سایز

کارخانه


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1396/9/1
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 2فولاد مبارکه-----
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
2 5فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
3 6فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان-2540
4 6سبا1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
5 8سبا1/5*6شیتاصفهان--
6 8اکسین2*6شیتاهواز--
7 8فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان-2520
8 8کاویان1/25*6شیتاهواز--
9 8گیلان1*6رولتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
10 10گیلان1*6رولتهران--
11 10قطعات1/20*6شیتتهران23552360
12 10کاویان1/25*6شیتاهواز-2385
13 10فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان-2520
14 10اکسین2*6شیتاهواز--
15 10سبا1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
16 12سبا1/5*6شیتاصفهان--
17 12اکسین2*6شیتاهواز--
18 12فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان-2540
19 12قطعات1/20*6شیتاهواز23552360
20 12گیلان1*6رولتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
21 15گیلان1*6رولتهران--
22 15قطعات1/20*6شیتتهران23552360
23 15کاویان1/25*6شیتاهواز-2385
24 15کاویان1/5*6شیتاهواز-2405
25 15فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان-2520
26 15اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
27 20اکسین2*6شیتاهواز--
28 20کاویان1/5*6شیتاهواز-2355
29 20کاویان1/25*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
30 25کاویان1/25*6شیتاهواز--
31 25کاویان1/5*6شیتاهواز-2285
32 25اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
33 30اکسین2*6شیتاهواز--
34 30کاویان1/5*6شیتاهواز-2265
35 30کاویان1/25*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
36 35اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
37 40اکسین2*6شیتاهواز--
38 40کاویان1/5*6شیتاهواز-2265
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
39 45اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
40 50اکسین2*6شیتاهواز--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع ورق های قلع اندود، گالوانیزه، اسیدشویی، سیاه، روغنی، ST-52 و ST-37 پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top