سایز
کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1397/1/30
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
1 14ذوب آهن12IPEشاخهتهران155479000476000
2 14یزد12IPEشاخه-148--
3 14فایکو12IPEشاخهتهران148436000436000
4 14ناب تبریز12IPEکیلوگرمتبریز132--
5 14شاهین بناب12IPEکیلوگرم----
6 14کرمانشاه12IPEکیلوگرمکرمانشاه130-150--
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
7 16شاهین بناب12IPEکیلوگرم----
8 16ناب تبریز12IPEکیلوگرمتبریز170--
9 16فایکو12IPEشاخهتهران170476000476000
10 16یزد12IPEشاخهتهران178--
11 16ذوب آهن12IPEشاخهتهران190569000566000
12 16آرین12IPEشاخهتهران185--
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
13 18ذوب آهن12IPEشاخهتهران226706000706000
14 18ذوب آهن12IPEکیلواصفهان226--
15 18یزد12IPEشاخهتهران213--
16 18آرین12IPEشاخهتهران215601000598000
17 18ناب تبریز12IPEکیلوگرمتبریز212--
18 18فایکو12IPEشاخهتهران213601000596000
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
19 20فایکو12IPEشاخهتهران255731000731000
20 20یزد12IPEشاخهتهران255--
21 20آرین12IPEشاخهتهران255731000726000
22 20ذوب آهن12IPEشاخهتهران269876000875000
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
23 22ذوب آهن12IPEشاخهتهران31510210001021000
24 22یزد12IPEشاخهتهران300--
25 22فایکو12IPEشاخهتهران310876000876000
26 22آرین12IPEشاخهتهران315886000883000
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
27 24آرین12IPEشاخهتهران360986000983000
28 24فایکو12IPEشاخهتهران352986000986000
29 24یزد12IPEشاخهتهران280--
30 24ذوب آهن12IPEشاخهتهران36911810001181000
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
31 27ذوب آهن12IPEشاخهتهران43413960001396000
32 27یزد12IPEشاخهتهران370--
33 27آرین12استانداردشاخهتهران43012310001231000
ردیفسایزتولید کنندهطولاستانداردواحدمحل تحویلوزن(kg)قیمت امروزقیمت دیروز
34 30یزد12IPEشاخهتهران390--
35 30ذوب آهن12IPEشاخهتهران50717260001726000


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع تیرآهن های IPBv، IPB و IPE پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top