آمار معاملات مقاطع فولادی در بورس کالا


1398/4/20در آغاز معاملات روزیکشنبه بازار بورس کالا، سبد میلگرد فولاد خراسان، روهینا جنوب، فولاد آذربایجان، فولاد سپید کویر فراب، ذوب آهن اصفهان، شمش بلوم فولاد کاوه جنوب کیش و تیرآهن ذوب آهن اصفهان عرضه شد. در این عرضه‌ها آمار معاملات به شرح زیر است.

 

 • قیمت میلگرد فولاد خراسان با قیمت پایه 35370 ریال و 1012 تن عرضه آماده معامله بود که در نهایت این سبد با حداکثر قیمت پایانی  38779 ریال معامله شد. تعداد متقاضیان برای این نماد فولادی 22990 تن بود.

 

 • شمش بلوم فولاد کاوه جنوب کیش با تقاضای 57000 تنی و قیمت پایه 31479 ریال همراه بود که در نهایت با حداکثر قیمت پایانی  35777 ریال رقابت شد.

 

 • سبد میگرد مخلوط  فولاد روهینا با قیمت پایه 35370 ریال و 6490 تن تقاضا  تا سقف 38792 ریال رقابت شد

 

 • سبد میلگرد فولاد آذربایجان با قیمت پایه 35370 ریال و 3300 تن عرضه آماده معامله بود که در نهایت با حداکثر قیمت پایانی  38901 ریال معامله شد. تعداد متقاضیان برای این نماد فولادی 16962 تن بود.

 

 • سبد میلگرد فولاد سپید فراب کویر با قیمت پایه 35370 ریال و 3300 تن عرضه آماده معامله بود که در نهایت با حداکثر قیمت پایانی  38575 ریال معامله شد. تعداد تقاضا برای این نماد فولادی 5302 تن بود.

 

 • ورق گرمفولاد مبارکه که با قیمت پایه  37818 ریال آماده معامله بود، با حداکثر قیمت پایانی  55319 ریال و حدود 11110 تن تقاضا و 4950 تن عرضه به ثبت رسید.

 

 • سبد میلگرد ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه 35370 ریال و 6600 تن عرضه آماده معامله بود که در نهایت با حداکثر قیمت پایانی  38100 ریال معامله شد. تعداد تقاضا برای این نماد فولادی 22000 تن بود.

 

 • قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه 35370 ریال و 6600 تن عرضه آماده معامله بود که در نهایت با حداکثر قیمت پایانی  38888 ریال معامله شد. تعداد تقاضا برای این نماد فولادی 24178 تن بود.

 

آمار معاملات روز یکشنبه ی بورس کالا، بر روی قیمت مقاطع فولادی همان روز نیست تاثیرات چشمگیری داشت. به طوری که قیمت مقاطع در همان روز 50 الی 100 تومن افزایش داشت.

 

در روز دوشنبه هیچ نمادی در زمینه مقاطع فولادی عرضه نشد، تا اینکه در روز سه شنبه شمش بلوم مجتمع ذوب آهن فولاد خزر و سبد تیرآهن ذوب آهن اصفهان روی تابلوی معاملات به چشم میخوردند.

 

 • شمش بلوم مجتمع ذوب آهن خزر با قیمت پایه پیشنهادی  31479 ریال و 24000 تن تقاضا همراه بود که در نهایت با حداکثر قیمت پایانی 35777 ریال (بدون احتساب ارزش افزوده) رقابت گردید. این نماد بورسی  2000 تن عرضه شد.

 

 • سبد تیرآهن ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه 35370 ریال و 3300 تن عرضه آماده معامله بود که در نهایت با حداکثر قیمت پایانی  40649 ریال معامله شد. تعداد تقاضا برای این نماد فولادی حدود 14600 تن بود.

 

در آخرین روز از بازار بورس کالا، سه سبد با ارزش از سبدهای میلگرد سپید فراب کویر و ذوب آهن، و سبد تیرآهن ذوب آهن در تابلوی معاملات به ثبت رسید.

 

 • سبد میلگرد فولاد سپید فراب کویر با قیمت پایه 35370 ریال و 880 تن و 5500 تن تقاضاعرضه آماده معامله است. این سبد با حداکثر قیمت پایانی 37420 ریال معامله شد.

 

 • سبد میلگرد ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه 35370 ریال و 1100 تن عرضه آماده معامله بود که با حداکثر قیمت پایانی 37219 ریال معامله شد. تعداد تقاضای این نماد فولادی 15730 تن ثبت شده بود.

 

 • سبد تیرآهن ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه 35370 ریال و 1100 تن عرضه  و تعداد 23800 تن تقاضا آماده معامله بود. این نماد در نهایت با حداکثر قیمت پایانی  38499 ریال معامله شد.

 

 

 

تهیه شده توسط تیم تولید محتوای فولاد ایرانیان

 

Top