02142214

قیمت ورق آجدار

محاسبه کننده وزن ورق آجدار
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق آجدار گیلان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
ورق آجدار گیلان ضخامت 2.5 میل عرض 10001000رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 2.5
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار گیلان ضخامت 3 میل عرض 10001000رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 3
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار گیلان ضخامت 4 میل عرض 10001000رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 4
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار گیلان ضخامت 5 میل عرض 10001000رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 5
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار گیلان ضخامت 6 میل عرض 12501250رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 6
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار گیلان ضخامت 6 میل عرض 10001000رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 6
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار گیلان ضخامت 8 میل عرض 12501250رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 8
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار گیلان ضخامت 8 میل عرض 10001000رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 8
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار گیلان ضخامت 10 میل عرض 12501250رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 10
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار گیلان ضخامت 10 میل عرض 10001000رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 10
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
ورق آجدار فولاد مبارکه ضخامت 3 میل عرض 15001500رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1500
عرض: 1500
حالت: رول
ضخامت: 3
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار فولاد مبارکه ضخامت 3 میل عرض 10001000رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 3
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار فولاد مبارکه ضخامت 3 میل عرض 12501250رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 3
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار فولاد مبارکه ضخامت 4 میل عرض 12501250رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 4
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار فولاد مبارکه ضخامت 4 میل عرض 15001500رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1500
عرض: 1500
حالت: رول
ضخامت: 4
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار فولاد مبارکه ضخامت 5 میل عرض 15001500رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1500
عرض: 1500
حالت: رول
ضخامت: 5
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار فولاد مبارکه ضخامت 5 میل عرض 10001000رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 5
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار فولاد مبارکه ضخامت 6 میل عرض 15001500رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1500
عرض: 1500
حالت: رول
ضخامت: 6
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار فولاد مبارکه ضخامت 6 میل عرض 10001000رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 6
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار فولاد مبارکه ضخامت 8 میل عرض 15001500رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1500
عرض: 1500
حالت: رول
ضخامت: 8
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار فولاد مبارکه ضخامت 8 میل عرض 12501250رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 8
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار فولاد مبارکه ضخامت 10 میل عرض 15001500رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1500
عرض: 1500
حالت: رول
ضخامت: 10
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار فولاد مبارکه ضخامت 10 میل عرض 12501250رولتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 10
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق آجدار

اطلاع از قیمت ورق آجدار و نیز تغییرات قیمت روز ورق آجدار به‌منظور داشتن خریدی مطمئن و به‌صرفه، با توجه به کاربردهای گسترده ورق‌های آجدار و وجود تقاضای همیشگی برای این محصول بسیار مهم تلقی می‌شود. حتماً تابه‌حال به برخی سطوح شیب‌دار، پل‌های عابر پیاده، لبه سکوی ایستگاه مترو، ابتدای پله‌برقی و نیز محفظه باربری برخی از ماشین‌های سنگین توجه کرده‌اید. در تمامی این سطوح از یک نوع خاص از ورق‌های فولادی استفاده شده است که اصطلاحاً به آن ورق آجدار می‌گویند و از خانواده ورق‌های سیاه است. این نام به دلیل وجود برآمدگی‌هایی به شکل‌های لوزی، عدس مانند، الماسی و یا شطرنجی بر سطح آن بوده که به آج معروف‌اند و در جهت کاهش لغزش افراد و اشیا بر روی سطوح و جلوگیری از سرخوردن عمل می‌کنند.

 

ورق‌های آجدار از نظر شکل ظاهری، نحوه تولید و نیز جنس ماده استفاده‌شده برای ساخت آن‌ها، از یکدیگر متمایز می‌شوند. در همین راستا، انواع ورق‌های آجدار شامل ورق آجدار فولادی، ورق آجدار آلومینیومی، ورق آجدار استیل و ورق آجدار گالوانیزه وجود داشته که به روش فابریک و یا روش پرسی تولید می‌شوند و دارای سطوحی به شکل آج الماسی، آج لوزی، آج شطرنجی و آج عدس مانند هستند. اینکه ورق آجدار از چه جنسی باشد و روش تولید آن چیست، به‌طور مستقیم بر قیمت آن تأثیرگذار خواهد بود.

قیمت ورق آجدار

 

ورق آجدار

ورق آجدار یا ورق طرح دار نوعی ورق فلزی سبک است که در یک طرف آن طرح‌هایی به‌صورت برآمده وجود دارد. این برآمدگی‌ها را اصطلاحاً آج گویند و به همین دلیل ورق‌های فلزی دارای چنین نقش‌هایی به ورق آجدار معروف هستند. این طرح‌ها خود می‌توانند به‌صورت‌های مختلفی نظیر الماسی، عدسی شکل، لوزی و شطرنجی و… باشند. استفاده از ورق آجدار سبب شده تا اجسام و افراد در مکان‌هایی که احتمال سرخوردن و لغزش در آن‌ها بالاست، تعادل خود را حفظ کرده و مانع سرخوردن می‌شوند.

ورق آجدار

 

انواع ورق آجدار

دو روش کلی برای ساخت ورق‌های آجدار از ورق‌های فلزی معمولی فولادی، آلومینیومی و یا استیل وجود دارد. این روش‌ها شامل روش پرسی و روش فابریک می‌شوند.

 

ورق آجدار پرسی

ورق آجدار پرسی از یک سری فرآیندهای شکل‌دهی شامل نورد گرم و یا سنبه زنی ایجاد می‌شود. در این حالت، طرح‌های ایجادشده بر روی ورق توسط الگوهایی که غلتک‌های نورد و یا سنبه‌ها دارند، ایجاد می‌شوند و فقط در بخش‌هایی از ورق پستی‌وبلندی ایجاد می‌شود. پرس کردن الگوهای مذکور بر روی ورق فولادی و یا آلومینیومی و استیل، سبب شده تا این روش به روش پرسی شناخته شود و ورق‌های تولیدی به این روش را ورق آجدار پرسی می‌گویند.

 

ورق آجدار فابریک

ورق آجدار فابریک از اتصال الگوها به ورق فولادی، استیل و یا آلومینیومی ساده که بدون هیچ‌گونه طرحی هستند، ساخته می‌شود. این فرآیند شامل پرس الگوهای موردنظر به ورق ساده است که درنتیجه آن، ورق‌های آجدار فابریک تولید می‌شوند و چون الگوها از خود ورق نیستند، وزن ورق‌های آجدار فابریک معمولاً از وزن ورق‌های آجدار پرسی بیشتر است. این فرآیند به دلیل اینکه ورق اصلی بدون هیچ‌گونه عملیات و دست‌نخورده باقی می‌ماند، به روش فابریک شناخته می‌شود.

ورق آجدار پرسی

 

 

انواع ورق آجدار از نظر جنس

ورق آجدار فولادی

این نوع ورق آجدار که تحت عنوان ورق آجدار آهنی نیز شناخته می‌شود، به روش فابریک یا همان نورد گرم تولید می‌شود. این نوع ورق آجدار از فولاد آلیاژی کم‌کربن ساخته شده است. برخی از استانداردهای تولیدی ورق آجدار فولادی شامل St37-2، St52-3 و St44-2 می‌شوند. با توجه به اینکه ورق آجدار فولادی از ورق سیاه تولید می‌شود، قیمت ورق سیاه بر قیمت ورق آجدار فولادی تأثیر مستقیم خواهد داشت.

 

ورق آجدار گالوانیزه

بر اساس اینکه ورق‌های آجدار از چه ماده‌ای تولید می‌شوند، آن‌ها را می‌توان به انواع مختلفی تقسیم‌بندی کرد. رایج‌ترین فلزات مورداستفاده در فرآیند تولید ورق آجدار شامل فولاد، آلومینیوم و استیل می‌شوند.

ورق آجدار گالوانیزه به دلیل بهره‌مندی از پوششی از جنس روی، دارای سطحی تقویت شده است که آن را در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی بسیار مقاوم می‌کند. وجود استحکام بالا توأم با ویژگی‌های سطحی مطلوب سبب شده ورق آجدار گالوانیزه یکی از پرمصرف‌ترین ورق‌های آجدار باشد. قیمت ورق آجدار گالوانیزه عموماً بیشتر از سایر ورق‌های آجدار است که این امر ناشی از وجود پوشش روی بر روی سطح آن است که خواص ویژه‌ای را برای آن به ارمغان می‌آورد.

 

ورق آجدار استیل

ورق آجدار استیل ورقی حاوی فولاد ضد زنگ است که نام آن هم از نام همین ماده یعنی استنلس استیل گرفته شده است. ورق آجدار استیل دارای استحکام بالاتری نسبت به هم نوع آلومینیومی خود بوده و قابلیت ضد زنگ بودن نیز آن را برای کاربرد در محیط‌های خورنده و سخت مناسب می‌گرداند. ضمن اینکه این ورق آجدار کمترین الزامات نگهداری را دارا است. ورق آجدار استیل معمولاً قیمت بالاتری از ورق‌های آجدار فولادی داشته که این امر البته بسته به سایز، ضخامت، استاندارد و برند تولیدی متفاوت است.

ورق آجدار گالوانیزه

 

ورق آجدار آلومینیومی

ورق آجدار آلومینیومی یکی از محبوب‌ترین انواع ورق‌های آجدار برای مصارف روزمره است که به سبب بهره‌مندی از آلومینیوم، در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی بسیار مقاوم است. همچنین، ورق آجدار آلومینیومی به دلیل ظاهر درخشان و زیبا در کاربردهای تزئینی نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد.

 

ورق‌های آجدار آلومینیومی به دلیل برخورداری از ساختار شکننده عموماً به‌صورت رول شده عرضه نمی‌شوند. قیمت ورق آجدار آلومینیومی بستگی به عوامل مختلفی نظیر کیفیت و ابعاد آن داشته اما نباید از تأثیر کیفیت‌های تولیدی توسط برندهای مختلف بر قیمت ورق آجدار آلومینیومی چشم پوشید.
برای تولید ورق آجدار آلومینیومی عموماً از آلیاژهای آلومینیوم سری 1000، 3000، 5000، 6000 و 8000 استفاده می‌شود. ضمن اینکه، عملیات حرارتی‌هایی نظیر آنیل، H22، H24، H26،H32 و H34 ممکن است بر روی ورق‌های آجدار آلومینیومی انجام شود.

خرید ورق آجدار

 

خرید ورق آجدار

برای خرید ورق آجدار باید در ابتدا ضخامت، ابعاد و نوع طرح آن را متناسب با کاربرد موردنظر خود انتخاب کنید. سپس نوبت به انتخاب تولیدکننده می‌رسد. خرید ورق آجدار از تولیدکنندگان معتبر خیال شما را از کیفیت محصول و اصالت کالا آسوده می‌کند. مجموعه فولاد ایرانیان انواع ورق آجدار را در ضخامت‌های 2.5 الی 10 میل و عرض‌های 1000، 1250 و 1500 به حالت رول و تولیدشده توسط کارخانه‌های فولاد مبارکه و گیلان عرضه می‌کند. برای دریافت مشاوره تخصصی و ثبت سفارش با کارشناسان فروش این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

 

قیمت روز ورق آجدار

به‌منظور خرید ورق آجدار ، باید به نکات مهمی ازجمله وزن، ضخامت، ابعاد و کیفیت مطلوب ساخت آن‌ها توجه کنیم که تمام این عوامل به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر روی قیمت ورق آجدار تأثیرگذار هستند. اگرچه عوامل خارجی دیگری مانند قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، قیمت فولاد و آلومینیوم در بازارهای جهانی و غیره هم در تعیین قیمت ورق‌های آجدار دخیل هستند اما با آگاهی مناسب از روند تغییرات قیمت‌ها و نیز دانستن قیمت روز ورق آجدار می‌توانیم یک انتخاب معقول و مقرون‌به‌صرفه داشته باشیم. ضمن اینکه، روش تولید ورق آجدار نیز بر قیمت تمام‌شده آن مؤثر است.

 

ورق‌های آجدار به سبب جلوگیری از سرخوردن و لغزش بر روی سطوح مختلف توسعه داده شدند. این ورق‌ها از مواد مختلفی شامل فولاد، آلومینیوم، استیل و گاهی در حالت گالوانیزه تولید می‌شوند و وجه تمایز آن‌ها با ورق‌های ساده فولادی که آن‌ها را تحت عنوان ورق سرد و ورق گرم می‌شناسیم، در نقش و نگارها و برآمدگی‌هایی است که بر روی سطح ورق‌های آجدار وجود دارند. این برآمدگی‌ها عامل اصلی در ایجاد اصطکاک بین جسم قرار گرفته بر روی ورق آجدار و ورق زیرین هستند تا سبب کاهش میزان لغزش بر روی سطح این ورق‌ها شوند.

 

انواع طرح های ورق آجدار

برای طبقه‌بندی ورق‌های آجدار، پارامترهای مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها شامل جنس، شکل ظاهری و روش تولید می‌شوند. بر اساس این پارامترها، ورق‌های آجدار در طرح‌های مختلف و متناسب با نیاز، در جنس‌های مختلفی تولید می‌شوند که هر یک برای کاربردی خاص، مورداستفاده قرار می‌گیرد. ضمن اینکه روش‌های تولید نیز که شامل دو روش اصلی پرسی و فابریک می‌شوند، خواص متفاوتی را برای ورق‌های آجدار به دنبال دارند. قیمت ورق آجدار تا حد زیادی به همین پارامترها بستگی دارد.

 

ورق‌های آجدار در هر جنسی، دارای ظاهری متفاوت هستند. این ظاهر متفاوت از الگوهای متفاوتی که در یک سمت از این نوع ورق‌ها وجود دارد، ناشی می‌شود. بر اساس شکل ظاهری و نوع نقش‌های به‌کاررفته در ورق‌های آجدار، این ورق‌ها به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

  • ورق آجدار شطرنجی
  • ورق آجدار بادامی
  • ورق آجدار عدسی
  • ورق آجدار قطره‌ای
  • ورق آجدار الماسی

هر یک از الگوهای بالا می‌توانند به‌صورت خط‌های تکی، الگوهای دوخطی و یا الگوهای پنج‌خطی باشند.

انواع ورق آجدار

 

سؤالات متداول

1- آیا قیمت ورق آجدار در سایت فولاد ایرانیان هر روز به‌روزرسانی می‌شود؟

بله؛ همه قیمت‌ها به نرخ روز بوده و به‌صورت روزانه تغییرات جدید بر روی سایت لحاظ می‌شود.

 

2- قیمت ورق آجدار به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت ورق فولادی، میزان عرضه و تقاضا، قیمت جهانی آهن و فولاد و نیز نرخ دلار از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت تمام‌شده ورق آجدار هستند.