قیمت میلگرد


قیمت میلگرد
 • قزوین
 • امیرکبیر
  10
 • نیشابور
  7
 • شاهین بناب
 • شاهرود
 • هیربد
 • آذر فولاد امین
 • آناهیتا
لیست قیمت ها

قیمت تیرآهن


قیمت تیرآهن
 • ذوب آهن
  14
 • ذوب آهن
  16
 • ذوب آهن
  18
  1000
 • ذوب آهن
  20
 • ذوب آهن
  22
 • ذوب آهن
  24
  10000
 • ذوب آهن
  27
 • ذوب آهن
  30
لیست قیمت ها

قیمت ورق


قیمت ورق
 • فولاد مبارکه
  10
  38
 • فولاد مبارکه
  12
  110
 • فولاد مبارکه
  15
  20
 • سبا
  8
  40
 • سبا
  10
  5
 • اکسین
  20
لیست قیمت ها

قیمت پروفیل


قیمت پروفیل
 • جهان پروفیل
 • یاران
 • صدرا
 • آدنیس
 • علویجه
 • هیربد
 • وحدت خزر
  285
لیست قیمت ها

قیمت نبشی و ناودانی


قیمت نبشی و ناودانی
 • آریان
 • اصفهان
  60
 • شکفته
 • ناب تبریز
 • اسپیرال
لیست قیمت ها

فولاد ایرانیان ارائه دهنده قیمت روز انواع آهن آلات نظیر پروفیل ، میلگرد ، تیرآهن ، ورق ، نبشی و ناودانی می باشد.

تبلیغات

اخبار روزانه

Top