سایزکارخانه


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1395/10/28
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران-2600
2 1.5یارانتهران--
3 1.5صدراتهران-2385
4 1.5بهفلزاصفهان-2700
5 1.5تهران شرقتهران27002700
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
6 2میلاد یزدیزد-2390
7 2نورد صابریتهران-2390
8 2جهان پروفیلتهران-2380
9 2یارانتهران-2380
10 2صدراتهران-2385
11 2کیهانتهران--
12 2کیان پرشیاتهران-2385
13 2گلنردهتهران-2390
14 2آدنیسآمل-2385
15 2برفیانآمل-2375
16 2بهفلزاصفهان-2400
17 2علویجهاصفهان-2380
18 2تهران شرقتهران23802385
19 2هیربدساوه--
20 2سمنانسمنان--
21 2وحدت خزررشت--
22 2نکانکا--
23 2گروه صنعتی آملآمل--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
24 2.5جهان پروفیلتهران-2350
25 2.5یارانتهران-2350
26 2.5صدراتهران-2350
27 2.5کیهانتهران--
28 2.5کیان پرشیاتهران-2340
29 2.5گلنردهتهران-2360
30 2.5آدنیسآمل--
31 2.5بهفلزاصفهان-2400
32 2.5علویجهاصفهان-2360
33 2.5تهران شرقتهران23502350
34 2.5نورد صابریتهران-2360
35 2.5میلاد یزدیزد-2360
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
36 3میلاد یزدیزد--
37 3نورد صابریتهران-2360
38 3جهان پروفیلتهران-2350
39 3یارانتهران-2350
40 3صدراتهران-2350
41 3کیهانتهران--
42 3کیان پرشیاتهران--
43 3گلنردهتهران-2360
44 3بهفلزاصفهان-2420
45 3علویجهاصفهان--
46 3تهران شرقتهران23502350
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
47 4جهان پروفیلتهران-2380
48 4صدراتهران-2390
49 4گلنردهتهران-2400
50 4بهفلزاصفهان-2420
51 4علویجهاصفهان--
52 4تهران شرقتهران24002400
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
53 5جهان پروفیلتهران-2570
54 5بهفلزاصفهان-2420
55 5تهران شرقتهران-2570
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
56 6جهان پروفیلتهران-2570
57 6بهفلزاصفهان-2600
58 6تهران شرقتهران-2570


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top