سایزکارخانه


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1396/4/28
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران--
2 1.5یارانتهران--
3 1.5صدراتهران--
4 1.5بهفلزاصفهان--
5 1.5تهران شرقتهران2900-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
6 2میلاد یزدیزد28002800
7 2نورد صابریتهران2800-
8 2جهان پروفیلتهران28102850
9 2یارانتهران28002800
10 2صدراتهران28002800
11 2کیهانتهران--
12 2کیان پرشیاتهران-2800
13 2گلنردهتهران-2800
14 2آدنیسآمل28202860
15 2برفیانآمل--
16 2بهفلزاصفهان2820-
17 2علویجهاصفهان--
18 2تهران شرقتهران28002820
19 2هیربدساوه--
20 2سمنانسمنان--
21 2وحدت خزررشت--
22 2نکانکا--
23 2گروه صنعتی آملآمل--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
24 2.5جهان پروفیلتهران2800-
25 2.5یارانتهران27502750
26 2.5صدراتهران27502750
27 2.5کیهانتهران--
28 2.5کیان پرشیاتهران-2730
29 2.5گلنردهتهران-2750
30 2.5آدنیسآمل--
31 2.5بهفلزاصفهان2770-
32 2.5علویجهاصفهان--
33 2.5تهران شرقتهران27502750
34 2.5نورد صابریتهران2750-
35 2.5میلاد یزدیزد27002700
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
36 3میلاد یزدیزد--
37 3نورد صابریتهران2750-
38 3جهان پروفیلتهران2800-
39 3یارانتهران27502750
40 3صدراتهران27502750
41 3کیهانتهران--
42 3کیان پرشیاتهران--
43 3گلنردهتهران-2750
44 3بهفلزاصفهان2770-
45 3علویجهاصفهان--
46 3تهران شرقتهران27502750
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
47 4جهان پروفیلتهران2810-
48 4صدراتهران27502750
49 4گلنردهتهران-2800
50 4بهفلزاصفهان2770-
51 4علویجهاصفهان--
52 4تهران شرقتهران28002750
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
53 5جهان پروفیلتهران--
54 5بهفلزاصفهان2820-
55 5تهران شرقتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
56 6جهان پروفیلتهران--
57 6بهفلزاصفهان2820-
58 6تهران شرقتهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top