سایزکارخانه

قیمت پروفیل


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1399/3/3
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران--
2 1.5بهفلزاصفهان--
3 1.5تهران شرقتهران--
4 1.5نورد صابریتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
5 2پروفیل مشهدمشهد--
6 2شرکت فولاد گستر حداداصفهان--
7 2میلاد یزدیزد--
8 2نورد صابریتهران9950-
9 2پروفیل یزدیزد--
10 2جهان پروفیلتهران--
11 2یارانتهران9850-
12 2صدراتهران9800-
13 2کیهانتهران--
14 2کیان پرشیاتهران--
15 2گلنردهتهران--
16 2آدنیسآمل10100-
17 2بهفلزاصفهان10000-
18 2علویجهاصفهان--
19 2تهران شرقتهران9900-
20 2کارخانه هساوه--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
21 2.5جهان پروفیلتهران--
22 2.5یارانتهران9850-
23 2.5صدراتهران9800-
24 2.5کیهانتهران--
25 2.5کیان پرشیاتهران--
26 2.5گلنردهتهران--
27 2.5بهفلزاصفهان9900-
28 2.5علویجهاصفهان--
29 2.5تهران شرقتهران9900-
30 2.5پروفیل یزدیزد--
31 2.5نورد صابریتهران9850-
32 2.5میلاد یزدیزد--
33 2.5شرکت فولاد گستر حداداصفهان--
34 2.5پروفیل مشهدمشهد--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
35 3پروفیل مشهدمشهد--
36 3شرکت فولاد گستر حداداصفهان--
37 3میلاد یزدیزد--
38 3نورد صابریتهران9850-
39 3جهان پروفیلتهران--
40 3یارانتهران9850-
41 3صدراتهران9800-
42 3کیان پرشیاتهران--
43 3گلنردهتهران--
44 3بهفلزاصفهان9900-
45 3تهران شرقتهران9900-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
46 4جهان پروفیلتهران--
47 4صدراتهران9800-
48 4گلنردهتهران--
49 4بهفلزاصفهان9900-
50 4تهران شرقتهران9900-
51 4شرکت فولاد گستر حداداصفهان--
52 4یارانتهران9850-
53 4نورد صابریتهران10300-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
54 5نورد صابریتهران10300-
55 5شرکت فولاد گستر حداداصفهان--
56 5جهان پروفیلتهران--
57 5بهفلزاصفهان10600-
58 5تهران شرقتهران10300-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
59 6جهان پروفیلتهران--
60 6بهفلزاصفهان10600-
61 6تهران شرقتهران10300-
62 6شرکت فولاد گستر حداداصفهان--
63 6نورد صابریتهران10300-


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

فروش قوطی و پروفیل به چه صورتی انجام میشود؟

کارشناسان فولاد ایرانیان بسته به درخواست مشتری بهترین قیمت ممکن با توجه به کارخانه های موجود در کشور ارائه میکند

نحوه ثبت سفارش خرید پروفیل چگونه انجام میشود؟

مشتریان عزیز میتوانند صورت بار درخواستی خود را به کارشناسان فولاد ایرانیان اعلام بفرمایید مراحل بعدی توسط تیم فولاد ایرانیان اطلاع رسانی خواهد شد.

پروفیل توسط کدام کارخانه ها تامین میگردد؟

قوطی و پروفیل در خواستی توسط بهترین برند های ممکن با توجه به شرایط مشتری انتخاب میگردد

قیمت ها اعلامی در سایت بر مبنای چیست؟

قیمت های اعلامی در سایت در واقع قیمت های اعلامی کارخانه های کشور میباشد

.برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top
لوگو ساماندهی