سایز
کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1397/5/30
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
1 14ذوب آهن12IPEشاخهتهران155741000746000
2 14یزد12IPEشاخه-148--
3 14فایکو12IPEشاخهتهران148696000696000
4 14ناب تبریز12IPEکیلوگرمتبریز132-4560
5 14شاهین بناب12IPEکیلوگرم----
6 14کرمانشاه12IPEکیلوگرمکرمانشاه130-150--
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
7 16شاهین بناب12IPEکیلوگرم----
8 16ناب تبریز12IPEکیلوگرمتبریز170-4560
9 16فایکو12IPEشاخهتهران170751000756000
10 16یزد12IPEشاخهتهران178--
11 16ذوب آهن12IPEشاخهتهران190761000766000
12 16آرین12IPEشاخهتهران185751000756000
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
13 18ذوب آهن12IPEشاخهتهران226921000926000
14 18ذوب آهن12IPEکیلواصفهان226--
15 18یزد12IPEشاخهتهران213-896000
16 18آرین12IPEشاخهتهران215896000896000
17 18ناب تبریز12IPEکیلوگرمتبریز212-4560
18 18فایکو12IPEشاخهتهران213896000896000
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
19 20فایکو12IPEشاخهتهران25510960001096000
20 20یزد12IPEشاخهتهران255-1096000
21 20آرین12IPEشاخهتهران25510960001096000
22 20ذوب آهن12IPEشاخهتهران26912510001256000
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
23 22ذوب آهن12IPEشاخهتهران31513710001376000
24 22یزد12IPEشاخهتهران300-1296000
25 22فایکو12IPEشاخهتهران31012960001296000
26 22آرین12IPEشاخهتهران31512960001296000
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
27 24آرین12IPEشاخهتهران360--
28 24فایکو12IPEشاخهتهران35215410001536000
29 24یزد12IPEشاخهتهران280--
30 24ذوب آهن12IPEشاخهتهران36915910001606000
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
31 27ذوب آهن12IPEشاخهتهران43419010001916000
32 27یزد12IPEشاخهتهران370--
33 27آرین12استانداردشاخهتهران430--
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
34 30یزد12IPEشاخهتهران390--
35 30ذوب آهن12IPEشاخهتهران50726510002616


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع تیرآهن های IPBv، IPB و IPE پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top