تیر یا سازه و تیرآهن


1395/11/14تیر یا سازه:

 

از مهم ترین المان های در مجموعه ای کامل از خانواده مورد استفاده در ساخته ای ساختمانی میباشد  که کاربرد اصلی ان توانایی تحمل مقدار تنش های حاصل از لنگر خمشی و یا نیروی برشی حاصل از بار وارد بر ان میباشد.

 

مشخصه اصلی تیر شامل نیمرخ و ماده ای که از ان ساخته شده و طول ان میباشد.

تیر معمولا در معماری مهندسی ساخت ساز برای تحمل بار های وارد شده مورد استفاده قرار میگیرد از تیر در صنعت ماشین و کامیون سازی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 

انواع تیرآهن ها از دید صنعت ساختمان سازی

 

1 -تیر بتنی

2 -تیر فولادی

3 -تیرچوبی

 

 

از دیدگاه دیگر شامل:

1-تیر دو سر گیر دار

2-تیر سازه

و طره

 

 

انواع تیرآهن

 

 

تیرآهن  خود نیز به تنهایی یکی از مهم ترین المان در پروژه  های ساختمانی میباشد.

 

1 تیر آهن IPE(معمولا بین 80-6000میلیمتر)

این تیرآهن استاندارد I شکل در ایران دارد که ضخامت بال های آن ثابت است.

 

2-تیرآهن  INP(معمولا بین 80-6000میلیمتر)

این تیرآهن ضخامتش با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کم میشود و در چین و روسیه مورد استفاده قرار میگیرد.

 

  وتیرآهن IPB (معمولا بین 10-1000میلیمتر)

در این نوع تیر آهن نسبت بال با طول ها افزایش میابد.

 

 

المان افقی که مقطع ان به شکل I میباشد به عنوان فلنج شناخته میشود تیر I معمولا از سازه های فولادی ساخته و در ساخت و ساز در مهندسی عمران کاربرد مهمی دارد.

 

تاریخچه  تیرآهن  نشان  میدهد که تیر مقطع I شکل  کار آمدی از حمل دو خم وبار برشی را دارد.همچنین  سطح مقطع آن دارای ظرفیت کاهشی در جهت عرضی و همچنین در انجام چرخش ناکارآمد است که برای مقاطع ساختمانی تو خالی اغلب ترجیح داده میشود .

 

 

تاریخچه:

 

 

روش تولید آن برای اولین بار یک قطعه از واحد نورد فولاد در کمپانی Alphonse Halbou  در سال 1849 به ثبت رسید .

  Bethlehem steelپیشرو در تامین کننده سازه های فولادی در پل و اسمان خراش های امریکای در قرن یستم بود.

 

 

چرخه تولید:

 

 

1-تشکیل شده توسط نورد گرم، نورد سرد و یا اکستروژن (بسته به نوع مواد)

 

2-تشکیل شده توسط جوشکاری صفحات (و یا گاهی اوقات درها و یا پرچین)

 

تیر I معمولا از فولاد سازه ساخته شده ولی ممکن است از آلومینیوم یا مواد دیگر تشکیل شود.

 

 

تهیه شده توسط تیم تولید محتوای فولاد ایرانیان

Top