سایز
کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1397/3/30
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
1 14ذوب آهن12IPEشاخهتهران155523000521000
2 14یزد12IPEشاخه-148-501000
3 14فایکو12IPEشاخهتهران148506000506000
4 14ناب تبریز12IPEکیلوگرمتبریز132--
5 14شاهین بناب12IPEکیلوگرم----
6 14کرمانشاه12IPEکیلوگرمکرمانشاه130-150--
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
7 16شاهین بناب12IPEکیلوگرم----
8 16ناب تبریز12IPEکیلوگرمتبریز170--
9 16فایکو12IPEشاخهتهران170576000585000
10 16یزد12IPEشاخهتهران178--
11 16ذوب آهن12IPEشاخهتهران190623000621000
12 16آرین12IPEشاخهتهران185501000576000
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
13 18ذوب آهن12IPEشاخهتهران226748000746000
14 18ذوب آهن12IPEکیلواصفهان226-3245
15 18یزد12IPEشاخهتهران213--
16 18آرین12IPEشاخهتهران215576000681000
17 18ناب تبریز12IPEکیلوگرمتبریز212--
18 18فایکو12IPEشاخهتهران213686000686000
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
19 20فایکو12IPEشاخهتهران255846000846000
20 20یزد12IPEشاخهتهران255--
21 20آرین12IPEشاخهتهران255681000851000
22 20ذوب آهن12IPEشاخهتهران269958000961000
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
23 22ذوب آهن12IPEشاخهتهران31510880001086000
24 22یزد12IPEشاخهتهران300--
25 22فایکو12IPEشاخهتهران3109990001001000
26 22آرین12IPEشاخهتهران3158460001001000
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
27 24آرین12IPEشاخهتهران36011510001156000
28 24فایکو12IPEشاخهتهران35211560001156000
29 24یزد12IPEشاخهتهران280--
30 24ذوب آهن12IPEشاخهتهران36912580001261000
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
31 27ذوب آهن12IPEشاخهتهران43415080001511000
32 27یزد12IPEشاخهتهران370--
33 27آرین12استانداردشاخهتهران43013960001401000
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
34 30یزد12IPEشاخهتهران390--
35 30ذوب آهن12IPEشاخهتهران50718010001801000


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع تیرآهن های IPBv، IPB و IPE پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top