سایز
کارخانهآخرین بروزرسانی در تاریخ: 1396/9/1
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 3اسپیرال26اصفهان--
2 3اسپیرال36اصفهان23352335
3 3شکفته2.56مشهد--
4 3شکفته36مشهد31702170
5 3ظهوریان36تهران21702170
6 3ناب تبریز36تبریز22202220
7 3ناب تبریز312تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
8 4ناب تبریز36تبریز21902190
9 4ناب تبریز46تبریز2180-
10 4ناب تبریز412تبریز--
11 4ظهوریان46تهران21702170
12 4شکفته46مشهد21702170
13 4شکفته36مشهد--
14 4اسپیرال26اصفهان--
15 4اسپیرال36اصفهان--
16 4اسپیرال46اصفهان23452345
17 4اسپیرال56اصفهان2305-
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
18 4.5ناب تبریز36-12تبریز--
19 4.5ناب تبریز46تبریز-2280
20 4.5ناب تبریز412تبریز-2580
21 4.5ناب تبریز56تبریز22802280
22 4.5ناب تبریز512تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
23 5ناب تبریز36تبریز21902190
24 5ناب تبریز312تبریز24902490
25 5ناب تبریز412تبریز--
26 5آریان46تبریز21752175
27 5آریان56تبریز21752175
28 5ناب تبریز512تبریز--
29 5اسپیرال36اصفهان--
30 5اسپیرال46اصفهان-2320
31 5اسپیرال56اصفهان23052305
32 5آریان56تهران21752175
33 5شکفته46مشهد--
34 5ناب تبریز46تبریز21802180
35 5منظومه46اصفهان2160-
36 5منظومه56اصفهان2160-
37 5زنجان56زنجان--
38 5ظهوریان56تهران21702170
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
39 6ظهوریان66تهران21702170
40 6فولاد تهران-12تهران--
41 6زنجان56زنجان--
42 6زنجان66زنجان--
43 6فولاد تهران-6تهران--
44 6شکفته-6مشهد21702170
45 6شکفته56مشهد--
46 6اسپیرال-6اصفهان23052305
47 6اسپیرال46اصفهان--
48 6اسپیرال56اصفهان--
49 6اسپیرال66اصفهان--
50 6اسپیرال-12اصفهان--
51 6آریان66تهران21752175
52 6ناب تبریز46تبریز21902190
53 6ناب تبریز412تبریز24902490
54 6ناب تبریز56تبریز21802180
55 6ناب تبریز512تبریز--
56 6ناب تبریز66تبریز21702170
57 6ناب تبریز612تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
58 6.3ناب تبریز56تبریز22802280
59 6.3ناب تبریز512تبریز25802580
60 6.3ناب تبریز66تبریز22802280
61 6.3ناب تبریز612تبریز-2580
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
62 6.5استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
63 7اصفهان712اصفهان--
64 7اصفهان76اصفهان--
65 7ناب تبریز56تبریز22902290
66 7ناب تبریز512تبریز25902590
67 7ناب تبریز76تبریز--
68 7ناب تبریز712تبریز--
69 7ناب تبریز66تبریز22802280
70 7ناب تبریز612تبریز25802580
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
71 8ناب تبریز76تبریز21902190
72 8ناب تبریز712تبریز--
73 8فولاد تهران12-تهران--
74 8ناب تبریز-6تبریز--
75 8ناب تبریز-12تبریز21802180
76 8ناب تبریز66تبریز21902190
77 8ناب تبریز612تبریز2490-
78 8ناب تبریز86تبریز21802180
79 8ناب تبریز812تبریز24802480
80 8اصفهان86اصفهان--
81 8آریان86تهران21752175
82 8آریان-6تهران--
83 8اصفهان812اصفهان--
84 8ماهانسبک6تهران--
85 8میلاد یزد88یزد--
86 8شکفته-6مشهد21702170
87 8آریان812تهران--
88 8ماهان-6مشهد--
89 8فولاد تهران-6تهران--
90 8استاندارد اورپا-12تهران27802780
91 8فولاد تهران812تهران--
92 8ظهوریان86تهران21702170
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
93 9اصفهان96اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
94 10اصفهان106اصفهان-2145
95 10آریان106تهران21752175
96 10آریان-6تهران--
97 10شکفته-6مشهد--
98 10ماهانسبک6تهران--
99 10اصفهان1012اصفهان--
100 10منظومه106تهران2160-
101 10میلاد یزد-6یزد--
102 10فولاد تهران-12تهران--
103 10استاندارد اورپا-12تهران26802680
104 10فولاد تهران-6تهران--
105 10ماهان-6مشهد--
106 10آریان1012تهران22052205
107 10ناب تبریز86تبریز--
108 10ناب تبریز812تبریز25402560
109 10ناب تبریز126تبریز--
110 10ناب تبریز1012تبریز--
111 10ناب تبریز-6تبریز21702170
112 10ناب تبریز-12تبریز21702170
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
113 12ناب تبریز-6تبریز--
114 12ناب تبریز-12تبریز--
115 12آریان1212تهران--
116 12ماهان-6مشهد--
117 12استاندارد اورپا-12تهران--
118 12اصفهان1212اصفهان--
119 12شکفته-6مشهد--
120 12آریان-6تهران--
121 12آریان126تهران21752175
122 12اصفهان126اصفهان-2175
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
123 14آریان-6تهران--
124 14استاندارد اورپا-12تهران26302630
125 14ناب تبریز-6تبریز21802180
126 14ناب تبریز-12تبریز21802180
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
127 16ناب تبریز-6تبریز--
128 16ناب تبریز-12تبریز--
129 16استاندارد اورپا-12تهران26302630
130 16آریان-6تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
131 18استاندارد اورپا-12تهران26302630
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
132 22استاندارد اورپا-12تهران-2630
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
133 24استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
134 26استاندارد اورپا-12تهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع نبشی های لقمه و برش پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top