قیمت میلگرد


قیمت میلگرد
 • قزوین
 • امیرکبیر
  147
 • نیشابور
  7
 • شاهین بناب
  80
 • شاهرود
  30
 • هیربد
 • آذر فولاد امین
  100
 • آناهیتا
لیست قیمت ها

قیمت تیرآهن


قیمت تیرآهن
 • ذوب آهن
  14
 • ذوب آهن
  16
 • ذوب آهن
  18
  1000
 • ذوب آهن
  20
 • ذوب آهن
  22
 • ذوب آهن
  24
 • ذوب آهن
  27
 • ذوب آهن
  30
لیست قیمت ها

قیمت ورق


قیمت ورق
 • فولاد مبارکه
  10
  10
 • فولاد مبارکه
  12
  30
 • فولاد مبارکه
  15
  20
 • سبا
  8
  40
 • سبا
  10
  5
 • اکسین
  20
لیست قیمت ها

قیمت پروفیل


قیمت پروفیل
 • جهان پروفیل
 • یاران
  70
 • صدرا
  10
 • آدنیس
  39
 • علویجه
  70
 • هیربد
  20
 • وحدت خزر
  285
لیست قیمت ها

قیمت نبشی و ناودانی


قیمت نبشی و ناودانی
 • آریان
  25
 • اصفهان
  60
 • شکفته
  30
 • ناب تبریز
  20
 • اسپیرال
  2215
لیست قیمت ها

فولاد ایرانیان ارائه دهنده قیمت روز انواع آهن آلات نظیر پروفیل ، میلگرد ، تیرآهن ، ورق ، نبشی و ناودانی می باشد.

تبلیغات

اخبار روزانه

Top