02142214

قیمت لوله تست آب

محاسبه کننده وزن لوله تست آب
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت لوله تست آب کارخانه

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
لوله تست آب 3/4 اینچ ضخامت 23/4کیلوگرمکارخانه
۳۸,۲۷۰
۲,۸۰۰-
۲۸۰-
سایز: 3/4
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 1/2 اینچ ضخامت 21/2کیلوگرمکارخانه
۳۸,۲۷۰
۲,۸۰۰-
۲۸۰-
سایز: 1/2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 1 اینچ ضخامت 21کیلوگرمکارخانه
۳۷,۸۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2.53/4کیلوگرمکارخانه
۳۸,۲۷۰
۲,۸۰۰-
۲۸۰-
سایز: 3/4
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 1,1/2 اینچ ضخامت 2.51,1/2کیلوگرمکارخانه
۳۷,۸۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1,1/2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 1,1/4 اینچ ضخامت 2.51,1/4کیلوگرمکارخانه
۳۷,۸۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1,1/4
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 1/2 اینچ ضخامت 2.51/2کیلوگرمکارخانه
۳۸,۲۷۰
۲,۸۰۰-
۲۸۰-
سایز: 1/2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 1 اینچ ضخامت 2.51کیلوگرمکارخانه
۳۷,۸۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 2.52کیلوگرمکارخانه
۳۷,۸۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 2,1/2 اینچ ضخامت 2.52,1/2کیلوگرمکارخانه
۳۷,۸۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 2,1/2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 1,1/4 اینچ ضخامت 31,1/4کیلوگرمکارخانه
۳۷,۸۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1,1/4
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 1,1/2 اینچ ضخامت 31,1/2کیلوگرمکارخانه
۳۷,۸۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1,1/2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 5 اینچ ضخامت 35کیلوگرمکارخانه
۳۷,۸۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 5
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 32کیلوگرمکارخانه
۳۷,۸۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 4 اینچ ضخامت 34کیلوگرمکارخانه
۳۷,۸۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 4
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 2,1/2 اینچ ضخامت 32,1/2کیلوگرمکارخانه
۳۷,۸۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 2,1/2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 3 اینچ ضخامت 33کیلوگرمکارخانه
۳۷,۸۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 3
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 42کیلوگرمکارخانه
۴۰,۱۸۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: 2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 3 اینچ ضخامت 43کیلوگرمکارخانه
۴۰,۱۸۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: 3
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 5 اینچ ضخامت 45کیلوگرمکارخانه
۴۰,۱۸۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: 5
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 2,1/2 اینچ ضخامت 42,1/2کیلوگرمکارخانه
۴۰,۱۸۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: 2,1/2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب 4 اینچ ضخامت 44کیلوگرمکارخانه
۴۰,۱۸۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: 4
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله تست آب

قیمت لوله تست آب با توجه به تولید این محصول از ورق فولادی به قیمت ورق سیاه وابستگی مستقیمی دارد. لوله تست آب از انواع لوله‌ها فولادی درزدار است که به دلیل پوشش گالوانیزه مقاومت بالایی در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی ناشی از رطوبت دارد. pH این محصول خنثی است و از آن برای انتقال آب و برخی مایعات دیگر استفاده می‌کنند. برای اتصال این لوله‌ها اغلب از پیچ و رزوه استفاده می‌شود. آخرین قیمت لوله تست آب انواع کارخانه‌ها را می‌توانید در لیست بالا مشاهده کنید.

 

قیمت روز لوله تست آب

جدا از قیمت ورق فولادی می‌توان قیمت جهانی فولاد، هزینه حمل و نقل و میزان عرضه و تقاضا در بازار به عنوان سایر عوامل مؤثر بر قیمت لوله درز مستقیم تست آب اشاره کرد. قیمت لوله تست آب به ابعاد، ضخامت و وزن لوله، برند تولیدکننده و آلیاژ مورد استفاده نیز بستگی دارد. همچنین قیمت روز لوله تست آب به نوسانات روزانه نرخ دلار وابستگی بالایی دارد. لیست قیمت لوله تست آب را با توجه به نرخ دلار می‌توانید در جدول بالا مشاهده کنید.

قیمت لوله تست آب

مشخصات لوله تست آب

لوله تست آب را مستقیماً از پرس و خم‌کاری ورق سیاه به شیوه O&U و جوشکاری دو لبه ورق به شکل لوله تولید می‌کنند. سلامت درز جوش را توسط تست هیدرو استاتیک آزمایش می‌کنند و پس از تأیید لوله‌ها را به روش گالوانیزه گرم پوشش می‌دهند. تولید لوله درزدار تست آب به دو صورت درزدار مستقیم (خطی) و درزدار اسپیرال (مارپیچی) انجام می‌شود. لوله تست آب با توجه به ضخامت دارای سه گرید سبک (A)، متوسط (B) و سنگین (C) است. ضخامت لوله تست آب از 2 الی 5 میلی‌متر و سایز لوله تست آب 0.5 الی 6 اینچ تولید و عرضه می‌شود. هرچه ضخامت لوله تست آب بیشتر شود مقاومت آن نیز بیشتر شده و به همین علت از لوله‌های با ضخامت بالا (گرید سنگین) معمولاً در مصارف صنعتی کاربرد دارند.

 

استاندارد لوله تست آب

لوله درزدار تست آب را براساس استانداردهای AWWA C200، DIN2440، BS1387،API5L،DIN2394 و هم‌چنین گواهینامه استاندارد کیفی ملی ایران به شماره ISIRI3574 تولید و روانه بازار آهن می‌کنند. ورق‌های St37 و St33 پرکاربردترین ورق‌ها برای تولید لوله تست آب فولادی به شمار می‌روند. علاوه بر این موارد می‌توان از ASTM A53، ASTM A36، ASTM A570 و ASTM A139 به عنوان دیگر آلیاژهای مورد استفاده برای تولید لوله تست آب نام برد.

 

ویژگی‌های لوله درزدار تست آب

از ویژگی‌های لوله درزدار تست آب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • قیمت مقرون به‌صرفه با توجه به دوام و طول عمر بالا
  • مقاوم مناسب در برابر رطوبت، خوردگی و عوامل جوی محیط
  • قابلیت استفاده در کاربری‌های مختلف
  • چقرمگی مناسب و مقاومت در برابر فشار
  • سطح صاف و ابعاد دقیق
  • قابلیت برش و رزوه کشی مناسب
  • pH خنثی

 

وزن لوله درزدار تست آب

وزن لوله درزدار تست آب یکی از عوامل مؤثر بر قیمت لوله تست آب به شمار می‌رود. وزن لوله‌های درزدار تست آب به ضخامت و سایز لوله‌ها بستگی دارد. هرچه ضخامت و سایز لوله بیشتر شود وزن لوله‌های تست آب نیز سنگین‌تر می‌شود. برای محاسبه قیمت هر شاخه 6 متری لوله تست آب، می‌توانید به جدول وزنی لوله مراجعه کنید.

 

کاربرد لوله تست آب

کاربرد متنوع لوله تست آب باعث شده تا این محصول با تنوع بالای در ابعاد و ضخامت تولید و عرضه شود. مهم‌ترین کاربرد لوله تست آب را می‌توان انتقال آب در محیط‌های داخلی مانند موتورخانه‌ها و شوفاژ و ایستگاه‌های پمپاژ و محیط‌های خارجی مانند باغ و کاربری‌های صنعتی مانند کارخانه‌ها و خطوط فاضلاب دانست. به این صورت که از لوله‌های تست آب ضخامت پایین در مصارف داخلی و از لوله‌های ضخیم‌تر در مصارف صنعتی استفاده می‌کنند.

 

خرید لوله تست آب

در هنگام خرید لوله تست آب به نوع، استاندارد تولید، وزن، ابعاد، برند تولیدکننده و هم‌چنین تاریخ آخرین بروزسانی دقت نمایید. هم‌چنین برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل به فاصله محل بارگیری و تحویل محصول توجه کنید. با توجه به تنوع لوله تست شاید تشخیص استفاده از کدام ابعاد و نوع لوله تست آب متناسب با کاربرد و بودجه شما کار دشواری به نظر برسد. در این رابطه برای اطمینان از قیمت نهایی محصول با توجه به نوسانات بازار و هم‌چنین در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر می‌توانید با مشاوران فولاد ایرانیان تماس گرفته و از مشاوره رایگان کارشناسان ما استفاده نمایید. مشاوره رایگان، پیگیری سفارش، امکان مرجوعیت کالا، ارائه فاکتور رسمی، گواهی محصول، عدم محدودیت سفارش باعث شده تا خرید از فولاد ایرانیان به یک تجربه مطمئن در بازار آهن کشور تبدیل شود.

سؤالات متداول

1- مهم‌ترین عوامل مؤثر در قیمت لوله تست آب کدم‌اند؟

مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت لوله آب را می‌توان وزن، جنس و شیوه تولید لوله تست آب عنوان کرد. هم‌چنین قیمت لوله تست آب امروز با توجه به نوسانات نرخ دلار، قیمت روز ورق سیاه و میزان عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود.

 

2- لوله تست آب در چه ابعادی تولید می‌شود؟

لوله‌های تست آب در سایز ½ اینچ الی 6 اینچ و ضخامت 2الی 5 میلی‌متر تولید و به بازار عرضه می‌شوند.