جدول وزنی ورق

آخرین بروزرسانی:

وزن ورق فولادی

وزن ورق سیاه 6 متری باتوجه به استاندارد جهانی (استاندارد دین) محاسبه شده است.
ضخامت (mm) عرض (m) طول (m) وزن ورق (kg)
2 0.75 6 70.65
2 1.25 6 117.75
2 1 6 94.2
2.5 1.25 6 147.1875
2.5 1 6 117.75
3 1.25 6 176.625
3 1.5 6 211.95
22 315 8 72
4 1.25 6 235.5
4 1.5 6 282.6
5 1.25 6 294.375
5 1.5 6 353.25
6 1.5 6 423.9
8 1.5 6 565.2
50 1089 8 72
8 2 6 753.6
10 1.5 6 706.5
10 2 6 942
12 1.5 6 847.8
12 2 6 1130.4
15 1.5 6 1059.75
15 2 6 1413
10 1.5 6 706.5
20 1.25 6 1177.5
20 2 6 1884
25 1.25 6 1471.875
25 2 6 2355
30 1.25 6 1766.25
30 2 6 2826
 
سوالات متداول
چگونه میتوان وزن دقیق ورق های فولادی را محسابه نمود؟
‌پاسخ:

بر اساس مقادیر ارائه شده در سایت میتوانید وزن دقیق ورق های فولادی را محاسبه کنید

ورق ها بر اساس چه اسنانداردی طبقه بندی شده است؟
‌پاسخ:

وزن های ارائه شده در سایت بر اساس استاندارد جهانی ، استاندارد دین آلمان طبقه بندی و گرد آوری شده است

وزن اعلام شده برای همه کارخانه های تولید کننده ورق یکسان میباشد؟
‌پاسخ:

خیر ، وزن بر اساس استاندارد جهانی میباشد و وزن کارخانه های مختلف با تلوارنس همراه خواهد بود