سایزکارخانه


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1396/3/6
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران--
2 1.5یارانتهران--
3 1.5صدراتهران--
4 1.5بهفلزاصفهان2620-
5 1.5تهران شرقتهران2600-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
6 2میلاد یزدیزد2300-
7 2نورد صابریتهران2300-
8 2جهان پروفیلتهران2300-
9 2یارانتهران2300-
10 2صدراتهران2300-
11 2کیهانتهران--
12 2کیان پرشیاتهران2290-
13 2گلنردهتهران2300-
14 2آدنیسآمل2295-
15 2برفیانآمل2285-
16 2بهفلزاصفهان2320-
17 2علویجهاصفهان2300-
18 2تهران شرقتهران2300-
19 2هیربدساوه2280-
20 2سمنانسمنان--
21 2وحدت خزررشت--
22 2نکانکا--
23 2گروه صنعتی آملآمل--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
24 2.5جهان پروفیلتهران2290-
25 2.5یارانتهران2280-
26 2.5صدراتهران2300-
27 2.5کیهانتهران--
28 2.5کیان پرشیاتهران2280-
29 2.5گلنردهتهران2300-
30 2.5آدنیسآمل--
31 2.5بهفلزاصفهان2320-
32 2.5علویجهاصفهان2300-
33 2.5تهران شرقتهران2300-
34 2.5نورد صابریتهران2300-
35 2.5میلاد یزدیزد2300-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
36 3میلاد یزدیزد--
37 3نورد صابریتهران2300-
38 3جهان پروفیلتهران2290-
39 3یارانتهران2280-
40 3صدراتهران2300-
41 3کیهانتهران--
42 3کیان پرشیاتهران--
43 3گلنردهتهران2300-
44 3بهفلزاصفهان2320-
45 3علویجهاصفهان--
46 3تهران شرقتهران2300-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
47 4جهان پروفیلتهران2300-
48 4صدراتهران2320-
49 4گلنردهتهران2360-
50 4بهفلزاصفهان2320-
51 4علویجهاصفهان--
52 4تهران شرقتهران2330-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
53 5جهان پروفیلتهران2550-
54 5بهفلزاصفهان2580-
55 5تهران شرقتهران2570-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
56 6جهان پروفیلتهران2550-
57 6بهفلزاصفهان2580-
58 6تهران شرقتهران2600-


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top