سایزکارخانه

آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1396/9/1
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران--
2 1.5یارانتهران--
3 1.5صدراتهران--
4 1.5بهفلزاصفهان-3450
5 1.5تهران شرقتهران34503400
6 1.5پروفیل مشهدمشهد--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
7 2میلاد یزدیزد31453145
8 2نورد صابریتهران-3140
9 2پروفیل یزدیزد31453145
10 2پروفیل مشهدمشهد31703170
11 2نیکان پروفیلاصفهان-3140
12 2جهان پروفیلتهران31303130
13 2یارانتهران31403140
14 2صدراتهران--
15 2کیهانتهران--
16 2کیان پرشیاتهران31403140
17 2گلنردهتهران31353135
18 2آدنیسآمل31503150
19 2بهفلزاصفهان-3150
20 2علویجهاصفهان31403140
21 2تهران شرقتهران31303130
22 2هیربدساوه--
23 2سمنانسمنان--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
24 2.5جهان پروفیلتهران29302930
25 2.5یارانتهران29302940
26 2.5صدراتهران--
27 2.5کیهانتهران--
28 2.5کیان پرشیاتهران29402940
29 2.5گلنردهتهران29402940
30 2.5آدنیسآمل--
31 2.5بهفلزاصفهان-2950
32 2.5علویجهاصفهان29302930
33 2.5تهران شرقتهران29702970
34 2.5نیکان پروفیلاصفهان-2930
35 2.5پروفیل مشهدمشهد29702970
36 2.5پروفیل یزدیزد29402940
37 2.5نورد صابریتهران-2980
38 2.5میلاد یزدیزد29402940
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
39 3میلاد یزدیزد--
40 3نورد صابریتهران-2980
41 3پروفیل مشهدمشهد29702970
42 3جهان پروفیلتهران29302930
43 3یارانتهران29302940
44 3صدراتهران--
45 3کیهانتهران--
46 3کیان پرشیاتهران--
47 3گلنردهتهران29402940
48 3بهفلزاصفهان-2950
49 3علویجهاصفهان--
50 3تهران شرقتهران29702970
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
51 4جهان پروفیلتهران31303130
52 4صدراتهران--
53 4گلنردهتهران29403135
54 4بهفلزاصفهان-2950
55 4علویجهاصفهان--
56 4تهران شرقتهران29902990
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
57 5جهان پروفیلتهران2930-
58 5بهفلزاصفهان-3000
59 5تهران شرقتهران30003000
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
60 6جهان پروفیلتهران2930-
61 6بهفلزاصفهان-3000
62 6تهران شرقتهران30003000


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top