سایز

کارخانهقیمت ورق


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1400/7/3
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 0.2گالوانیزه هفت الماس1000رولکارخانه--
2 0.2رنگی فولاد مبارکه1250رولکارخانه--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
3 0.3رنگی فولاد مبارکه1250رولکارخانه--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
4 0.5گالوانیزه هفت الماس1000رولکارخانه--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
5 2گالوانیزه هفت الماس1250رول کارخانه--
6 2فولاد مبارکه-----
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
7 2.5فولاد مبارکه1250رولکارخانه--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
8 5فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان23900-
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
9 6فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان24200-
10 6سبا1/5*6شیتاصفهان--
11 6ST52 فولاد مبارکه1500رولاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
12 8ST52 فولاد مبارکه1500رولکارخانه--
13 8قطعات1/20*6شیتتهران--
14 8سبا1/5*6شیتاصفهان--
15 8اکسین2*6شیتاهواز--
16 8فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان24700-
17 8کاویان1/25*6شیتاهواز--
18 8گیلان1*6رولتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
19 10گیلان1*6رولتهران--
20 10قطعات1/20*6شیتتهران--
21 10کاویان1/25*6شیتاهواز--
22 10فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان25200-
23 10اکسین2*6شیتاهواز--
24 10سبا1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
25 12سبا1/5*6شیتاصفهان--
26 12اکسین2*6شیتاهواز--
27 12فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان24600-
28 12قطعات1/20*6شیتاهواز--
29 12گیلان1*6رولتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
30 15گیلان1*6رولتهران--
31 15قطعات1/20*6شیتتهران--
32 15کاویان1/25*6شیتاهواز--
33 15کاویان1/5*6شیتاهواز--
34 15فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان24700-
35 15اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
36 20اکسین2*6شیتاهواز--
37 20کاویان1/5*6شیتاهواز27000-
38 20کاویان1/25*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
39 25کاویان1/25*6شیتاهواز--
40 25کاویان1/5*6شیتاهواز25000-
41 25اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
42 30اکسین2*6شیتاهواز--
43 30کاویان1/5*6شیتاهواز25900-
44 30کاویان1/25*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
45 35اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
46 40اکسین2*6شیتاهواز--
47 40کاویان1/5*6شیتاهواز26900-
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
48 45اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
49 50اکسین2*6شیتاهواز--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است .

جهت دریافت قیمت ورق های فولادی بر اساس ابعاد درخواستی و سفارشی خود با کارشناسان ما تماس بگیرید.

سفارشات برای انواع ورق های قلع اندود، گالوانیزه، اسیدشویی، سیاه، روغنی، ST-52 و ST-37 پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

در مجموعه فولاد ایرانیان چه نوع ورق فولادی عرضه میشود؟

با توجه به نیاز مشتریان عزیز انواع ورق های فولادی از جمله ورق سیاه،گالوانیزه،رنگی،آلیاژی،آلومینیوم،هاردوکس در انواع گرید های موجود تقدیم میگردد

برای خرید ورق فولادی باید به چه نکاتی توجه کرد؟

در هنگام خرید ورق فولادی باید به برند ، کیفیت ، آلیاژ ، ابعاد و قیمت آن توجه نمود

برای خرید ورق فولادی باید از چه طریقی افدام کرد؟

برای تهیه ورق فولادی میتوانید با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس حاصل کرده و ضمن دریافت راهنمایی بابت صورت درخواستی خود سفارش خود را ثبت کنید

Top