انواع نبشی


1394/7/27نبشی

Nabshi_1.jpg

 

 

نبشی و انواع آن

نبشی از لحاظ تولید به دو دسته نبشی فابریک و نبشی پرسی دسته بندی می شود که در آن نبشی پرسی توسط خم کردن ورق تولید می شود یعنی ماهیت اولیه این نبشی ها از ورق فولادی گرفته می شود اما نبشی فابریک در حین پروسه تولید ، به شکل نبشی از خط تولید خارج می شود.

دسته دوم طبقه بندی نبشی ها، از لحاظ شکل ظاهری می باشد که به دو دسته نبشی بال مساوی و نبشی بال نامساوی دسته بندی می شود که با توجه به شکل های زیر می توان به تفاوت بین آنها پی برد.

 

Nabshi_2sar_Namosavi.jpgNabshi_2sar_Mosavi.jpg

 

نحوه نامگذاری نبشی ها

نبشی به دو مشخصه نامگذاری می شوند : 1- طول بال ها    2-ضخامت بال ها . به عنوان مثال نبشی 40*40*4 نشان دهنده این است که طول بال های نبشی 40 میلیمتر و ضخامت بال های آن 4 میلیمتر می باشد .

نحوه محاسبه وزن نبشی

2* اندازه بال نبشی*طول نبشی*ضخامت نبشی*7850

* لازم به ذکر است واحد اندازه گیری ضخامت ، اندازه بال و طول نبشی برحسب متر می باشد و حاصل این فرمول وزن نبشی بر حسب کیلو گرم می دهد.

 

جدول ابعاد نبشی

Abad_nabshi_1.jpg

 

مقادیر ایستایی نبشی

Maghadir_Istayi_nabshi_1.jpg

 

تهیه شده در گروه فولاد ایرانیان

Top