02142214

ورق سیاه اکسین

فیلترها
ارزش افزوده

ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۱۲/۱۲
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق سیاه 8 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000شیتانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 12000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 8
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 8 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000شیتانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 6000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 8
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 10 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000شیتانبار تهران
۴۱,۲۴۰
سایز: 6000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 10
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 10 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000شیتانبار تهران
۴۱,۲۴۰
سایز: 12000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 10
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 12 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000شیتانبار تهران
۳۶,۶۱۰
سایز: 6000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 12
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 12 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000شیتانبار تهران
۳۶,۶۱۰
سایز: 12000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 12
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 15 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000شیتانبار تهران
۳۷,۰۷۰
سایز: 6000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 15
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 15 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000شیتانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 12000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 15
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 20 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000شیتانبار تهران
۳۲,۴۳۰
سایز: 6000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 20
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 20 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000شیتانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 12000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 20
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 25 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000شیتانبار تهران
۳۱,۹۷۰
سایز: 12000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 25
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 25 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000شیتانبار تهران
۳۱,۹۷۰
سایز: 6000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 25
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 30 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000شیتانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 12000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 30
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 30 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000شیتانبار تهران
۳۱,۹۷۰
سایز: 6000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 30
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 35 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000شیتانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 12000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 35
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 35 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000شیتانبار تهران
۳۱,۰۱۰
سایز: 6000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 35
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 40 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000شیتانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 12000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 40 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000شیتانبار تهران
۳۲,۱۶۰
سایز: 6000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 45 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000شیتانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 12000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 45
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 45 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000شیتانبار تهران
۳۰,۷۸۰
سایز: 6000*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 45
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 50 اکسین اهواز st37 شیت بالای 6000طول*2000شیتانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: طول*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 50
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 60 اکسین اهواز st37 شیت بالای 6000طول*2000شیتانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: طول*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 60
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 70 اکسین اهواز st37 شیت بالای 6000طول*2000شیتانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: طول*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 70
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 80 اکسین اهواز st37 شیت بالای 6000طول*2000شیتانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: طول*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 80
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 90 اکسین اهواز st37 شیت بالای 6000طول*2000شیتانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: طول*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 90
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه 100 اکسین اهواز st37 شیت بالای 6000طول*2000شیتانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: طول*2000
عرض: 2000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 100
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق سیاه اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز به دلیل تقاضای بالا در صنایع مادر مانند نفت و پتروشیمی، ساختمان، خودرو، کشتی و لوله‌سازی باعث تغییر قیمت محصولات نهایی این صنایع نیز می‌شود. مجتمع فولاد اکسین خوزستان در سال 1388 درزمینه تولید انواع ورق‌های عریض فولادی به کمک تکنولوژی مدرن روز به بهره‌برداری رسید تا باعث رفع نیاز زنجیره تأمین صنایع پایین دستی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی شود. ظرفیت تولید فولاد اکسین سالانه حدود یک میلیون تن ورق فولادی و آلیاژی عریض است. مجتمع شرکت فولاد اکسین در شهر اهواز و کیلومتر ۱۰ جاده بندر امام قرار دارد.

 

مبنای محاسبه قیمت روز ورق سیاه اکسین براساس واحد وزن یعنی کیلوگرم است که با توجه به ضخامت و طول ورق تغییر می‌کند. بیشترین کاربرد ورق سیاه اکسین در صنایع مادر است. از این نظر آگاهی از افزایش یا کاهش قیمت ورق سیاه اکسین می‌تواند چشم‌اندازی از تغییرات قیمتی این صنایع به شما بدهد. قیمت ورق سیاه اکسین خود تابع متغیرهای دیگری است که لزوم در نظر گرفتن آن‌ها برای رصد قیمت ورق پراهمیت است. از این متغیرها می‌توان قیمت جهانی آهن و فولاد، قیمت ارز، هزینه حمل و نقل، تورم و قیمت مواد اولیه در بورس کالا، رکود در صنایع و میزان عرضه و تقاضا را نام برد. آخرین تغییرات قیمت روز ورق سیاه اکسین را می‌توانید در لیست زیر مشاهده کنید. برای خرید ورق سیاه اکسین کافی است که ورق مورد نظر خود را انتخاب کرده و با مشاوران فولاد ایرانیان تماس بگیرید.

ورق سیاه اکسین

 

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز

فولاد اکسین تنها تولیدکننده ورق عملیات حرارتی عریض در ایران و منطقه خاورمیانه است و ورق سیاه اکسین یکی از باکیفیت‌ترین و مقاوم‌ترین ورق‌های تولید داخل و هم‌ردیف محصولات خارجی به شمار می‌رود. ضخامت ورق سیاه اکسین اهواز درگریدهای ST37 و ST52 و ضخامت 5، 8، 10، 12، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50، 60،70، 80، 90 و 100 میلی‌متر تولید شده و به صورت رول و شیت فابریک در ابعاد 6*2 و 12*2 متر به بازار عرضه می‌شوند. استحکام کششی ورق‌های اکسین حدود ۱۲۰۰ نیوتن بر میلی‌متر مربع و مقاومت تسلیم آن حدود ۱۰۰۰ نیوتن بر میلی‌متر مربع است. علاوه بر استحکام عالی، شکل‌پذیری ورق سیاه ST37 اکسین به دلیل استفاده از فولاد کم‌کربن بسیار بالا است. دسترسی به بنادر جنوب، مجاورت با راه‌آهن سراسری ایران و نزدیکی به مجتمع‌های بالادستی تولید فولاد باعث کاهش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید ورق سیاه اهواز نسبت به سایر کارخانه‌های فولادی ایران شده است.

 

انواع محصولات اکسین خوزستان

• ورق سیاه برای صنعت ساخت و ساز با استاندارد A517_Grade B، A283_Grade C، ASTM A36، ASTM A285، S235، S185، S355 و S275

• ورق سیاه برای لوله‌سازی با استاندارد AP15L_X60، AP15L_X65 و AP15L_X70

• ورق سیاه برای صنعت خودرو با استاندارد 34CrMo4

• ورق سیاه برای صنعت کشتی‌سازی با استاندارد Grade A

• ورق برای مخازن تحت فشار با استانداردهای A516_Grade 70، A573_Grade 70، ASTM A285، P355 NL2 و P460 NL1
• ورق برای مصارف استحکام بالا با استانداردهای A517_Grade B و 34CrMo4

 

استانداردهای مهم کارخانه اکسین اهواز

• گواهینامه ISO 14001:2004 مربوط به مدیریت محیط‌زیست

• گواهینامه ISO 9001: 2008، ISIO 10001:2007، ISO 10003:2007، ISO 10002:2014، ISO 10015: 1999 و ISO10004:2012 مربوط به ایمنی، مدیریت کیفیت و رضایت مشتری

سؤالات متداول

1- قیمت ورق سیاه اکسین چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت ورق سیاه اکسین بر اساس سایز، وزن، گرید فولاد، کیفیت و قیمت شمش و بیلت و اسلب فولادی، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز و دلار متغیر است.

 

2- ورق سیاه اکسین در بازار با چه مشخصاتی به فروش می‌رسد؟

این ورق‌ها در سایزهای 8 الی 100 میلی متر و عرض 2000 میلی متر موجود بوده و به‌صورت شیت به فروش می‌رسند.

 

3- آسانترین روش استعلام قیمت ورق سیاه در اهواز کدام است؟

با مراجعه به سایت، به آسانی آخرین قیمت همه سایزهای ورق سیاه اکسین را استعلام بگیرید و ورق سیاه خود را از اهواز خریداری کنید.