02142214

قیمت میلگرد ۱۸

فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد 18

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۲/۶
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 18 امیرکبیر آجدار A318کیلوگرمرشت
۲۴,۴۵۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 ابرکوه آجدار A318کیلوگرمابرکوه یزد
۲۳,۸۲۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 آریان فولاد آجدار A318کیلوگرمتهران
۲۴,۶۳۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 اروند آجدار A318کیلوگرماروندتماس بگیرید
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 23.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 کویر کاشان آجدار A318کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24.6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 احرامیان یزد آجدار A318کیلوگرمیزد
۲۵,۰۰۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 فولاد پارس سیستان آجدار A318کیلوگرمزاهدان
۲۵,۱۸۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 کویر کاشان آجدار A418کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 18
استاندارد: A4
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24.6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 بافق یزد آجدار A318کیلوگرمیزد
۲۵,۰۹۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 سیادن ابهر آجدار A318کیلوگرمزنجان
۲۴,۰۹۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 23/5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 زاگرس آجدار A318کیلوگرمشهرکرد
۲۳,۸۲۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 23/5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 آتیه خلیج فارس آجدار A318کیلوگرمانبار تهران
۲۳,۵۵۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 میانه آجدار A318کیلوگرممیانه
۲۴,۰۹۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 سیرجان آجدار A318کیلوگرمسیرجان
۲۶,۷۳۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 20
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان آجدار A318کیلوگرماصفهان
۲۵,۴۵۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 کاوه تیکمه داش آجدار A318کیلوگرمتبریز
۲۴,۵۰۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 23/2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 ارگ تبریز آجدار A318کیلوگرمتبریز
۲۴,۰۹۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
میلگرد 18 راد همدان آجدار A318کیلوگرمهمدان
۲۶,۹۷۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 21/5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۴
میلگرد 18 کوثر اهواز آجدار A318کیلوگرماهواز
۲۳,۶۴۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۴
میلگرد 18 شاهین بناب آجدار A318کیلوگرمبناب
۲۴,۰۹۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 23
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۴
میلگرد 18 درپاد تبریز آجدار A318کیلوگرمتبریز
۲۴,۲۷۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 23.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۴
میلگرد 18 پرشین فولاد آجدار A318کیلوگرمقزوین
۲۴,۲۷۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۴
میلگرد 18 آناهیتا گیلان آجدار A318کیلوگرمگیلان
۲۵,۶۴۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 23
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۴
میلگرد 18 شاهرود آجدار A318کیلوگرمشاهرود
۲۴,۵۵۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 23
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۴
میلگرد 18 فایکو آجدار A318کیلوگرمساری
۲۴,۱۸۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۴
میلگرد 18 نیشابور آجدار A318کیلوگرمنیشابور
۲۴,۳۶۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۴
میلگرد 18 ظفر بناب آجدار A318کیلوگرمبناب
۲۵,۴۱۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 22/1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۴
میلگرد ۱۸

قیمت میلگرد ۱۸ با توجه به رکود یا رونق بازار ساخت‌وساز و همچنین میزان عرضه و تقاضا دچار افزایش یا کاهش ارزش می‌شود. میلگرد ۱۸ یک آرماتور پرکاربرد در ساخت ستون و سقف محسوب می‌شود و به همین دلیل قیمت روز میلگرد ۱۸ برای پیمانکاران، مهندسان و فعالان حوزه ساختمان و تخمین هزینه ساخت بسیار بااهمیت و تأثیرگذار است. البته مواردی نظیر نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، قیمت مواد اولیه و قیمت جهانی آهن سایر مواردی هستند که باعث تغییرات لحظه‌ای  قیمت میلگرد ۱۸ می‌شود.

 

میلگرد ۱۸

یکی از پرکاربردترین سایزهای میلگرد، میلگرد ۱۸ است که دارای قطر 18 میلی متر بوده و می توان گفت مرز بین سایزهای میلگردهای سبک و سنگین است. میلگرد ۱۸ آجدار در گریدهای A2، A3 و A4 تولید و عرضه می شود. اما در این بین، گریدهای A2 و A3 بیشترین متقاضی و کاربرد را دارند.

قیمت میلگرد ۱۸

 

انواع گریدهای میلگرد 18

براساس استاندارد ۳۱۳۲ بر روی بدنه میلگردهای ۱۸ تولید داخل اطلاعاتی همچون نام یا علامت تجاری شرکت تولیدکننده، سایز، روش تولید و نوع آج حک می‌شود. بندیل‌ها باید دارای پلاک مشخصات باشند.

تفاوت گریدهای مختلف میلگرد ۱۸ در مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن یعنی حداقل مقاومت تسلیم، حداقل مقاومت کششی، رده سختی، شکل آج و تغییر طول نسبی آن است. مطابق با استاندارد ملی شماره 3132 ایران:

 

میلگرد ۱۸ گرید A1

• صاف و بدون آج دارای مقاومت تسلیم 240 مگاپاسکال و مقاومت کششی 360 مگاپاسکال.
• مناسب برای عملیات جوشکاری و آهنگری و خم‌کاری
• تغییر شکل نسبی 25 درصد

 

میلگرد ۱۸ گرید A2

• آجدار مارپیچی (J) دارای تنش تسلیم 340 مگاپاسکال و مقاومت کششی 500 مگاپاسکال
• آجدار مارپیچی (L) دارای تنش تسلیم 350 مگاپاسکال و مقاومت کششی 500 مگاپاسکال
• عملیات جوشکاری و آهنگری و خم‌کاری فقط در موارد ضروری
• تغییر شکل نسبی 19 درصد

 

میلگرد ۱۸ گرید A3

• آجدار جناقی (C) دارای تنش تسلیم 400 مگاپاسکال و مقاومت کششی 600 مگاپاسکال
• آجدار جناقی (H) دارای تنش تسلیم 420 مگاپاسکال و مقاومت کششی 600 مگاپاسکال
• ممنوع برای عملیات جوشکاری و آهنگری و خم‌کاری
• تغییر شکل نسبی 14 درصد

 

میلگرد ۱۸ گرید A4

• آجدار مرکب (S) دارای تنش تسلیم 500 مگاپاسکال و مقاومت کششی 650 مگاپاسکال
• آجدار مرکب (F) دارای تنش تسلیم 520 مگاپاسکال و مقاومت کششی 650 مگاپاسکال
• بسیار مقاوم و مناسب برای ساخت انواع سازه به جز دیوارهای برشی و قاب‌های خمشی ویژه
• تغییر شکل نسبی 8 درصد

 

همه میلگردهای ۱۸ ایران ازجمله اصفهان براساس آج (J340، 400C و 500S) تولید می‌شوند. در ایران تنها میلگرد کویر کاشان براساس آج (350L,420 H و 520 F) تولید می‌شود. روش تولید اکثر میلگردهای 18 هم ترمکس (T) یا آلیاژی (U) است.

قیمت میلگرد 18

 

عوامل موثر بر قیمت میلگرد ۱۸

به دلیل کاربرد فراوان میلگردهای فولادی در ساخت و ساز، به روز بودن قیمت این محصولات بسیار مهم است. با اینکه قیمت میلگرد در درجه اول به قیمت مواد اولیه فولادی و قیمت جهانی آهن و فولاد بستگی دارد، اما شاهد تغییرات لحظه ای قیمت این مقاطع هستیم. دلیل این امر وابستگی شدید قیمت میلگرد ۱۸ به نرخ ارز و دلار  همچنین میزان عرضه و تقاضا است.

 

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۸

واحد خرید میلگرد ۱۸ کیلوگرم است. قیمت میلگرد ۱۸ براساس وزن 21 الی 25 کیلوگرمی این میلگرد محاسبه می‌شود. وزن استاندارد و باکیفیت شاخه 12 متری میلگرد ۱۸ حدوداً 24 الی 25 کیلوگرم است. میزان رواداری وزن مخصوص میلگرد مطابق با سازمان استاندارد ایران حدوداً 4 الی 8 درصد وزن شاخه میلگرد است. مسلما هرچه وزن میلگرد به وزن استاندارد یعنی 24 کیلوگرم نزدیک تر باشد کیفیت و استحکام میلگرد ۱۸ بهتر است. به دلیل اهمیت نوسانات وزنی در تناژهای بالا، قیمت نهایی میلگرد ۱۸ در معاملات براساس وزن باسکول و بارنامه محاسبه و تسویه می‌شود.

 

خرید میلگرد ۱۸ از فولاد ایرانیان

میلگرد ۱۸ به‌صورت ساده و آجدار و در چهار گرید A1، A2، A3 و A4 در بازار موجود است و قیمت میلگردهای ۱۸ با توجه به نوع آج و برند سازنده و وزن آن متفاوت هستند. در لیست بالا می‌توانید قیمت روز میلگرد ۱۸ کارخانه‌های مختلف را مشاهده کنید.

برای خرید کافی است که میلگرد موردنظر خود را از لحاظ نوع، برند و قیمت از لیست زیر انتخاب کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس بگیرید. پس از ثبت سفارش و صدور پیش‌فاکتور محصول برای شما از درب کارخانه یا انبارهای فولاد ایرانیان ارسال می‌گردد.

موردی که هنگام خرید میلگرد ۱۸ باید مدنظر قرار دهید توجه به مسافت کارخانه و هزینه حمل‌ونقل است. جدا از اینکه سفارش از درب کارخانه دارای محدودیت وزنی و محدودیت زمانی در سرعت تحویل محصول است، در موارد بسیاری خرید از شرکت‌های بازرگانی و انبارهای نزدیک به پروژه صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به خرید از درب کارخانه دارد.

مورد دیگری که در هنگام خرید میلگرد ۱۸ باید رعایت کنید توجه به عدم زنگ‌زدگی، حفره، ترک و برجستگی در سطح میلگرد است. نقص موضعی بر روی آج حداکثر تا سه عدد در هر متر طول مجاز است.

 

سؤالات متداول

1- قیمت میلگرد ۱۸ چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت میلگرد ۱۸ بر اساس وزن، گرید فولاد، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز و دلار تعیین می‌شود.

 

2- میلگرد ۱۸ در بازار با چه مشخصاتی به فروش می‌رسد؟

این میلگردها در حالت‌های A2 و A3 و طول 12 متر موجود بوده و به‌صورت کیلویی و شاخه‌ای به فروش می‌رسند.

 

3- آسانترین روش استعلام قیمت میلگرد ۱۸ کدام است؟

با مراجعه به سایت، به آسانی آخرین قیمت همه میلگردهای سایز ۱۸ کارخانه‌های تولیدکننده داخلی را استعلام بگیرید.

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [{
“@type”: “Question”,
“name”: “قیمت میلگرد ۱۸ چگونه تعیین می‌شود؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “قیمت میلگرد ۱۸ بر اساس وزن، گرید فولاد، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز و دلار تعیین می‌شود.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “میلگرد ۱۸ در بازار با چه مشخصاتی به فروش می‌رسد؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “این میلگردها در حالت‌های A2 و A3 و طول 12 متر موجود بوده و به‌صورت کیلویی و شاخه‌ای به فروش می‌رسند.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “آسانترین روش استعلام قیمت میلگرد ۱۸ کدام است؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “با مراجعه به سایت، به آسانی آخرین قیمت همه میلگردهای سایز ۱۸ کارخانه‌های تولیدکننده داخلی را استعلام بگیرید.”
}
}]
}