت به ورق‌های فولادی معمولی در پی دارد. بنابراین، برای اینکه در هزینه‌های پروژه خود صرفه‌جویی کنید، باید از قیمت روز ورق گالوانیزه و تغییرات آن اطلاع داشته باشید.

قیمت ورق گالوانیزه

 

ورق گالوانیزه چیست؟

ورق گالوانیزه یا Galvanized Sheet یکی از بهترین ورق‌های فولادی برای مصارف مقاوم به زنگ‌زدگی و خوردگی است. این محصول بر پایه ورق نورد سرد یا روغنی تولید شده و حاوی پوشش سطحی از جنس عنصر روی (Zn) به‌منظور بهبود مقاومت به خوردگی است. ضمن اینکه، علاوه بر پوشش روی، لایه‌های محافظتی کروماته و لایه روغنی نیز بر سطح این ورق اعمال می‌شوند تا قابلیت و سطح حفاظت ورق به حداکثر مقدار خود برسد. ورق‌های استیل که بهترین نوع ورق‌های ضد خوردگی هستند بسیار گران‌اند، اما تهیه ورق گالوانیزه صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به آن‌ها داشته و این محصولات خواص مطلوبی را نیز ارائه می‌کنند.

 

ویژگی‌ های مطلوب ورق گالوانیزه

از دلایل محبوبیت و تقاضای بالای ورق گالوانیزه و مزایای استفاده از این محصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مقرون‌به‌صرفه بودن: ارائه خاصیت ضد زنگ‌زدگی با هزینه‌ای کمتر از سایر ورق‌های پوشش‌دار.
  • دوام: عمر مفید و عملکرد مناسب پوشش و نیز الزامات تعمیر و نگهداری آسان.
  • ایجاد حفاظت کامل: ایجاد حفاظت کامل توسط پوشش در تمامی قسمت‌های ورق.
  • سهولت بازرسی: سادگی انجام بازرسی چشمی و تست‌های غیرمخرب روی آن‌ها.
  • قابلیت‌های بالای جوشکاری (پس از حذف پوشش)، رنگ‌آمیزی و پرس‌کاری.

 

فرآیند تولید ورق‌ های گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه بر پایه ورق روغنی و با فرآیند گالوانیزاسیون تولید می‌شوند. در این روش، از طریق غوطه‌وری داغ در حمام روی و یا آبکاری الکتریکی، لایه محافظ گالوانیزه از جنس روی در ضخامت بالای 20 میکرون در هر دو سمت ورق اعمال می‌شود. این محصولات معمولاً به‌صورت رول توسط کارخانه‌های تولیدکننده عرضه می‌شوند و اگر بخواهید آن‌ها را در حالت برش خورده یا شیت تهیه کنید، بهتر است خرید ورق گالوانیزه را از شرکت‌های بازرگانی انجام دهید. البته ورق گالوانیزه شیت برش خورده نیز در بازار موجود است اما ورق‌های شیت فابریک کیفیت سطحی و تلرانس ابعادی بهتر و دقیق‌تری دارند. این ورق‌ها مستقیماً در کارخانه برش‌دهی می‌شوند اما عملیات برش‌زنی ورق‌های برش خورده غیر فابریک در کارگاه انجام می‌شود.

 

کاربردهای ورق با پوشش گالوانیزه

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، هرجایی که نیاز به مقاومت به زنگ‌زدگی و خوردگی باشد، ورق‌های گالوانیزه یکی از بهترین گزینه‌ها هستند. قیمت مناسب و برخورداری از تنوع بالا در گرید باعث می‌شود این محصولات در تمام جنبه‌های صنعتی و ساختمانی حرفی برای گفتن داشته باشند.

از مهم‌ترین کاربردهای ورق گالوانیزه می‌توان به استفاده از آن‌ها در ساخت بدنه خودرو، ساخت انواع تانکر و مخازن ذخیره مواد، ساخت قطعات صنعتی و ساخت مقاطع گالوانیزه مانند لوله، پروفیل، نبشی و ناودانی اشاره کرد. در رابطه با کاربردهای سازه‌ای این محصول نیز می‌توان ساخت انواع ورق‌های شیروانی را نام برد.

 

انواع ورق گالوانیزه

با اینکه ورق‌های گالوانیزه فولادی به‌منظور مقاومت آن‌ها در برابر خوردگی مورداستفاده قرار می‌گیرند اما دسته‌بندی‌های متنوعی برای آن‌ها وجود دارد. این محصولات بر اساس گرید، ظاهر سطحی، سایز و ابعاد به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند.

 

انواع گریدهای ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه در گریدهای متنوعی مطابق با نوع کاربرد تولید می‌شوند. این محصولات از جنبه کارایی به سه دسته کلی ورق گالوانیزه صنعتی، ورق گالوانیزه خودرویی و ورق گالوانیزه ساختمانی تقسیم می‌شوند. این تنوع در گریدها و کاربرد از تفاوت در استاندارد مورداستفاده برای ساخت آن‌ها ناشی می‌شود. رایج‌ترین استانداردهای ورق گالوانیزه شامل ASTM A653، ASTM A924، ASTM A123، ASTM A153، ASTM A446،JIS 3302 و ISO 3575 می‌شوند. بر اساس استانداردهای ذکر شده، انواع گریدهای ورق گالوانیزه عبارت‌اند از:

  • سخت یا Full Hard
  • تجاری یا Commercial
  • کششی یا Drawing
  • نیمه کششی
  • فوق کششی

انواع ورق گالوانیزه

 

انواع ورق گالوانیزه ازنظر کیفیت سطح و ظاهر

با توجه به اینکه این محصول برای مصارف مقاوم به خوردگی مورداستفاده قرار می‌گیرد، کیفیت سطحی در آن اهمیت بالایی دارد. چراکه سطح ورق نخستین قسمت از محصول است که با عوامل خورنده درگیر می‌شود. این کیفیت شامل یکنواختی ضخامت پوشش، عدم وجود اعوجاج و برآمدگی‌های سطحی و نیز وجود یا عدم وجود اسپنگل یا گل ورق گالوانیزه می‌شود. ازنظر ویژگی‌های سطحی، ورق‌های گالوانیزه به انواع بدون گل، گل ریز و گل نرمال تقسیم می‌شوند.

 

انواع سایز و ابعاد استاندارد ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه به دلیل اینکه بر پایه ورق نورد سرد تولید می‌شود، دارای محدوده سایز یا ضخامت پایین‌تری نسبت به سایر ورق‌های فولادی، ازجمله ورق سیاه، است. این محصولات در ضخامت‌های 0.2 الی 2 میل و به حالت رول با عرض 1000 و 1250 میل تولید می‌شوند.

 

قیمت هر متر ورق گالوانیزه

اهمیت بالای ورق گالوانیزه در مصارف صنعتی و ساختمانی و حجم بالای معاملات حول این محصول، اهمیت اطلاع از قیمت هر متر ورق گالوانیزه را یادآور می‌شود. بااینکه قیمت هر متر ورق گالوانیزه بر اساس سایز یا همان ضخامت متغیر است، اما یک روند ثابت و کلی برای تعیین قیمت آن وجود دارد. هرچه سایز و درنتیجه ضخامت ورق افزایش یابد، قیمت آن گران‌تر می‌شود.

ورق گالوانیزه به‌صورت واحد کیلویی به فروش می‌رسد. بنابراین هنگام تهیه این محصول باید وزن کلی ورق‌های موردنیاز خود را محاسبه کرده و سپس در قیمت ورق گالوانیزه کیلویی ضرب کنید. با اینکه ورق‌های گالوانیزه به‌صورت رول به فروش می‌رسند، اما اگر بر اساس نیاز مشتری به‌صورت برش خورده نیز عرضه شوند بازهم معیار محاسبه قیمت این محصولات، قیمت ورق گالوانیزه کیلویی است. در محاسبه قیمت ورق گالوانیزه کیلویی، عواملی ازجمله قیمت و کیفیت ورق فولادی پایه، نوع و اندازه گل‌های سطحی ورق گالوانیزه، میزان عرضه و تقاضا و… تأثیر بسزایی دارند. به همین دلیل ورق‌هایی با ضخامت یکسان از کارخانه‌های مختلف، دارای قیمت کیلویی متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.

به‌صورت کلی، قیمت هر مترمربع ورق گالوانیزه به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه × وزن هر متر ورق گالوانیزه (kg) = قیمت هر متر ورق گالوانیزه

 

نحوه تعیین قیمت روز ورق گالوانیزه

قیمت روز ورق گالوانیزه بر اساس عواملی چون نرخ ارز و دلار، میزان عرضه تقاضا، قیمت مواد اولیه، قیمت جهانی آهن و فولاد و غیره تعیین می‌شود. دراین‌بین، به دلیل تقاضای بالا و همیشگی برای این محصول و تولید در ظرفیت بالا توسط کارخانه‌های تولیدکننده، میزان عرضه و تقاضا برای ورق گالوانیزه متناسب است. بنابراین، قیمت دلار بیشترین اثر را در تعیین قیمت روز ورق گالوانیزه دارد.

پس‌ازآن، قیمت ورق آهن و نیز قیمت فلز روی به‌صورت مستقیم در تعیین قیمت روز ورق گالوانیزه نقش دارند. ازآنجایی‌که نوسانات دلار روی این پارامترها نیز اثرگذار است، تغییرات قیمت ورق گالوانیزه در صورت افزایش یا کاهش قیمت ورق آهن و فلز روی، دوچندان خواهد شد. همچنین، نباید از تأثیر هزینه‌های حمل‌ونقل، سوخت و انرژی، خدمات و برشکاری و… بر قیمت روز ورق گالوانیزه غافل شد.

 

قیمت ورق گالوانیزه امروز چگونه برآورد می‌شود؟

ازآنجایی‌که قیمت ورق گالوانیزه به‌صورت لحظه‌ای با نوسانات دلار دچار تغییر می‌شود، برای تعیین قیمت ورق گالوانیزه امروز باید روند تغییرات قیمتی این محصول را در گذشته مورد ارزیابی قرار دهید و از طریق آن الگوی مناسب رفتاری آن را بیابید. برای نمونه، تغییرات قیمت ورق گالوانیزه ۲ میل تاراز و نیز 1 میل هفت الماس در نمودار قیمت ورق گالوانیزه آورده شده است. مطابق این شکل، قیمت ورق گالوانیزه با شروع فصل سرما افزایشی شده و با شروع سال جدید، کاهشی شده است. دلیل این امر افزایشی شدن قیمت دلار با نزدیک شدن به پایان سال و انتظار عمومی برای رسیدن به سقف قیمت ارز است.

نمودار قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه ۲ میل پرفروش‌ترین نوع این ورق است. افزایش دو برابری ضخامت ورق گالوانیزه ۲ میل نسبت به ورق ۱ میل سبب افزایش استحکام و دوام آن در برابر فشارهای وارده می‌شود. به دلیل اینکه تقاضا برای این محصول بسیار بالاست، قیمت ورق گالوانیزه ۲ میل معمولاً گران‌تر بوده و این محصول سهم بالاتری از معاملات مربوط به ورق‌های گالوانیزه را در اختیار دارد. ورق گالوانیزه ۲ میل توسط کارخانه‌هایی نظیر فولاد مبارکه، شهرکرد، تاراز و هفت الماس عرضه می‌شود.

 

خرید ورق گالوانیزه

اگر به دنبال خرید ورق گالوانیزه هستید، ابتدا باید کاربرد موردنظر خود را در نظر بگیرید. ورق‌های گالوانیزه بر اساس کیفیت و سایز در مصارف گوناگونی مورداستفاده قرار می‌گیرند. مثلاً ورق گالوانیزه خودرو با ورق‌هایی که برای ساخت تجهیزات صنعتی استفاده می‌شوند متفاوت است. سپس نوبت انتخاب سایز مناسب است. ورق‌های گالوانیزه معمولاً در ضخامت‌های 0.2 تا 2 میل در بازار موجود هستند و اگر به ضخامت‌های بالاتری از این ورق نیاز دارید، باید به‌صورت سفارشی از کارخانه تولیدکننده بخواهید که آن را برای شما تولید کند. هم‌چنین، می‌توانید ورق‌های سیاه یا ورق روغنی در ضخامت بالا را خریداری کرده و بر روی آن‌ها عملیات آبکاری انجام دهید تا گالوانیزه شوند.

خرید ورق گالوانیزه در برندهای مختلف

پس از مشخص شدن موارد یادشده، نوبت به انتخاب شرکت بازرگانی معتبر و مطمئن می‌رسد. برای این منظور خرید ورق گالوانیزه از فولاد ایرانیان پیشنهاد می‌شود. دلیل این امر به مناسب بودن قیمت ورق گالوانیزه عرضه‌شده توسط این مجموعه و نیز امکان دریافت مشاوره رایگان خرید و باربری محصول و نیز مشاوره انجام فرآیندهایی نظیر برشکاری، جوشکاری و… بر روی این ورق‌ها مربوط می‌شود. به‌منظور خرید ورق گالوانیزه از فولاد ایرانیان، با کارشناسان فروش این مجموعه تماس حاصل نمایید و ثبت سفارش کنید. سپس پیش فاکتور برای شما صادر می‌شود و پس از تأیید توسط شما و واریز وجه، فرآیند خرید ورق گالوانیزه شما تکمیل شده و با راهنمایی‌های کارشناسان، نحوه باربری و محل تحویل کالا مشخص می‌شود.

در انتها و پس از دریافت محصولات نیز باید به کیفیت سطحی این ورق‌ها توجه نمایید. ازآنجایی‌که ورق‌های گالوانیزه به‌صورت ذاتی در برابر خوردگی مقاوم نیستند و این خاصیت را از طریق پوشش‌های سطحی به دست می‌آورند، وجود خراش‌های سطحی و یا کندگی پوشش موجب افت این خاصیت در آن‌ها می‌شود. بنابراین، در هنگام خرید ورق گالوانیزه باید به سالم بودن و یکنواختی پوشش سطحی آن‌ها توجه نمایید.

 

سؤالات متداول

1- قیمت هر متر ورق گالوانیزه چقدر است است؟

قیمت ورق گالوانیزه با توجه به نوع گرید، ضخامت یا سایز، ابعاد، ضخامت و جرم پوشش، میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و… متغیر است.

 

2- ورق گالوانیزه در چه حالت‌هایی عرضه می‌شود؟

فروش ورق گالوانیزه در هر دو حالت رول و شیت برای مشتریان امکان‌پذیر است.

 

3- خدمات فولاد ایرانیان برای مشتریان ورق گالوانیزه چیست؟

این خدمات شامل تسمه کشی و پالت‌بندی ورق و بیشتر برای ورق‌های با ضخامت پایین است.