سایزکارخانه

قیمت پروفیل


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1400/7/3
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران--
2 1.5بهفلزاصفهان--
3 1.5تهران شرقتهران--
4 1.5نورد صابریتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
5 2پروفیل مشهدمشهد--
6 2شرکت فولاد گستر حداداصفهان--
7 2میلاد یزدیزد--
8 2نورد صابریتهران--
9 2پروفیل یزدیزد--
10 2جهان پروفیلتهران27200-
11 2یارانتهران26000-
12 2صدراتهران26000-
13 2کیهانتهران--
14 2کیان پرشیاتهران--
15 2گلنردهتهران--
16 2آدنیسآمل--
17 2بهفلزاصفهان--
18 2علویجهاصفهان--
19 2تهران شرقتهران26000-
20 2کارخانه هساوه--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
21 2.5جهان پروفیلتهران25200-
22 2.5یارانتهران25000-
23 2.5صدراتهران24500-
24 2.5کیهانتهران--
25 2.5کیان پرشیاتهران--
26 2.5گلنردهتهران--
27 2.5بهفلزاصفهان--
28 2.5علویجهاصفهان--
29 2.5تهران شرقتهران24700-
30 2.5پروفیل یزدیزد--
31 2.5نورد صابریتهران--
32 2.5میلاد یزدیزد--
33 2.5شرکت فولاد گستر حداداصفهان--
34 2.5پروفیل مشهدمشهد--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
35 3پروفیل مشهدمشهد--
36 3شرکت فولاد گستر حداداصفهان--
37 3میلاد یزدیزد--
38 3نورد صابریتهران--
39 3جهان پروفیلتهران25200-
40 3یارانتهران25000-
41 3صدراتهران24500-
42 3کیان پرشیاتهران--
43 3گلنردهتهران--
44 3بهفلزاصفهان--
45 3تهران شرقتهران24700-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
46 4جهان پروفیلتهران25200-
47 4صدراتهران24500-
48 4گلنردهتهران--
49 4بهفلزاصفهان--
50 4تهران شرقتهران24700-
51 4شرکت فولاد گستر حداداصفهان--
52 4یارانتهران25000-
53 4نورد صابریتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
54 5نورد صابریتهران--
55 5شرکت فولاد گستر حداداصفهان--
56 5جهان پروفیلتهران27200-
57 5بهفلزاصفهان--
58 5تهران شرقتهران27000-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
59 6جهان پروفیلتهران27200-
60 6بهفلزاصفهان--
61 6تهران شرقتهران27000-
62 6شرکت فولاد گستر حداداصفهان--
63 6نورد صابریتهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

فروش قوطی و پروفیل به چه صورتی انجام میشود؟

کارشناسان فولاد ایرانیان بسته به درخواست مشتری بهترین قیمت ممکن با توجه به کارخانه های موجود در کشور ارائه میکند

نحوه ثبت سفارش خرید پروفیل چگونه انجام میشود؟

مشتریان عزیز میتوانند صورت بار درخواستی خود را به کارشناسان فولاد ایرانیان اعلام بفرمایید مراحل بعدی توسط تیم فولاد ایرانیان اطلاع رسانی خواهد شد.

پروفیل توسط کدام کارخانه ها تامین میگردد؟

قوطی و پروفیل در خواستی توسط بهترین برند های ممکن با توجه به شرایط مشتری انتخاب میگردد

قیمت ها اعلامی در سایت بر مبنای چیست؟

قیمت های اعلامی در سایت در واقع قیمت های اعلامی کارخانه های کشور میباشد

.برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top