فیلتر ها

قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان1212125کیلوگرم
۲۹,۰۸۰
اصفهان1402/09/08
سایز12
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی125
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان1212125شاخه
۳,۶۲۳,۸۵۰
انبار تهران1402/09/08
سایز12
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی125
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان1412155کیلوگرم
۲۴,۰۳۰
اصفهان1402/09/08
سایز14
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی155
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان1412155شاخه
۳,۶۵۱,۳۷۰
انبار تهران1402/09/08
سایز14
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی155
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان1612190کیلوگرم
۲۲,۲۰۰
اصفهان1402/09/08
سایز16
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی190
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان1612190شاخه
۴,۲۴۷,۷۰۰
انبار تهران1402/09/08
سایز16
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی190
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان1812230کیلوگرم
۲۲,۲۰۰
اصفهان1402/09/08
سایز18
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی230
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان1812230شاخه
۵,۰۲۷,۵۲۰
انبار تهران1402/09/08
سایز18
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی230
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان2012270شاخه
۶,۶۰۵,۵۰۰
انبار تهران1402/09/08
سایز20
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی270
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان2012270کیلوگرم
۲۴,۰۳۰
اصفهان1402/09/08
سایز20
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی270
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان2212320شاخه
۷,۴۳۱,۱۹۰
انبار تهران1402/09/08
سایز22
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی320
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان2212320کیلوگرم
۲۳,۱۱۰
اصفهان1402/09/08
سایز22
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی320
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان2412370کیلوگرم
۲۳,۱۱۰
اصفهان1402/09/08
سایز24
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی370
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان2412370شاخه
۸,۵۳۲,۱۱۰
انبار تهران1402/09/08
سایز24
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی370
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان2712440کیلوگرم
۲۲,۶۶۰
اصفهان1402/09/08
سایز27
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی440
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان2712440شاخه
۹,۹۰۸,۲۵۰
انبار تهران1402/09/08
سایز27
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی440
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان3012500کیلوگرم
۲۳,۵۷۰
اصفهان1402/09/08
سایز30
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی500
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان3012500شاخه
۱۲,۰۱۸,۳۴۰
انبار تهران1402/09/08
سایز30
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی500
واحدشاخه
نمودار

قیمت تیرآهن فایکو

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 14 فایکو1412130شاخه
۳,۰۸۸,۰۷۰
انبار تهران1402/09/08
سایز14
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی130
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 16 فایکو1612170شاخه
۴,۰۲۳,۸۵۰
انبار تهران1402/09/08
سایز16
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی170
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 18 فایکو1812210شاخهتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز18
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی210
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 20 فایکو2012260شاخه
۶,۲۶۹,۷۳۰
انبار تهران1402/09/08
سایز20
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی260
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 22 فایکو2212310شاخهتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز22
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی310
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 24 فایکو2412360شاخه
۸,۴۲۲,۰۲۰
انبار تهران1402/09/08
سایز24
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی360
واحدشاخه
نمودار

قیمت تیرآهن یزد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 14 یزد1412135شاخه
۳,۰۸۸,۰۷۰
انبار تهران1402/09/08
سایز14
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی135
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 16 یزد1612170شاخه
۴,۰۲۳,۸۵۰
انبار تهران1402/09/08
سایز16
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی170
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 18 یزد1812220شاخه
۵,۱۳۸,۰۷۰
انبار تهران1402/09/08
سایز18
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی220
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 20 یزد2012250شاخه
۶,۰۵۵,۰۵۰
انبار تهران1402/09/08
سایز20
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی250
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 22 یزد2212315شاخه
۶,۹۲۴,۷۷۰
انبار تهران1402/09/08
سایز22
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی315
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 24 یزد2412350شاخهتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز24
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی350
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 27 یزد2712-شاخهتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز27
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 30 یزد3012-شاخهتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز30
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدشاخه
نمودار

قیمت تیرآهن اهواز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 14 اهواز1412135شاخه
۳,۰۸۸,۰۷۰
انبار تهران1402/09/08
سایز14
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی135
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 16 اهواز1612170شاخه
۳,۸۳۶,۷۰۰
انبار تهران1402/09/08
سایز16
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی170
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 18 اهواز1812215شاخهتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز18
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی215
واحدشاخه
نمودار

قیمت تیرآهن کرمانشاه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 14 کرمانشاه1412135شاخه
۲,۸۰۷,۳۴۰
انبار تهران1402/09/08
سایز14
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی135
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 16 کرمانشاه1612170شاخهتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز16
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی170
واحدشاخه
نمودار

قیمت تیرآهن ناب تبریز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 14 ناب تبریز1412136شاخهتماس بگیریدکارخانه1402/09/08
سایز14
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی136
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 16 ناب تبریز1612172شاخهتماس بگیریدکارخانه1402/09/08
سایز16
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی172
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 18 ناب تبریز1812210شاخهتماس بگیریدکارخانه1402/09/08
سایز18
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی210
واحدشاخه
نمودار

قیمت تیرآهن ترک

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 8 ترک81248شاخهتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز8
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی48
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 8 ترک81270شاخهتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز8
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی70
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 10 ترک1012100شاخهتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز10
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی100
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 10 ترک101265شاخهتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز10
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی65
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 33 ترک3312590کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز33
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی590
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 36 ترک3612680کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز36
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی680
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 40 ترک4012780کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز40
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی780
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 45 ترک4512930کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز45
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی930
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 50 ترک50121080کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز50
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی1080
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 55 ترک55121280کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز55
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی1280
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 60 ترک60121430کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز60
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی1430
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت تیرآهن روسیه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 33 روسیه3312580کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز33
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی580
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 35 روسیه3512680کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز35
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی680
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 40 روسیه4012780کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز40
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی780
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 45 روسیه4512930کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز45
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی930
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 50 روسیه50121080کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز50
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی1080
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 55 روسیه55121280کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز55
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی1280
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 60 روسیه60121430کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز60
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی1430
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت تیرآهن کره

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 33 کره3312590کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز33
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی590
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 36 کره3612680کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز36
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی680
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 40 کره4012780کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز40
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی780
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 45 کره4512930کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز45
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی930
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 50 کره50121080کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز50
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی1080
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 50 کره50121430کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز50
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی1430
واحدکیلوگرم
نمودار
تیرآهن 55 کره55121280کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز55
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی1280
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت تیرآهن شاهین بناب

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 14 شاهین بناب1412124شاخه
۳,۰۷۳,۰۳۰
کارخانه1402/09/08
سایز14
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی124
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن 16 شاهین بناب1612160شاخهتماس بگیریدکارخانه1402/09/08
سایز16
استانداردIPE
طول شاخه12
وزن تقریبی160
واحدشاخه
نمودار
تیرآهن

قیمت تیرآهن در حال حاضر در محدوده 24100 الی 32000 تومان با احتساب ارزش افزوده است. قیمت این محصول را می‌توان یکی از مهم‌ترین پارامترها در برآورد هزینه ساخت‌وسازهای فولادی در نظر گرفت. ازاین‌رو نوسانات قیمت تیرآهن هرچند اندک هم می‌تواند عدد بزرگی از بودجه ساخت پروژه‌های عمرانی و صنعتی را شامل شود. تیرآهن به‌عنوان یکی از پرمصرف‌ترین مقاطع فولادی در ساختمان‌سازی، یک محصول فولادی سازه‌ای است که برای تحمل بارهای سنگین در نقش ستون یا تیر (شاه‌تیر، تیر خرپا) به کار برده می‌شود. قیمت تمام شده این محصول تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به نوسانات ارزی، قیمت مواد اولیه، هزینه‌های جانبی و… اشاره کرد.

قیمت تیرآهن

 

 

تیرآهن

تیرآهن نوعی مقطع فولادی با سطح مقطع به شکل I و H است که از دو قسمت با نام‌های بال و جان تشکیل شده است. این محصولات بر اساس ارتفاع جان آنها نامگذاری می‌شوند که شامل سایزهای 12 الی 30 می شوند. البته تیرآهن ها در سایزهای 8 و 10 و نیز سایزهای بالای 30 نیز در بازار موجودند اما وارداتی و محصول کشورهای روسیه، کره و ترکیه هستند.

 

تنوع در سایز و نوع تیرآهن باعث شده که این مقطع کاربردهای متفاوتی در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی داشته باشد؛ بنابراین عامل مهم در خرید این مقاطع، نوع کاربرد موردنیاز شما است تا بر اساس آن مناسب‌ترین تیرآهن را بر اساس وزن، طول، نوع و برند تولیدکننده انتخاب کنید. پس از انتخاب تنها کافی است که قیمت روز تیرآهن موردنظرتان را در لیست بالا جستجو کنید. ضمن اینکه، همواره در هنگام خرید تیرآهن باید به واحد کیلوگرم و شاخه‌ای آن توجه نمایید.

تیرآهن

 

 

کاربرد تیرآهن

تیرآهن فولادی عضو اصلی در سازه‌های اسکلت فلزی است. از این مقاطع برای ساخت انواع ستون شامل ستون‌های اصلی و فرعی (شاه‌تیر و تیرهای فرعی)، ساخت تیرک‌های باریک کرومیت، ساخت خرپا، ساخت تیر کلاف، ساخت کفی ستون و غیره استفاده می‌شود. هم‌چنین، تیرآهن‌ها در صنایع دیگر هم کاربرد دارند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ساخت قطعات ماشین‌آلات صنعتی، ساخت سوله، ساخت انبارها، ساخت پارکینگ و نیز ساخت آسمان‌خراش‌ها اشاره کرد.

کاربرد تیرآهن

 

 

انواع تیرآهن

تیرآهن‌ها بر اساس شکل سطح مقطع و نیز وزن به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند و این تنوع، بر قیمت تیرآهن تأثیرگذار است. بر اساس شکل سطح مقطع، تیرآهن‌ها به سه دسته تیرآهن IPE یا سبک (تیرآهن اروپایی) با بال‌های موازی، تیرآهن INP با بال ‌شیب‌دار و تیرآهن هاش تقسیم می‌شوند. دراین‌بین، تیرآهن هاش دارای ضخامت یکسان در قسمت بال و جان است و درنتیجه هاش سنگین‌ترین نوع تیرآهن است. به همین دلیل، قیمت هاش در بین انواع تیرآهن گران‌تر است. نوع دیگری از تیرآهن در بازار وجود داشته که به لانه زنبوری یا CPE معروف است. این محصول دارای حفرات دایره‌ای یا شش‌ضلعی در قسمت جان است که موجب سبک‌تر شدن وزن آن می‌شود.

 

یکی دیگر از تقسیم‌بندی تیرآهن‌ها بر اساس وزن آن‌هاست که معمولاً برای تیرآهن هاش کاربرد دارد. بر این اساس، تیرآهن هاش به انواع هاش سبک، سنگین و فوق سنگین تقسیم می‌شود که آن‌ها را به ترتیب با نمادهای IPBL، IPB و IPBV نشان می‌دهند. در بین آن‌ها نیز، با در نظر گرفتن سایز یکسان، قیمت هاش فوق سنگین بیشتر از سایر انواع هاش است. به‌طورکلی، هرچه سایز تیرآهن افزایش یابد، قیمت آن نیز گران‌تر می‌شود؛ اما در یک سایز یکسان، تیرآهن‌های هاش قیمت گران‌تری دارند.

انواع تیرآهن

 

 

قیمت هر شاخه تیرآهن

یکی از واحدهای خرید تیرآهن، به‌صورت شاخه‌ای است که اغلب برای خرید تیرآهن‌های IPE یا تیرآهن‌های معمولی کاربرد دارد. تیرآهن‌های هاش نیز در سایزهای بالا ممکن است به‌صورت شاخه‌ای به فروش برسند؛ اما فروش آن‌ها به این صورت چندان رایج نیست. برای محاسبه قیمت هر شاخه تیرآهن باید قیمت هر کیلو آهن را بدانیم. سپس این قیمت در وزن شاخه تیرآهن ضرب می‌شود و قیمت هر شاخه تیرآهن معمولی به دست می‌آید. البته تعیین دقیق قیمت تیرآهن به عوامل دیگری مانند قیمت لحظه‌ای نرخ ارز، قیمت شمش‌های فولادی و غیره بستگی دارد که اغلب توسط تأمین‌کنندگان اصلی این مقاطع تعیین می‌شود.

 

 

قیمت روز تیرآهن

تعیین قیمت تیراهن به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن‌ها وزن و مشخصات ابعادی این محصولات است. کیفیت شمش فولادی مورداستفاده و گاهی روش و استانداردهای تولید نیز در کنار برند محصول بر قیمت تمام‌شده این مقاطع اثر می‌گذارند. اما آنچه اهمیت دارد، به روز بودن قیمت تیراهن است.

قیمت روز تیرآهن بر اساس عواملی همچون میزان عرضه و تقاضا، قیمت لحظه‌ای نرخ ارز و دلار، قیمت جهانی شمش فولادی و غیره تعیین می‌شود. بنابراین، حتماً باید قبل از خرید، آخرین قیمت معتبر تیرآهن را بدانید و سپس اقدام به ثبت سفارش نمایید. ازآنجایی‌که تیرآهن‌ها در بین انواع مقاطع فولادی بیشترین وزن را دارند، قیمت آن‌ها نیز گران بوده و باید در هنگام خرید آن‌ها بسیار دقت شود. چراکه خرید در زمان اشتباه و یا عدم اطلاع از قیمت روز تیرآهن ممکن است زیان مالی هنگفتی را برای خریدار به دنبال داشته باشد.

قیمت روز تیرآهن

 

 

فرآیند خرید تیرآهن

خرید تیرآهن باید بر اساس نوع کاربری انجام شود. بدین‌صورت که قرار است از این مقاطع در کاربردهای ساختمانی استفاده شود یا کاربردهای صنعتی و ساخت ماشین‌آلات. در هر کدام نیز، انتخاب سایز تیرآهن و سایر مشخصات فنی آن از قبیل گرید، طول، وزن و غیره باید بر اساس استانداردهای موجود برای طراحی سازه و میزان بارهای وارده به آن عضو انجام شود.
پس از انتخاب سایز و نوع تیرآهن، می‌توانید با کارشناسان فروش مجموعه فولاد ایرانیان تماس بگیرید و از قیمت روز تیرآهن موردنظر اطلاع حاصل کنید. سپس به درخواست شما پیش‌فاکتور صادر می‌شود و در صورت تأیید و واریز وجه، خرید شما نهایی می‌شود.

 

برای تهیه تیرآهن چندین روش وجود دارد که شامل خرید از درب کارخانه، خرید از شرکت‌های بازرگانی، خرید از بورس کالا و خرید از بازار می‌شوند. اما از بین این موارد، خرید تیرآهن از درب کارخانه و بورس نیازمند شرایط ویژه‌ای است و افراد عادی امکان تهیه تیرآهن از چنین منابعی را ندارند. قیمت انواع تیرآهن در بازار و شرکت‌های بازرگانی معمولاً گران‌تر از قیمت این محصولات درب کارخانه و بورس کالا است. اما تفاوتی که بین این دو وجود دارد، سهولت خرید از شرکت‌های بازرگانی است. بدین‌صورت که خریدار مستقیماً با افراد بازاری وارد معامله نشده و شرکت‌های بازرگانی از جانب آن‌ها هر تعداد اقلامی که سفارش دهند را تهیه می‌کنند.

یکی از پرسش‌هایی که در هنگام خرید تیرآهن از کارشناسان فروش پرسیده می‌شود این مورد است که نرخ تیرآهن امروز چند است؟ برای اینکه در وقت شما صرفه‌جویی شود و بتوانید نرخ تیرآهن‌های مختلف را در کنار مشخصات فنی آن‌ها با یکدیگر مقایسه کنید، توصیه می‌شود که به جدول قیمت تیرآهن که در بالای این صفحه قرار دارد مراجعه نمایید. قیمت امروز تیرآهن تمام تولیدکنندگان برتر داخلی در این جداول قابل‌رؤیت است.

 

سوالات متداول

1- بهترین روش استعلام قیمت روز تیرآهن کدام است؟

برای این منظور می‌توانید از سایت فولاد ایرانیان دیدن کنید که در آن قیمت انواع تیرآهن ها هر روز به‌روزرسانی می‌شود.

 

2- قیمت تیراهن امروز چند است؟

برای مشاهده قیمت روز تیراهن و دریافت پیش فاکتور برای ثبت سفارش وارد سایت شوید.

 

3- قیمت تیرآهن در سایت فولاد ایرانیان بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

این مجموعه تیراهن‌ها را در دو حالت شاخه‌ای و کیلویی قیمت‌گذاری کرده و به فروش می‌رساند.