سایزکارخانه


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1395/12/5
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران26002600
2 1.5یارانتهران--
3 1.5صدراتهران--
4 1.5بهفلزاصفهان26702670
5 1.5تهران شرقتهران26002600
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
6 2میلاد یزدیزد23502350
7 2نورد صابریتهران23402340
8 2جهان پروفیلتهران23302330
9 2یارانتهران23302340
10 2صدراتهران-2340
11 2کیهانتهران--
12 2کیان پرشیاتهران23302330
13 2گلنردهتهران23402340
14 2آدنیسآمل23152315
15 2برفیانآمل-2310
16 2بهفلزاصفهان23502350
17 2علویجهاصفهان23402340
18 2تهران شرقتهران23402340
19 2هیربدساوه--
20 2سمنانسمنان--
21 2وحدت خزررشت--
22 2نکانکا--
23 2گروه صنعتی آملآمل--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
24 2.5جهان پروفیلتهران--
25 2.5یارانتهران23102330
26 2.5صدراتهران-2340
27 2.5کیهانتهران--
28 2.5کیان پرشیاتهران23202320
29 2.5گلنردهتهران23402340
30 2.5آدنیسآمل--
31 2.5بهفلزاصفهان23502350
32 2.5علویجهاصفهان23302330
33 2.5تهران شرقتهران23402340
34 2.5نورد صابریتهران23402340
35 2.5میلاد یزدیزد23402340
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
36 3میلاد یزدیزد--
37 3نورد صابریتهران23402340
38 3جهان پروفیلتهران--
39 3یارانتهران23102330
40 3صدراتهران-2340
41 3کیهانتهران--
42 3کیان پرشیاتهران--
43 3گلنردهتهران23402340
44 3بهفلزاصفهان23502350
45 3علویجهاصفهان--
46 3تهران شرقتهران23402340
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
47 4جهان پروفیلتهران-2330
48 4صدراتهران-2350
49 4گلنردهتهران23702370
50 4بهفلزاصفهان23802380
51 4علویجهاصفهان--
52 4تهران شرقتهران23402340
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
53 5جهان پروفیلتهران-2550
54 5بهفلزاصفهان25572557
55 5تهران شرقتهران25702570
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
56 6جهان پروفیلتهران-2570
57 6بهفلزاصفهان26502650
58 6تهران شرقتهران25702570


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top