فیلتر ها

میلگرد ۱۰

قیمت میلگرد 10

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 ابرکوه آجدار A310A312-کیلوگرم
۲۲,۷۵۳
ابرکوه یزد1402/06/29
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 پرشین فولاد آجدار A310A3127.5کیلوگرم
۲۲,۷۵۳
قزوین1402/06/29
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی7.5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش آجدار A310A3127کیلوگرم
۲۳,۳۴۹
تبریز1402/06/29
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی7
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش آجدار A210A212-کیلوگرم
۲۲,۳۸۶
تبریز1402/06/29
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 راد همدان آجدار A210A2126/2کیلوگرم
۲۴,۵۴۶
همدان1402/06/29
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی6/2
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 شاهین بناب آجدار A210A2127/07کیلوگرم
۲۲,۲۹۴
بناب1402/06/29
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی7/07
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 بافق یزد آجدار A310A3127/4کیلوگرم
۲۳,۳۰۳
یزد1402/06/29
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی7/4
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 امیرکبیر آجدار A210A212-کیلوگرم
۲۲,۳۴۰
رشت1402/06/29
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 امیرکبیر آجدار A310A312-کیلوگرم
۲۲,۷۹۹
رشت1402/06/29
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 میانه آجدار A310A3127/4کیلوگرم
۲۱,۹۲۷
میانه1402/06/29
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی7/4
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 نورد گرم سمنان آجدار A310A312-کیلوگرمتماس بگیریدانبار کارخانه1402/06/29
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 ارگ تبریز آجدار A210A212-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/06/29
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 ارگ تبریز آجدار A310A312-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/06/29
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 کویر کاشان آجدار A210A2127.5کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/06/29
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی7.5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 کوثر اهواز آجدار A310A312-کیلوگرمتماس بگیریداهواز1402/06/29
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 کویر کاشان آجدار A310A3127.5کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/06/29
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی7.5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 نیشابور آجدار A310A3127/3کیلوگرمتماس بگیریدنیشابور1402/06/29
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی7/3
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 کویر کاشان آجدار A410A4127.5کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/06/29
سایز10
استانداردA4
طول شاخه12
وزن تقریبی7.5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 درپاد تبریز آجدار A210A212-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/06/29
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 پرشین فولاد آجدار A210A212-کیلوگرمتماس بگیریدقزوین1402/06/29
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 احرامیان یزد آجدار A310A3128کیلوگرمتماس بگیریدیزد1402/06/29
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی8
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 زاگرس آجدار A310A312-کیلوگرمتماس بگیریدشهرکرد1402/06/29
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 آریان فولاد آجدار A310A3127.4کیلوگرم
۲۳,۳۹۴
تهران1402/06/29
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی7.4
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 آریان فولاد آجدار A210A2127.4کیلوگرم
۲۲,۹۳۵
تهران1402/06/29
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی7.4
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 سیادن ابهر آجدار A310A312-کیلوگرم
۲۳,۲۱۱
زنجان1402/06/29
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 ظفر بناب آجدار A210A2126/2کیلوگرم
۲۲,۹۲۸
بناب1402/06/29
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی6/2
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 شاهرود آجدار A310A3127/5کیلوگرم
۲۳,۹۰۰
شاهرود1402/06/29
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی7/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 آناهیتا گیلان آجدار A210A2126/5کیلوگرم
۲۳,۷۰۲
گیلان1402/06/29
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی6/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 سیادن ابهر آجدار A210A2127/4کیلوگرم
۲۲,۲۹۳
زنجان1402/06/29
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی7/4
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد ۱۰

قیمت میلگرد ۱۰ برای پیمانکاران و مهندسان همواره پراهمیت است چرا که میلگرد 10 به طور گسترده در ساخت خاموت و مش‌های فولادی و گاها مسلح کردن بتن مورداستفاده قرار می‌گیرد و در تخمین بودجه ساخت و ساز تأثیر زیادی دارد. واحد قیمت میلگرد کیلوگرم است. قیمت میلگرد ۱۰ براساس وزن 6 الی 8 کیلوگرمی این میلگرد محاسبه می‌شود. وزن اشتال یک متر میلگرد 10 حدود 0.62 کیلوگرم و وزن شاخه 12 متری آن در گرید A3 میلگرد 7 الی 7.5 کیلوگرم است. به دلیل همین نوسانات وزنی، در خرید میلگرد ۱۰ وزن باسکول استاندارد و بارنامه ملاک قیمت نهایی و تسویه به شمار می‌رود. قیمت میلگرد 10 مانند سایر مقاطع فولادی تابع قیمت ارز، هزینه حمل و نقل، قیمت مواد اولیه در بورس کالا، قیمت جهانی فولاد، نرخ تورم و میزان عرضه و تقاضا است.

وزن شاخه 12 متری میلگرد 10 در جدول اشتال 7.4 کیلوگرم است.

 

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۰

میلگرد 10 به‌صورت ساده و آجدار و در سه گرید از A1 الی A3 در بازار موجود است که گرید A1 از نوع بدون آج بوده و در آرماتوربندی استفاده نمی‌شود. میلگردها به ترتیب در گرید A1 میلگرد نرم، در A2 نیمه سخت، در گرید A3 سخت و در گرید A4 میلگرد مقاوم نامیده می‌شوند. قیمت میلگرد 10 با توجه به نوع آج و برند سازنده و وزن آن متفاوت هستند. در لیست زیر می‌توانید قیمت روز میلگرد 10 کارخانه‌های مختلف را مشاهده کنید. برای خرید کافی است که میلگرد مورد نظر خود را از لحاظ نوع، برند و قیمت از لیست زیر انتخاب کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس بگیرید. پس از ثبت سفارش و صدور پیش‌فاکتور محصول برای شما از درب کارخانه یا انبارهای فولاد ایرانیان ارسال می‌گردد.

میلگرد ۱۰

تفاوت میلگرد 10 گریدهای مختلف در مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن یعنی حداقل مقاومت تسلیم، حداقل مقاومت کششی، رده سختی، شکل آج و تغییر طول نسبی آن است. مطابق با استاندارد ملی شماره 3132 ایران:

1. میلگرد ۱۰ گرید A1

• صاف و بدون آج دارای مقاومت تسلیم 240 مگاپاسکال و مقاومت کششی 360 مگاپاسکال.
• مناسب برای عملیات جوشکاری و آهنگری و خم‌کاری
• تغییر شکل نسبی 25 درصد

 

2. میلگرد ۱۰ گرید A2

• آجدار مارپیچی (J) دارای تنش تسلیم 340 مگاپاسکال و مقاومت کششی 500 مگاپاسکال
• آجدار مارپیچی (L) دارای تنش تسلیم 350 مگاپاسکال و مقاومت کششی 500 مگاپاسکال
• عملیات جوشکاری و آهنگری و خم‌کاری فقط در موارد ضروری
• تغییر شکل نسبی 19 درصد

 

3. میلگرد ۱۰ گرید A3

• آجدار جناقی (C) دارای تنش تسلیم 400 مگاپاسکال و مقاومت کششی 600 مگاپاسکال
• آجدار جناقی (H) دارای تنش تسلیم 420 مگاپاسکال و مقاومت کششی 600 مگاپاسکال
• ممنوع برای عملیات جوشکاری و آهنگری و خم‌کاری
• تغییر شکل نسبی 14 درصد

 

کارخانه های تولید کننده میلگرد

مهم‌ترین کارخانه های تولیدکننده میلگرد ۱۰ در ایران شامل کویرکاشان، میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)، راد همدان، میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)، کیان کاشان، سپهرایرانیان، امیرکبیرخزر، ذوب آهن اردبیل، شاهین بناب، هیربد زرندیه، نورد گرم سمنان، آذر فولاد امین، بافق یزد، سرمد ابرکوه، صبا فولاد زاگرس، شاهرود، کاوه تیکمه داش، فولاد ابهر و روهینا اشاره کرد.

 

کارخانه ذوب آهن میلگرد 8 و 10 تولید نمی‌کند.

همه میلگردهای ایران از جمله اصفهان براساس آج (J340، 400C و 500S) تولید می‌شوند. در ایران تنها میلگرد کویر کاشان براساس آج (350L,420 H و 520 F) تولید می‌شود. روش تولید اکثر میلگردهای 10 هم یا ترمکس (T) یا آلیاژی (U) است.

 

در صورت لحاظ نکردن مالیات، برای محاسبه قیمت میلگرد 10 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده باید قیمت را در ۱.۰۹ ضرب کنید.

 

خرید میلگرد ۱۰

 

سؤالات متداول

1- قیمت میلگرد ۱۰ چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت میلگرد ۱۰ بر اساس وزن، گرید فولاد، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز و دلار تعیین می‌شود.

 

2- میلگرد ۱۰ در بازار با چه مشخصاتی به فروش می‌رسد؟

این میلگردها در حالت‌های A2 و A3 و طول 12 متر موجود بوده و به‌صورت کیلویی و شاخه‌ای به فروش می‌رسند.

 

3- آسانترین روش استعلام قیمت میلگرد ۱۰ کدام است ؟

با مراجعه به سایت، به آسانی آخرین قیمت همه میلگردهای سایز ۱۰ کارخانه‌های تولیدکننده داخلی را استعلام بگیرید.