فیلتر ها

نبشی ناب تبریز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهمحل تحویلواحدضخامتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
نبشی 4 ناب تبریز 6 متری ضخامت 346تبریزکیلوگرم3
۲۵,۳۶۷
1402/03/16
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 3512تبریزکیلوگرم3
۲۵,۳۲۱
1402/03/16
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 356تبریزکیلوگرم3تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 34.512تبریزکیلوگرم3تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 3312تبریزکیلوگرم3تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 336تبریزکیلوگرم3تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 4.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 44.56تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4512تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 4 ناب تبریز 6 متری ضخامت 446تبریزکیلوگرم4
۲۴,۸۶۲
1402/03/16
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4612تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 44.512تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 466تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 46.36تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 456تبریزکیلوگرم4
۲۴,۹۵۴
1402/03/16
نبشی 3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 436تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 46.312تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 476تبریزکیلوگرم4
۲۵,۲۲۹
1402/03/16
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5612تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 4 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4412تبریزکیلوگرم4
۲۵,۱۳۷
1402/03/16
نبشی 7.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 57.56تبریزکیلوگرم5
۲۶,۱۴۶
1402/03/16
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5712تبریزکیلوگرم5تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 556تبریزکیلوگرم5
۲۴,۸۶۲
1402/03/16
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5512تبریزکیلوگرم5
۲۵,۱۳۷
1402/03/16
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 56.312تبریزکیلوگرم5تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 56.36تبریزکیلوگرم5تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 576تبریزکیلوگرم5
۲۴,۹۵۴
1402/03/16
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 566تبریزکیلوگرم5
۲۴,۹۵۴
1402/03/16
نبشی 4.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 54.56تبریزکیلوگرم5تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 54.512تبریزکیلوگرم5تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 7.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 57.512تبریزکیلوگرم5
۲۶,۴۲۲
1402/03/16
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 6106تبریزکیلوگرم6تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 66.312تبریزکیلوگرم6
۲۶,۴۲۲
1402/03/16
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 61012تبریزکیلوگرم6تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 666تبریزکیلوگرم6
۲۴,۸۶۲
1402/03/16
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6712تبریزکیلوگرم6
۲۵,۲۲۹
1402/03/16
نبشی 7.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 67.512تبریزکیلوگرم6
۲۶,۴۲۲
1402/03/16
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 676تبریزکیلوگرم6
۲۴,۹۵۴
1402/03/16
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 656تبریزکیلوگرم6تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6612تبریزکیلوگرم6تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 66.36تبریزکیلوگرم6
۲۶,۱۴۶
1402/03/16
نبشی 7.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 67.56تبریزکیلوگرم6
۲۶,۱۴۶
1402/03/16
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6512تبریزکیلوگرم6تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 686تبریزکیلوگرم6
۲۵,۱۳۷
1402/03/16
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6812تبریزکیلوگرم6
۲۵,۵۹۶
1402/03/16
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 776تبریزکیلوگرم7
۲۴,۸۶۲
1402/03/16
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 71012تبریزکیلوگرم7تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 7106تبریزکیلوگرم7تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 7712تبریزکیلوگرم7
۲۵,۱۳۷
1402/03/16
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 7812تبریزکیلوگرم7
۲۵,۴۱۲
1402/03/16
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 786تبریزکیلوگرم7
۲۵,۰۴۵
1402/03/16
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 8106تبریزکیلوگرم8تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 81012تبریزکیلوگرم8تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 886تبریزکیلوگرم8
۲۴,۹۵۴
1402/03/16
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 8812تبریزکیلوگرم8
۲۵,۴۱۲
1402/03/16
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 101012تبریزکیلوگرم10تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 10106تبریزکیلوگرم10تماس بگیرید1402/03/16
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 12106تبریزکیلوگرم12تماس بگیرید1402/03/16
نبشی ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز به دلیل کیفیت بسیار خوبی که دارد و نیز تقاضای زیادی که برای آن وجود دارد، معمولاً بیشتر از سایر نبشی‌های موجود در بازار است. نبشی‌های فولادی در دو نوع فابریک و پرسی و در حالت‌های بال مساوی و بال نامساوی تولید می‌شوند که هر یک خواص منحصربه‌فرد خود را داراست. نبشی ناب تبریز از نوع فابریک و بال مساوی شیب‌دار بوده که کیفیت و خواص مطلوب‌تری نسبت به نوع پرسی دارد. نبشی ناب تبریز بر اساس استانداردهای ISIRI 13968-1، DIN 1025-5 و GOST 8509-1993 تولید می‌شود و شامل سایزهای 25 تا 100 میلی‌متر است.

قیمت نبشی تبریز

 

قیمت روز نبشی ناب تبریز

قیمت روز نبشی ناب تبریز به عوامل متعددی بستگی داشته که برخی از آن‌ها مستقیماً به این محصول مربوط شده اما برخی دیگر عوامل غیرمستقیم بوده و ممکن است تأثیر آن‌ها را به طور واضح بر قیمت روز نبشی نبینیم اما این عوامل بیشترین نقش را در تعیین قیمت این محصول دارند.

 

عواملی که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت روز نبشی ناب تبریز تأثیرگذار هستند عبارت‌اند از:

• قیمت روز شمش فولادی
• قیمت روز ورق فولادی
• نوسانات نرخ ارز و دلار
• روش تولید نبشی
• میزان عرضه و تقاضا
• خواص و مشخصات نبشی
• کیفیت مواد اولیه مورد استفاده
• سایز و وزن نبشی

 

نبشی‌های فابریک به طور مستقیم از شمش فولادی تولید می‌شوند و نبشی‌های پرسی حاصل پرس ورق فولادی هستند. به همین دلیل قیمت شمش و ورق به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده نبشی تأثیر می‌گذارد. به دلیل اینکه نبشی ناب تبریز از نوع فابریک است، تغییرات قیمت شمش بر قیمت این محصول بیشترین اثر را دارد. نبشی ناب تبریز از شمش‌هایی با گریدهای 5SP و 3SP تولید می‌شود.

 

تولید نبشی به روش فابریک سبب می‌شود که قیمت آن مناسب باشد. چراکه تولید نبشی به روش فابریک شامل انجام فرآیند نورد گرم بر روی شمش فولادی است و از این طریق مقداری کیفیت سطحی نبشی حاصل افت می‌کند. دلیل این امر به دمای بالای فرآیند نورد گرم که بالای دمای تبلور مجدد فولاد است، مربوط می‌شود. در چنین دمایی، در سطح فولاد پوسته‌های اکسیدی تشکیل شده و مقداری از کیفیت سطحی کاسته می‌شود. به همین دلیل قیمت نبشی مناسب بوده و کیفیت سطحی آن نیز قابل قبول است. سپس این شمش‌های حرارت دهی شده وارد خط نورد گرم می‌شوند و با عبور از بین غلتک‌های عمود بر هم، به صورت ورق درمی‌آیند. در انتها با عبور این ورق‌ها از بین یک سری قالب‌های مخصوص، شکل نهایی نبشی فولادی حاصل می‌شود.

 

 

مشخصات نبشی ناب تبریز

محصولات نبشی ناب تبریز از فولاد کم کربن و از نوع بال مساوی شیب‌دار و فابریک هستند. نبشی‌های دارای طول 6 و 12 متر بوده و در سایزهای 2.5، 3، 3.5، 4، 4.5، 5، 6، 6.3، 7، 7.5، 8، 9 و 10 تولید می‌شوند. با افزایش سایز نبشی، قیمت نبشی ناب تبریز نیز افزایش یافته و استحکام و وزن آن نیز بیشتر خواهد شد.

 

وزن نبشی ناب تبریز

همچون دیگر مقاطع فولادی، قیمت نبشی نیز تابع وزن آن است. وزن هم بر اساس سایز، ضخامت و طول بال نبشی تغییر می‌کند. بنابراین، برای محاسبه وزن نبشی ناب تبریز، اطلاع از این مشخصات ساختاری نبشی ضروری است. پس از مشخص شدن موارد یادشده، کافی است تا این مقادیر عددی را در فرمول محاسبه وزن نبشی قرار داده تا مقدار وزن نبشی به دست آید.

 1000 ÷ (چگالی × طول شاخه × ضخامت × طول بال × 2) = وزن نبشی بال مساوی

 

استفاده از فرمول محاسبه وزن نبشی اغلب مشکل و همراه با خطا است. به همین دلیل برای محاسبه وزن نبشی ناب تبریز، پیشنهاد می‌شود که از جدول وزن نبشی ناب تبریز استفاده شود. این جدول، وزن نبشی را بر اساس سایز و طول استاندارد آن‌ها مشخص می‌کند. در جدول زیر وزن نبشی در سایزهای پرکاربرد آورده شده است.

قیمت نبشی ناب تبریز

 

سؤالات متداول

1- قیمت نبشی ناب تبریز در بازار چقدر است؟

قیمت نبشی ناب تبریز به دلیل تولید به روش فابریک بر اساس قیمت شمش فولادی، نوسانات نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا و غیره تعیین می‌شود.

 

2- نبشی ناب تبریز در چه سایزهایی تولید می‌شود؟

نبشی ناب تبریز در سایزهای 2.5، 3، 3.5، 4، 4.5، 5، 6، 6.3، 7، 7.5، 8، 9 و 10 در بازار موجود است.

 

3- وزن نبشی ناب تبریز چقدر است؟

وزن نبشی بر اساس سایز و ضخامت نبشی متفاوت بوده و برای اطلاع از این مورد به جدول وزن نبشی مراجعه نمایید.