02142214

قیمت میلگرد ۱۲

فیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد 12

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۱۲/۱۲
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 12 سیرجان آجدار A312کیلوگرمسیرجان
۲۵,۵۱۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 آناهیتا گیلان آجدار A312کیلوگرمگیلان
۲۶,۴۲۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 9/8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 کوثر اهواز آجدار A312کیلوگرماهواز
۲۴,۵۹۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 ابرکوه آجدار A312کیلوگرمابرکوه یزد
۲۴,۷۷۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 کاوه تیکمه داش آجدار A312کیلوگرمتبریز
۲۴,۵۴۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 شاهین بناب آجدار A312کیلوگرمبناب
۲۴,۶۸۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10/19
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 بافق یزد آجدار A312کیلوگرمیزد
۲۵,۷۴۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10/7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 امیرکبیر آجدار A312کیلوگرمرشت
۲۴,۵۴۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 نیشابور آجدار A312کیلوگرمنیشابور
۲۴,۹۱۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10/5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 ظفر بناب آجدار A312کیلوگرمبناب
۲۵,۰۵۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10/2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 میانه آجدار A312کیلوگرممیانه
۲۵,۲۳۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 11
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 سیادن ابهر آجدار A212کیلوگرمزنجان
۲۴,۱۲۰
سایز: 12
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 سیادن ابهر آجدار A312کیلوگرمزنجان
۲۴,۵۸۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10/5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 آریان فولاد آجدار A312کیلوگرمتهران
۲۴,۷۷۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10.6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 آریان فولاد آجدار A212کیلوگرمتهران
۲۴,۵۸۰
سایز: 12
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10.6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 راد همدان آجدار A312کیلوگرمهمدان
۲۵,۳۲۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 9/5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 شاهرود آجدار A312کیلوگرمشاهرود
۲۵,۷۳۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 11
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 ارگ تبریز آجدار A312کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 کویر کاشان آجدار A212کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 11
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان آجدار A312کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 11
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 احرامیان یزد آجدار A312کیلوگرمیزدتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 11
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 درپاد تبریز آجدار A212کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 زاگرس آجدار A312کیلوگرمشهرکردتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10/5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 کویر کاشان آجدار A412کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A4
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 11
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 اروند آجدار A312کیلوگرماروندتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 پرشین فولاد آجدار A312کیلوگرمقزوین
۲۳,۹۰۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10.6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 12 کویر کاشان آجدار A312کیلوگرمکاشان
۲۵,۱۴۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 11
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ۱۲

میلگرد ۱۲ یک محصول همه‌کاره در ساخت‌وساز است. بدین منظور که هم می‌توان از آن به‌عنوان میلگرد طولی برای تقویت بتن استفاده کرد و هم می‌توان آن را در کاربردهایی که نیاز به خم‌کاری دارند به کار برد. تنوع در گرید محصول و فراوانی کارخانه‌های تولیدکننده سبب شده است تا میلگرد 12 با قیمت و کیفیت‌های مختلفی در بازار عرضه شود. البته وجود تولیدکنندگان متعدد نوعی مزیت نیز محسوب می‌شود. چراکه خریداران می‌توانند محصول موردنظر خود را از نزدیک‌ترین تأمین‌کننده خریداری کرده و در هزینه‌های پروژه خود صرفه‌جویی نمایند. این کارخانه‌ها به دلیل استفاده از استانداردها و روش‌های تولیدی متفاوت، محصولاتی با کیفیت متنوع تولید می‌کنند و به همین دلیل شاهد تنوع در وزن و درنتیجه قیمت میلگرد ۱۲ در بازار هستیم.

 

میلگرد ۱۲

میلگرد فولادی سایز ۱۲ میله‌ای طویل به طول استاندارد 12 متر و قطر 12 میلی‌متر است. این محصول در گریدهای مختلف A1، A2، A3 و A4 قابل‌تولید است اما آنچه در بازار بیشتر رایج است، گریدهای آجدار A2 و A3 هستند. این میلگرد با دارا بودن وزن استاندارد 10.6 تا 11 کیلوگرم برای هر شاخه 12 متری، در رده میلگردهای سبک قرار گرفته و نسبت استحکام به وزن بالایی دارد. بااین‌حال، ترجیح کارفرمایان بر این است که از میلگرد 12 به‌عنوان دورپیچ، ساخت خاموت و… استفاده کرده و کمتر از آن‌ها به‌عنوان میلگرد تقویتی طولی استفاده می‌کنند.

میلگرد ۱۲

مشخصات فنی میلگرد 12

تفاوت قیمت میلگرد سایز ۱۲ در گریدهای مختلف به مشخصات فنی، استاندارد و کیفیت ساخت آن مربوط می‌شود. به عبارتی، نمی‌توان گفت هرچه استحکام میلگرد 12 بیشتر باشد قیمت آن بیشتر است، چراکه در برخی کاربردها نیاز به میلگردهایی با استحکام متوسط اما قابلیت شکل‌پذیری بالاتر نیاز است. اما هرچه مواد اولیه باکیفیت‌تر باشد و استاندارد ساخت به‌روزتری مورداستفاده قرار گیرد، به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده میلگرد تأثیرگذار خواهد بود.

 

همه میلگردهای 12 ایران ازجمله اصفهان به‌صورت آج C400، J340 و S500 تولید می‌شوند. تنها میلگرد کویر کاشان بر اساس آج H420، L350 و F520 تولید می‌شود. روش تولید اکثر میلگردهای 12 هم ترمکس (T) یا آلیاژی (U) است.
مشخصات فنی میلگرد 12 در گریدهای مختلف به شرح زیر است:

 

میلگرد 12 گرید A1

 • صاف و بدون آج دارای مقاومت تسلیم 240 مگا پاسکال و
 • مقاومت کششی 360 مگا پاسکال.
 • مناسب برای عملیات جوشکاری، آهنگری و خم‌کاری
  ازدیاد طول 18 درصد

 

میلگرد 12 گرید A2

 • آجدار مارپیچی (J) دارای تنش تسلیم 340 مگا پاسکال و مقاومت کششی 500 مگا پاسکال
 • آجدار مارپیچی (L) دارای تنش تسلیم 350 مگا پاسکال و مقاومت کششی 500 مگا پاسکال
 • عملیات جوشکاری، آهنگری و خم‌کاری فقط در موارد ضروری
 • ازدیاد طول 15 درصد

 

میلگرد 12 گرید A3

 • آجدار جناقی (C) دارای تنش تسلیم 400 مگا پاسکال و مقاومت کششی 600 مگا پاسکال
 • آجدار جناقی (H) دارای تنش تسلیم 420 مگا پاسکال و مقاومت کششی 600 مگا پاسکال
 • ممنوع برای عملیات جوشکاری، آهنگری و خم‌کاری
 • ازدیاد طول 12 درصد

 

میلگرد 12 گرید A4

 • آجدار مرکب (S) دارای تنش تسلیم 500 مگا پاسکال و مقاومت کششی 650 مگا پاسکال
 • آجدار مرکب (F) دارای تنش تسلیم 520 مگا پاسکال و مقاومت کششی 650 مگا پاسکال
 • بسیار مقاوم و سخت
 • ازدیاد طول 8 درصد

 

عوامل مؤثر بر قیمت میلگرد ۱۲

قیمت میلگرد ۱۲ بر اساس میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز و شرایط بازار ممکن است به‌صورت لحظه‌ای تغییر کند. بااینکه تمامی میلگردهای سایز 12 تولیدشده توسط کارخانه‌های مختلف باید در محدوده وزنی استاندارد تولید شوند، بااین‌حال شاهد اختلاف قیمت بین برندهای مختلف هستیم. دلیل این امر تقاضای بیشتر برای برخی برندهای خاص و کیفیت بالاتر محصولات آن‌ها است. از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت میلگرد 12 می‌توان به نرخ مواد اولیه، هزینه سوخت و انرژی، قیمت جهانی آهن و فولاد، هزینه‌های حمل‌ونقل و هزینه باربری اشاره کرد که بر قیمت تمام‌شده این محصول اثر می‌گذارند.

 

بااینکه میلگرد 12 به‌صورت کیلویی و شاخه‌ای به فروش می‌رسد، اما واحد فروش این محصول بر مبنای کیلو است. درنتیجه محصولات کارخانه‌هایی که میلگرد سبک‌تری تولید می‌کنند ممکن است قیمت کیلویی گران‌تری داشته باشند اما در حالت شاخه‌ای قیمت میلگردهای سنگین‌تر بیشتر است. دلیل این امر به ثابت بودن وزن بندیل میلگرد 12 مربوط می‌شود. هرچه وزن کیلویی میلگرد کمتر باشد، تعداد شاخه بیشتری در آن قرار گرفته و قیمت کیلویی محصول گران‌تر خواهد شد.

قیمت میلگرد ۱۲

خرید میلگرد 12

میلگرد 12 مزایای متعددی دارد که خرید آن را نسبت به میلگردهای هم‌رده این محصول مقرون‌به‌صرفه می‌کند. میلگرد آجدار سایز 12 به دلیل قابلیت فرم پذیری خوب گزینه مناسبی برای کاربردهایی است که نیاز به خم‌کاری دارند. ضمن اینکه، از آن می‌توان به‌عنوان میلگرد تقویتی در سازه‌های نه‌چندان مرتفع نیز استفاده کرد. وزن سبک این میلگرد در کنار قیمت مناسب آن، این محصول را به یکی از محبوب‌ترین سایزهای میلگرد نزد کارفرمایان بدل کرده است. به‌منظور خرید میلگرد 12 می‌توانید از جدول بالا مشخصات محصول برندهای مختلف را مشاهده کنید و سپس با کارشناسان فروش فولاد ایرانیان به‌منظور نهایی کردن فرآیند خرید تماس حاصل فرمایید.

خرید میلگرد ۱۲

 

سؤالات متداول

1- قیمت میلگرد ۱۲ چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت میلگرد 12 بر اساس وزن، گرید فولاد، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز و دلار تعیین می‌شود.

 

2- میلگرد آجدار ۱۲ در بازار با چه مشخصاتی به فروش می‌رسد؟

این میلگردها در گریدهای A2، A3 و A4 و طول 12 متر موجود بوده و به‌صورت کیلویی و شاخه‌ای به فروش می‌رسند.

 

3- آسان‌ترین روش استعلام قیمت میلگرد 12 کدام است؟

با مراجعه به سایت، به‌آسانی آخرین قیمت همه میلگردهای سایز ۱۲ کارخانه‌های تولیدکننده داخلی را استعلام بگیرید.