02142214

میلگرد ۱۶

فیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد 16

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۱۲/۱۲
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 16 فولاد پارس سیستان آجدار A316کیلوگرمزاهدان
۲۴,۵۸۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 سیرجان آجدار A316کیلوگرمسیرجان
۲۳,۶۷۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 15.3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 اروند آجدار A316کیلوگرماروند
۲۳,۶۷۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 ارگ تبریز آجدار A316کیلوگرمتبریز
۲۳,۸۵۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 آناهیتا گیلان آجدار A316کیلوگرمگیلان
۲۵,۸۷۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 کوثر اهواز آجدار A316کیلوگرماهواز
۲۳,۴۰۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 20
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 ابرکوه آجدار A316کیلوگرمابرکوه یزدتماس بگیرید
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 درپاد تبریز آجدار A316کیلوگرمتبریز
۲۳,۹۰۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش آجدار A316کیلوگرمتبریز
۲۴,۳۶۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18/2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 زاگرس آجدار A316کیلوگرمشهرکرد
۲۴,۳۱۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18/5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 شاهین بناب آجدار A316کیلوگرمبناب
۲۴,۴۰۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 بافق یزد آجدار A316کیلوگرمیزد
۲۴,۳۲۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 فایکو آجدار A316کیلوگرمساری
۲۳,۸۵۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 امیرکبیر آجدار A316کیلوگرمرشت
۲۴,۰۸۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 نیشابور آجدار A316کیلوگرمنیشابور
۲۳,۷۶۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18/8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 ظفر بناب آجدار A316کیلوگرمبناب
۲۴,۶۸۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 17/3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان آجدار A316کیلوگرماصفهان
۲۵,۴۱۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 میانه آجدار A316کیلوگرممیانه
۲۴,۷۳۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 سیادن ابهر آجدار A316کیلوگرمزنجان
۲۳,۸۵۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18/7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 آریان فولاد آجدار A316کیلوگرمتهران
۲۴,۵۸۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 آتیه خلیج فارس آجدار A316کیلوگرمانبار تهران
۲۳,۴۰۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 راد همدان آجدار A316کیلوگرمهمدان
۲۵,۰۵۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 17/5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 شاهرود آجدار A316کیلوگرمشاهرود
۲۴,۹۶۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 کویر کاشان آجدار A416کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 16
استاندارد: A4
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19.2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 پرشین فولاد آجدار A316کیلوگرمقزوین
۲۳,۱۲۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 کویر کاشان آجدار A316کیلوگرمکاشان
۲۴,۳۱۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19.2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 16 احرامیان یزد آجدار A316کیلوگرمیزد
۲۲,۸۴۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ۱۶

قیمت میلگرد ۱۶ با توجه به کاربرد فراوان این محصول بسیار پرنوسان است و به ویژه برای پیمانکاران و فعالان حوزه ساخت و ساز درجه اهمیت بالایی دارد. قیمت میلگرد ۱۶ امروز به عواملی مانند میزان عرضه و تقاضا، فصل گرم یا سرد، میزان رکود و تورم، قیمت سوخت و مود اولیه و نرخ جهانی آهن بستگی دارد. علاوه بر این مواردی نظیر برند تولیدکننده، وزن، طول و گرید میلگرد ۱۶ نیز باعث تفاوت قیمت این محصول در کارخانه‌های مختلف می‌شود. بیش از 40 کارخانه در ایران میلگرد ۱۶ تولید می‌کنند. از میلگرد آناهیتا در شمال گرفته تا کوثر و حدید در جنوب، از میلگرد شاهرود و نیشابور در شرق گرفته تا میلگرد میانه، راد و زاگرس در غرب، هم چنین ذوب آهن و کویر کاشان هم در مرکز که انواع میلگردها را تولید می‌کنند.

 

مشخصات میلگرد ۱۶ 

واحد خرید میلگرد ۱۶ کیلوگرم است. قیمت میلگرد ۱۶ براساس وزن 17 الی 20 کیلوگرمی این میلگرد محاسبه می‌شود. وزن استاندارد و باکیفیت شاخه 12 متری میلگرد ۱۶ حدوداً 18 الی 19 کیلوگرم است. میزان رواداری وزن مخصوص میلگرد مطابق با سازمان استاندارد ایران حدوداً 4 الی 8 درصد وزن شاخه میلگرد است. مسلماً هرچه وزن میلگرد به وزن استاندارد یعنی 19 کیلوگرم نزدیک‌تر باشد کیفیت و استحکام میلگرد ۱۶ بهتر است. به دلیل اهمیت نوسانات وزنی در تناژهای بالا، ملاک قیمت نهایی میلگرد ۱۶ در معاملات براساس وزن باسکول و بارنامه است و هزینه بر مبنای آن تسویه می‌شود.

میلگرد ۱۶

میلگرد ۱۶ به‌صورت ساده و آجدار و بر اساس میزان کربنی مورد استفاده در آلیاژ فولاد به چهار گرید A1، A2، A3 و A4 در بازار موجود است. بنابراین قیمت میلگرد ۱۶ در هر گرید با توجه به وزن فولاد متفاوت خواهد بود. در لیست زیر می‌توانید قیمت میلگرد ۱۶ را در گریدها و کارخانه‌های مختلف مشاهده کنید. برای خرید کافی است که میلگرد موردنظر خود را از لحاظ نوع، برند و قیمت از لیست زیر انتخاب کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس بگیرید. پس از ثبت سفارش و صدور پیش‌فاکتور محصول با توجه به میزان تناژ سفارش و مکان دریافت بار از درب کارخانه یا انبارهای فولاد ایرانیان برای شما ارسال می‌گردد.

 

انواع گریدها و استانداردهای میلگرد ۱۶

براساس استاندارد ۳۱۳۲ بر روی بدنه میلگردهای ۱۶ تولید داخل اطلاعاتی همچون نام یا علامت تجاری شرکت تولیدکننده، سایز، روش تولید و نوع آج حک می‌شود. بندیل‌ها باید دارای پلاک مشخصات باشند. تفاوت گریدهای مختلف میلگرد ۱۶ در مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن یعنی حداقل مقاومت تسلیم، حداقل مقاومت کششی، رده سختی، شکل آج و تغییر طول نسبی آن است. استاندارد ملی شماره 3132 ایران شامل گریدهای زیر است:

میلگرد ۱۶ گرید A1

• صاف و بدون آج دارای مقاومت تسلیم 240 مگاپاسکال و مقاومت کششی 360 مگاپاسکال.
• مناسب برای عملیات جوشکاری و آهنگری و خم‌کاری
• تغییر شکل نسبی 25 درصد

میلگرد ۱۶ گرید A2

• آجدار مارپیچی (J) دارای تنش تسلیم 340 مگاپاسکال و مقاومت کششی 500 مگاپاسکال
• آجدار مارپیچی (L) دارای تنش تسلیم 350 مگاپاسکال و مقاومت کششی 500 مگاپاسکال
• عملیات جوشکاری و آهنگری و خم‌کاری فقط در موارد ضروری
• تغییر شکل نسبی 19 درصد

میلگرد ۱۶ گرید A3

• آجدار جناغی (C) دارای تنش تسلیم 400 مگاپاسکال و مقاومت کششی 600 مگاپاسکال
• آجدار جناغی (H) دارای تنش تسلیم 420 مگاپاسکال و مقاومت کششی 600 مگاپاسکال
• ممنوع برای عملیات جوشکاری و آهنگری و خم‌کاری
• تغییر شکل نسبی 14 درصد

میلگرد ۱۶ گرید A4

• آجدار مرکب (S) دارای تنش تسلیم 500 مگاپاسکال و مقاومت کششی 650 مگاپاسکال
• آجدار مرکب (F) دارای تنش تسلیم 520 مگاپاسکال و مقاومت کششی 650 مگاپاسکال
• بسیار مقاوم و مناسب برای ساخت انواع سازه به‌جز دیوارهای برشی و قاب‌های خمشی ویژه
• تغییر شکل نسبی 8 درصد

 

میلگردهای ۱۶ در ایران ازجمله ذوب آهن اصفهان براساس آج (J340، 400C و 500S) تولید می‌شوند. در ایران تنها میلگرد کویر کاشان براساس آج (350L,420 H و 520 F) تولید می‌شود. روش تولید اکثر میلگردهای ۱۶ ترمکس (T) یا آلیاژی (U) است. استحکام میلگرد آلیاژی بیشتر بوده و برای مناطق زلزله‌خیز مناسب‌تر است. میلگرد ۱۶ اصفهان به روش آلیاژی تولیدشده و به نشانه آن حرف (U) بر بدنه میلگرد حک می‌شود.

قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان

 

نحوه استعلام قیمت و خرید میلگرد ۱۶

از آنجایی که میلگرد ۱۶ یکی از پرکاربردترین سایزهای میلگرد است، در اکثر سازه‌های بتنی و حتی در فونداسیون سازه‌های فولادی مورداستفاده قرار می‌گیرد.درنتیجهف اطلاع از قیمت میلگرد ۱۶ امروز قبل از ثبت سفارش و خرید ضروری است. به منظور استعلام قیمت این محصول از لیست قیمت میلگرد ۱۶ کارخانه‌های مختلف که در بالا آورده شده است استفاده نمایید. این لیست به صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود. پس از مشخص شدن مشخصات میلگرد موردنیاز و استعلام آنلاین قیمت، با کارشناسان فروش فولاد ایرانیان تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت و روند خرید را پیگیری نمایید.

 

سؤالات متداول

1- قیمت میلگرد ۱۶ چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت میلگرد ۱۶ بر اساس وزن، گرید فولاد، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز و دلار تعیین می‌شود.

 

2- میلگرد ۱۶ در بازار با چه مشخصاتی به فروش می‌رسد؟

این میلگردها در حالت‌های A3 و A4 و طول 12 متر موجود بوده و به‌صورت کیلویی و شاخه‌ای به فروش می‌رسند.

 

3- آسانترین روش استعلام قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان کدام است؟

با مراجعه به سایت، به آسانی آخرین قیمت همه میلگردهای سایز ۱۶ کارخانه‌های تولیدکننده داخلی را استعلام بگیرید.

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [{
“@type”: “Question”,
“name”: “قیمت میلگرد ۱۶ چگونه تعیین می‌شود؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “قیمت میلگرد ۱۶ بر اساس وزن، گرید فولاد، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز و دلار تعیین می‌شود.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “میلگرد ۱۶ در بازار با چه مشخصاتی به فروش می‌رسد؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “این میلگردها در حالت‌های A3 و A4 و طول 12 متر موجود بوده و به‌صورت کیلویی و شاخه‌ای به فروش می‌رسند.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “آسانترین روش استعلام قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان کدام است؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “با مراجعه به سایت، به آسانی آخرین قیمت همه میلگردهای سایز ۱۶ کارخانه‌های تولیدکننده داخلی را استعلام بگیرید.”
}
}]
}