قیمت میلگرد


قیمت میلگرد
 • قزوین
 • امیرکبیر
  110
 • نیشابور
  7
 • شاهین بناب
 • شاهرود
 • هیربد
  190
 • آذر فولاد امین
  20
 • آناهیتا
لیست قیمت ها

قیمت تیرآهن


قیمت تیرآهن
 • ذوب آهن
  14
  7000
 • ذوب آهن
  16
  9000
 • ذوب آهن
  18
  9000
 • ذوب آهن
  20
  5000
 • ذوب آهن
  22
  5000
 • ذوب آهن
  24
  7000
 • ذوب آهن
  27
  7000
 • ذوب آهن
  30
  13000
لیست قیمت ها

قیمت ورق


قیمت ورق
 • فولاد مبارکه
  10
  38
 • فولاد مبارکه
  12
  110
 • فولاد مبارکه
  15
  20
 • سبا
  8
  40
 • سبا
  10
  5
 • اکسین
  20
لیست قیمت ها

قیمت پروفیل


قیمت پروفیل
 • جهان پروفیل
  20
 • یاران
  20
 • صدرا
  10
 • آدنیس
 • علویجه
 • هیربد
  20
 • وحدت خزر
  285
لیست قیمت ها

قیمت نبشی و ناودانی


قیمت نبشی و ناودانی
 • آریان
  95
 • اصفهان
  60
 • شکفته
  30
 • ناب تبریز
 • اسپیرال
  65
لیست قیمت ها

فولاد ایرانیان ارائه دهنده قیمت روز انواع آهن آلات نظیر پروفیل ، میلگرد ، تیرآهن ، ورق ، نبشی و ناودانی می باشد.

تبلیغات

اخبار روزانه

Top