02142214
محاسبه کننده وزن پروفیل
مشاهده جدول وزن آهن‌آلات

وزن پروفیل

وزن پروفیل یکی از فاکتورهایی است که حتماً باید مطابق معتبرترین استانداردها باشد تا خواص مکانیکی و دیگر الزامات طراحی در ساخت یک سازه یا قطعه مهندسی برآورده شوند. در این بخش می‌توانید جدول وزن قوطی را بر اساس سطح مقطع مربع و مستطیل و از ضخامت کم به زیاد مشاهده کنید. سعی کردیم تمام ضخامت‌ها و سایزها را در این جدول بیاوریم تا بتوانید راحت‌تر تمام سایزها را در کنار هم ببینید و مقایسه کنید. هرچه وزن قوطی به جدول وزنی و اشتال نزدیک‌تر باشد، محصول موردنظر کیفیت بهتری داشته و باعث افزایش قیمت پروفیل نیز خواهد شد.

وزن قوطی

پروفیل مقطعی توخالی است که شکل مقطع آن در تمام طول پروفیل یکسان است. پروفیل‌ها هم در ساخت‌وساز مانند ساخت در و پنجره، نرده‌های فلزی، پل‌ها و هم در صنایع دیگر مورداستفاده قرار می‌گیرند. پروفیل شامل تمام مقاطع باز مانند میلگرد، تیرآهن و نبشی و مقاطع بسته مانند قوطی و لوله می‌شوند. در جدول وزن قوطی و پروفیل منظور ما فقط قوطی فولادی بسته با سطح مقطع مربع و مستطیل و توخالی است.

وزن قوطی

وزن قوطی ۴۰ در ۸۰

وزن قوطی ۴۰ در ۸۰ بین 2.82 الی 7.32 کیلوگرم است و تا ضخامت 5 میلی‌متر تولید می‌شود. وزن قوطی ۲۰×۲۰ ، قوطی ۴۰×۴۰ و قوطی ۹۰×۹۰ ازجمله مهم‌ترین قوطی‌های مورداستفاده در بازار هستند که در جدول وزن پروفیل قوطی مربع می‌توانید آن‌ها را مشاهده نمایید. وزن قوطی ۴۰×۴۰ حدود 1.25 تا 3.60 کیلوگرم به ازای هر متر است. بنابراین، وزن قوطی ۴۰×۴۰ شاخه ۶ متری بین 7.5 تا 21.6 کیلوگرم است. پروفیل ۲۰ * ۲۰ از 1 تا ضخامت 2 میلی‌متر، پروفیل ۴۰×۴۰ از 1 تا ضخامت 3 میلی‌متر و قوطی ۹×۹ در ضخامت 2 الی 4 میلی‌متر تولید می‌شود.

جدول وزن پروفیل

جدول وزن پروفیل

جدول وزن پروفیل در سایز و ضخامت‌های مختلف و برحسب وزن واحد طول در ادامه آورده شده است. به‌منظور راحتی کار، جدول وزن قوطی‌های با ضخامت‌های نزدیک به هم به صورت یکجا آورده شده‌اند. برای اینکه وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری در سایزهای دلخواه را به دست آورید، کافی است تا اعداد درج‌شده در ستون وزن واحد طول را در طول پروفیل ضرب کنید.

وزن قوطی ۴۰ در ۸۰  

جدول وزن پروفیل قوطی مربع در ضخامت‌‌های 1 ، 1.25 و 1.5 میلی‌متر

ردیف ضخامت mm سایز قوطی mm وزن kg/m وزن شاخه 6 متری
1 1 20*20 0/62 3.72
2 1 25*25 0/78 4.68
3 1 30*30 0/96 5.76
4 1 35*35 1/12 6.72
5 1 40*40 1/25 7.5
6 1/25 20*20 0/75 4.5
7 1/25 25*25 0/98 5.88
8 1/25 30*30 1/19 7.14
9 1/25 35*35 1/39 8.34
10 1/25 40*40 1/55 9.3
11 1/5 20*20 0/91 5.46
12 1/5 25*25 1/17 7.02
13 1/5 30*30 1/42 8.52
14 1/5 35*35 1/64 9.84
15 1/5 40*40 1/86 11.16
16 1/5 45*45 2/12 12.72
17 1/5 50*50 2/33 13.98
18 1/5 60*60 2/82 16.92
  قیمت پروفیل

جدول وزن قوطی پروفیل مربع در ضخامت‌های 2 و 2.5 میلی‌متر

ردیف ضخامت mm سایز قوطی mm وزن kg/m وزن شاخه 6 متری
1 2 20*20 1/18 7.08
2 2 25*25 1/53 9.18
3 2 30*30 1/78 10.68
4 2 35*35 2/16 12.96
5 2 40*40 2/45 14.7
6 2 45*45 2/81 16.86
7 2 50*50 3/11 18.66
8 2 60*60 3/74 22.44
9 2 70*70 4/38 26.28
10 2 80*80 4/97 29.82
11 2 90*90 5/68 34.08
12 2/5 25*25 1/88 11.28
13 2/5 30*30 2/31 13.86
14 2/5 35*35 2/68 16.08
15 2/5 40*40 3/03 18.18
16 2/5 45*45 3/47 20.82
17 2/5 50*50 3/84 23.04
18 2/5 60*60 4/63 27.78
19 2/5 70*70 5/46 32.76
20 2/5 80*80 6/25 37.5
21 2/5 90*90 6/98 41.88
22 2/5 100*100 7/81 46.86
23 2/5 110*110 8/62 51.72
24 2/5 135*135 10/48 62.88
25 2/5 140*140 11/02 66.12
 

جدول وزن پروفیل مربع در ضخامت 3 و 3.5 میلیمتر

ردیف ضخامت mm سایز قوطی mm وزن kg/m وزن شاخه 6 متری
1 3 30*30 2/73 16.38
2 3 35*35 3/19 19.14
3 3 40*40 3/60 21.6
4 3 45*45 4/25 25.5
5 3 50*50 4/62 27.72
6 3 60*60 5/54 33.24
7 3 70*70 6/51 39.06
8 3 80*80 7/44 44.64
9 3 90*90 8/38 50.28
10 3 100*100 9/38 56.28
11 3 110*110 10/36 62.16
12 3 135*135 12/58 75.48
13 3 140*140 13/19 79.14
14 3/5 45*45 4/78 28.68
15 3/5 50*50 5/33 31.98
16 3/5 60*60 6/42 38.52
17 3/5 70*70 7/56 45.36
18 3/5 80*80 8/68 52.08
19 3/5 90*90 9/76 58.56
20 3/5 100*100 10/95 65.7
21 3/5 110*110 11/95 71.7
22 3/5 135*135 14/69 88.14
23 3/5 140*140 15/29 91.74
 

جدول وزن قوطی مربع در ضخامت 4، 4.5 و 5 میلی‌متر

ردیف ضخامت mm سایز قوطی mm وزن kg/m وزن شاخه 6 متری
1 4 50*50 6/06 36.36
2 4 60*60 7/32 43.92
3 4 70*70 8/58 51.48
4 4 80*80 9/89 59.34
5 4 90*90 11/18 67.08
6 4 100*100 12/42 74.52
7 4 110*110 13/72 82.32
8 4 135*135 16/74 100.44
9 4 140*140 17/48 104.88
10 4/5 100*100 13/89 83.34
11 4/5 110*110 15/39 92.34
12 4/5 135*135 18/81 112.86
13 4/5 140*140 19/59 117.54
14 5 60*60 8/42 50.52
15 5 70*70 10 60
16 5 80*80 11/6 69.6
17 5 90*90 13/1 78.6
18 5 100*100 15/42 92.52
19 5 110*110 16/95 101.7
20 5 135*135 20/79 124.74
21 5 140*140 21/72 130.32
22 5 150*150 22/6 135.6
 

جدول وزن پروفیل قوطی مربع در ضخامت 6، 8 و 10 میلی‌متر

ردیف ضخامت mm سایز قوطی mm وزن kg/m وزن شاخه 6 متری
1 6 100*100 18/51 111.06
2 6 110*110 20/51 123.06
3 6 135*135 24/84 149.04
4 6 140*140 25/92 155.52
5 8 120*120 27/6 165.6
6 8 140*140 32/6 195.6
7 8 160*160 36/9 221.4
8 8 180*180 41/9 251.4
9 8 200*200 46/9 281.4
10 8 220*220 52 312
11 8 280*280 67 402
12 10 140*140 40 240
13 10 160*160 45/1 270.6
14 10 180*180 51/4 308.4
15 10 200*200 57/6 345.6
16 10 220*220 63/9 383.4
17 10 280*280 82/8 496.8
18 10 320*320 95/3 571.8
19 10 360*360 108 648
  جدول وزن پروفیل قوطی مستطیلی (RHS) قوطی مستطیلی (RHS) یک پروفیل بسته با سطح مقطع مستطیل است. در ادامه می‌توانید کامل‌ترین جدول وزن قوطی مستطیل در سایزهای 1 الی 10 میلی‌متر را مشاهده نمائید.

جدول وزن قوطی پروفیل مستطیل در ضخامت‌‌های 1 ، 1.25 و 1.5 میلی‌متر

ردیف ضخامت mm سایز قوطی mm وزن kg/m وزن شاخه 6 متری
1 1 20*10 0/46 2.76
2 1 25*10 0/53 3.18
3 1 30*10 0/62 3.72
4 1 30*20 0/78 4.68
5 1 40*20 0/96 5.76
6 1 40*30 1/12 6.72
7 1/25 20*10 0/56 3.36
8 1/25 25*10 0/66 3.96
9 1/25 30*10 0/75 4.5
10 1/25 30*20 0/98 5.88
11 1/25 30*20 1/19 7.14
12 1/25 40*30 1/39 8.34
13 1/5 20*10 0/67 4.02
14 1/5 25*10 0/81 4.86
15 1/5 30*10 0/91 5.46
16 1/5 30*20 1/17 7.02
17 1/5 40*20 1/42 8.52
18 1/5 40*30 1/64 9.84
19 1/5 40*50 2/12 12.72
20 1/5 50*25 1/74 10.44
21 1/5 50*30 1/86 11.16
22 1/5 60*20 1/86 11.16
23 1/5 60*30 2/12 12.72
24 1/5 60*40 2/33 13.98
25 1/5 60*50 2/57 15.42
26 1/5 80*40 2/82 16.92
 

جدول وزن قوطی مستطیل در ضخامت‌‌های 2 میلی‌متر

ردیف ضخامت mm سایز قوطی mm وزن kg/m وزن شاخه 6 متری
1 2 20*10 0/87 5.22
2 2 25*10 1/02 6.12
3 2 30*10 1/18 7.08
4 2 30*20 1/53 9.18
5 2 40*20 1/87 11.22
6 2 40*30 2/16 12.96
7 2 40*50 2/81 16.86
8 2 50*25 2/32 13.92
9 2 50*30 2/45 14.7
10 2 60*20 2/45 14.7
11 2 60*30 2/81 16.86
12 2 60*40 3/11 18.66
13 2 60*50 3/42 20.52
14 2 80*40 3/74 22.44
15 2 80*60 4/38 26.28
16 2 100*40 4/38 26.28
17 2 100*50 4/66 27.96
18 2 120*60 5/68 34.08
 

جدول وزن پروفیل مستطیل در ضخامت‌‌های 2.5 میلی‌متر

ردیف ضخامت mm سایز قوطی mm وزن kg/m وزن شاخه 6 متری
1 2/5 20*30 1/88 11.28
2 2/5 20*40 2/31 13.86
3 2/5 30*40 2/68 16.08
4 2/5 50*40 3/47 20.82
5 2/5 25*50 2/92 17.52
6 2/5 30*50 3/03 18.18
7 2/5 20*60 3/03 18.18
8 2/5 30*60 3/47 20.82
9 2/5 40*60 3/84 23.04
10 2/5 50*60 4/26 25.56
11 2/5 40*80 4/63 27.78
12 2/5 60*80 5/46 32.76
13 2/5 40*100 5/46 32.76
14 2/5 50*100 5/82 34.92
15 2/5 60*120 6/98 41.88
16 2/5 60*220 11/02 66.12
 

جدول وزن پروفیل قوطی مستطیل در ضخامت‌‌های 3 میلی‌متر

ردیف ضخامت mm سایز قوطی mm وزن kg/m وزن شاخه 6 متری
1 3 20*40 2/73 16.38
2 3 30*40 3/19 19.14
3 3 50*40 4/25 25.5
4 3 25*50 3/42 20.52
5 3 30*50 3/60 21.6
6 3 20*60 3/60 21.6
7 3 30*60 4/25 25.5
10 3 40*60 4/62 27.72
11 3 50*60 5/08 30.48
12 3 40*80 5/54 33.24
13 3 60*80 6/51 39.06
14 3 40*100 6/51 39.06
15 3 50*100 6/95 41.7
16 3 60*120 8/38 50.28
17 3 60*220 13/19 79.14
 

جدول وزن پروفیل مستطیل در ضخامت‌‌های 3.5 میلی‌متر

ردیف ضخامت mm سایز قوطی mm وزن kg/m وزن شاخه 6 متری
1 3/5 50*40 4/78 28.68
2 3/5 30*60 4/78 28.68
3 3/5 40*60 5/33 31.98
4 3/5 50*60 5/89 35.34
5 3/5 40*80 6/42 38.52
6 3/5 60*80 7/56 45.36
7 3/5 40*100 7/56 45.36
8 3/5 50*100 8/07 48.42
9 3/5 60*120 9/76 58.56
10 3/5 60*220 15/29 91.74
 

جدول وزن پروفیل قوطی مستطیل در ضخامت‌‌های 4، 4.5 و 5 میلی‌متر

ردیف ضخامت mm سایز قوطی mm وزن kg/m وزن هر شاخه 6 متری
1 4 40*60 6/06 36.36
2 4 50*60 6/72 40.32
3 4 40*80 7/32 43.92
4 4 60*80 8/58 51.48
5 4 40*100 8/58 51.48
6 4 50*100 9/21 55.26
7 4 60*120 11/18 67.08
8 4 60*220 17/48 104.88
9 4/5 60*220 19/59 117.54
10 5 40*80 8/47 50.82
11 5 50*90 10 60
12 5 120*60 13 78
13 5 80*160 17/8 106.8
14 5 60*220 21/72 130.32
 

جدول وزن قوطی مستطیل در ضخامت‌‌های 6، 8 و 10 میلی‌متر

ردیف ضخامت mm سایز قوطی mm وزن kg/m وزن شاخه 6 متری
1 6 60*220 25/92 155.52
2 8 120*200 36/9 221.4
3 8 120*220 39/4 236.4
4 8 140*260 46/9 281.4
5 8 220*280 59/5 357
6 10 120*200 45/1 270.6
7 10 140*260 57/6 345.6
8 10 180*260 63/9 383.4
9 10 220*280 73/3 439.8
10 10 220*320 79/6 477.6
11 10 220*360 85/9 515.4
 

وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری

وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری سایز ۴۰ در ۸۰ و ضخامت های 1.5، 2، 2.5، 3، 3.5 و 4 میل به ترتیب برابر 16.92، 22.44، 27.78، 33.24، 38.52 و 43.92 کیلوگرم است. برای محاسبه وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری بهترین روش استفاده از جدول وزن قوطی و پروفیل است چراکه با انجام محاسبات ساده‌تر و کمتر و نیز در مدت‌زمان سریع‌تری وزن پروفیل از این طریق به دست می‌آید. بااین‌حال، گاهی به جدول وزنی پروفیل یا جدول اشتال دسترسی ندارید و مجبور هستید خودتان وزن این مقاطع را با استفاده از فرمول به دست آورید. در ادامه فرمول محاسبه وزن پروفیل مربعی آورده شده است.

1000 ÷ تعداد × 8.15 × طول شاخه (۶متر) × [ 2(دوتا ضخامت – سایز مقطع) – 2(سایز مقطع)] = وزن پروفیل

  وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری

در فرمول فوق، دوتا ضخامت یعنی 2 ضرب‌در ضخامت. بدین‌صورت که ابتدا باید مقدار کل (2 × ضخامت) محاسبه شده و سپس مقدار سایز مقطع منهای دوتا ضخامت شود. برای روشن شدن بهتر و درک چگونگی محاسبه وزن پروفیل از روی فرمول یادشده در بالا، وزن قوطی ۲۰×۲۰ با ضخامت 1 میل و طول شاخه 1 متر را محاسبه می‌کنیم که به شرح زیر است:

کیلوگرم 0.62 = 1000 ÷ 1 × 8.15 × 1 × [ 2((2 × 1) – 20) – 2(20)]

مشاهده می‌شود که وزن 1 متر قوطی ۲۰×۲۰ با ضخامت 1 میل برابر 0.52 کیلوگرم است و دقیقاً برابر است با وزنی که در جدول وزنی فوق برای این نوع پروفیل درج شده است. این امر نشان از دقت بالای فرمول محاسبه وزن قوطی و پروفیل دارد. ضمن اینکه، یکی دیگر از روش‌های سریع محاسبه وزن پروفیل، استفاده از محاسبه گر آنلاین است که این ابزار را در سمت راست و بالای همین صفحه مشاهده می‌کنید. این ابزار قادر است وزن پروفیل‌های مربعی را با دقت بسیار خوبی محاسبه کند. برای این منظور کافی است تا مقادیر ورودی شامل ضخامت، طول شاخه، سایز مقطع و تعداد شاخه را در قسمت‌های مربوطه وارد کنید و خروجی وزن پروفیل برحسب کیلوگرم خواهد بود.

 
سوالات متداول
وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری چقدر است؟

وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری بر اساس سایز و ضخامت پروفیل تعیین می شود.

وزن قوطی ۴۰ در ۸۰ چقدر است؟

وزن قوطی ۴۰ در ۸۰ بین 2.82 الی 7.32 کیلوگرم به ازای هر متر است.

تفاوت پروفیل سبک و سنگین چیست؟

پروفیل سبک معمولاً از ورق‌های نازک نورد سرد روغنی به ضخامت بین0.4 تا 1.5 میلی‌متر تولید می‌شود. به پروفیل‌های با ضخامت بالای 1.5 میلی‌متر پروفیل سنگین می‌گویند.