سایزکارخانه

آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1397/3/30
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران--
2 1.5بهفلزاصفهان-3900
3 1.5تهران شرقتهران-3900
4 1.5نورد صابریتهران39503950
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
5 2پروفیل مشهدمشهد-3450
6 2میلاد یزدیزد-3450
7 2نورد صابریتهران34503450
8 2پروفیل یزدیزد-3450
9 2جهان پروفیلتهران34303430
10 2یارانتهران34503450
11 2صدراتهران3420-
12 2کیهانتهران--
13 2کیان پرشیاتهران34503450
14 2گلنردهتهران-3450
15 2آدنیسآمل--
16 2بهفلزاصفهان35003500
17 2علویجهاصفهان--
18 2تهران شرقتهران-3430
19 2هیربدساوه-3450
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
20 2.5جهان پروفیلتهران34003400
21 2.5یارانتهران--
22 2.5صدراتهران3420-
23 2.5کیهانتهران--
24 2.5کیان پرشیاتهران--
25 2.5گلنردهتهران--
26 2.5آدنیسآمل--
27 2.5بهفلزاصفهان34503450
28 2.5علویجهاصفهان--
29 2.5تهران شرقتهران-3430
30 2.5پروفیل یزدیزد--
31 2.5نورد صابریتهران-3400
32 2.5میلاد یزدیزد--
33 2.5پروفیل مشهدمشهد-3430
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
34 3پروفیل مشهدمشهد-3430
35 3میلاد یزدیزد--
36 3نورد صابریتهران-3400
37 3جهان پروفیلتهران34003400
38 3یارانتهران--
39 3صدراتهران3420-
40 3کیان پرشیاتهران--
41 3گلنردهتهران--
42 3بهفلزاصفهان34503450
43 3تهران شرقتهران-3430
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
44 4جهان پروفیلتهران34003400
45 4صدراتهران3420-
46 4گلنردهتهران--
47 4بهفلزاصفهان35503550
48 4تهران شرقتهران-3480
49 4یارانتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
50 5جهان پروفیلتهران34003400
51 5بهفلزاصفهان35503550
52 5تهران شرقتهران-3480
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
53 6جهان پروفیلتهران34003400
54 6بهفلزاصفهان35503550
55 6تهران شرقتهران-3480


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top