سایز
کارخانهآخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/7/25
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 3اسپیرال26اصفهان--
2 3اسپیرال36اصفهان--
3 3ناب تبریز36تبریز44804480
4 3ناب تبریز312تبریز--
5 3ظهوریان36تهران--
6 3شکفته36مشهد--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
7 4شکفته46مشهد--
8 4ظهوریان46تهران--
9 4آریان46تهران-4350
10 4ناب تبریز36تبریز44304530
11 4ناب تبریز46تبریز44104410
12 4ناب تبریز412تبریز--
13 4اسپیرال26اصفهان--
14 4اسپیرال36اصفهان--
15 4اسپیرال46اصفهان--
16 4اسپیرال56اصفهان--
17 4شکفته36مشهد--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
18 4.5ناب تبریز36تبریز45804580
19 4.5ناب تبریز46تبریز--
20 4.5ناب تبریز412تبریز--
21 4.5ناب تبریز56تبریز45304530
22 4.5ناب تبریز512تبریز--
23 4.5ناب تبریز312تبریز47804780
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
24 5ظهوریان56تهران--
25 5ناب تبریز46تبریز43904390
26 5ناب تبریز36تبریز44004400
27 5ناب تبریز312تبریز46004600
28 5ناب تبریز412تبریز45904590
29 5آریان46تبریز-4350
30 5آریان56تبریز-4350
31 5ناب تبریز512تبریز--
32 5آریان56تهران-4350
33 5اسپیرال36اصفهان--
34 5اسپیرال46اصفهان--
35 5اسپیرال56اصفهان--
36 5منظومه46اصفهان--
37 5منظومه56اصفهان--
38 5زنجان56زنجان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
39 6زنجان56زنجان--
40 6زنجان66زنجان--
41 6فولاد تهران-6تهران--
42 6اسپیرال-6اصفهان--
43 6اسپیرال46اصفهان--
44 6اسپیرال56اصفهان--
45 6اسپیرال66اصفهان--
46 6شکفته-6مشهد--
47 6آریان66تهران-4350
48 6ناب تبریز46تبریز44104410
49 6ناب تبریز412تبریز46104610
50 6ناب تبریز56تبریز43904390
51 6ناب تبریز512تبریز--
52 6ناب تبریز66تبریز43704370
53 6ناب تبریز612تبریز45704570
54 6ظهوریان66تهران--
55 6فولاد تهران-12تهران--
56 6فولاد تهران-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
57 6.3ناب تبریز56تبریز45804580
58 6.3ناب تبریز512تبریز--
59 6.3ناب تبریز66تبریز45804580
60 6.3ناب تبریز612تبریز47804780
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
61 6.5استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
62 7ناب تبریز66تبریز45304530
63 7ناب تبریز612تبریز47304730
64 7فولاد تهران76تهران--
65 7فولاد تهران612تهران--
66 7ناب تبریز56تبریز45504550
67 7ناب تبریز512تبریز47504750
68 7ناب تبریز76تبریز45304530
69 7ناب تبریز712تبریز--
70 7اصفهان712اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
71 8آریان812تهران--
72 8اصفهان812اصفهان--
73 8فولاد تهران-6تهران--
74 8آریان86تهران-4250
75 8ماهانسبک6تهران--
76 8اصفهان86اصفهان--
77 8شکفته-6مشهد--
78 8ناب تبریز66تبریز44004400
79 8ناب تبریز612تبریز46004600
80 8ناب تبریز86تبریز43804380
81 8ناب تبریز812تبریز45804580
82 8فولاد تهران86تهران--
83 8فولاد تهران76تهران--
84 8ناب تبریز76تبریز43904390
85 8ناب تبریز712تبریز45904590
86 8فولاد تهران-12تهران--
87 8ناب تبریز-6تبریز44004400
88 8ناب تبریز-12تبریز44004400
89 8استاندارد اورپا-12تهران--
90 8ظهوریان86تهران--
91 8فولاد تهران12-تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
92 10منظومه106تهران--
93 10استاندارد اورپا-12تهران--
94 10ناب تبریز-6تبریز44004400
95 10ناب تبریز-12تبریز44004400
96 10آریان-12تهران--
97 10فولاد تهران-12تهران--
98 10ناب تبریز106تبریز43204320
99 10ناب تبریز86تبریز45504550
100 10ناب تبریز812تبریز47504750
101 10ناب تبریز126تبریز--
102 10ناب تبریز1012تبریز45204520
103 10شکفته-6مشهد--
104 10اصفهان106اصفهان--
105 10ماهانسبک6تهران--
106 10آریان106تهران-4170
107 10فولاد تهران-6تهران--
108 10اصفهان1012اصفهان--
109 10آریان1012تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
110 12آریان1212تهران--
111 12اصفهان1212اصفهان--
112 12آریان126تهران-4170
113 12اصفهان126اصفهان--
114 12شکفته-6مشهد--
115 12ناب تبریز-6تبریز--
116 12ناب تبریز-12تبریز--
117 12استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
118 14استاندارد اورپا-12تهران--
119 14ناب تبریز-6تبریز4400-
120 14ناب تبریز-12تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
121 16ناب تبریز-6تبریز44004400
122 16ناب تبریز-12تبریز44004400
123 16استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
124 18استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
125 22استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
126 24استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
127 26استاندارد اورپا-12تهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع نبشی های لقمه و برش پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

نبشی و ناودانی بر چه اساسی طبقه بندی میشوند ؟

نبشی و ناودانی بر اساس روش تولید و وزن آن بر اساس ضخامت گوشت ، بال و طول طبقه بندی میگردند

هنگام انتخاب و خرید نبشی و ناودانی به چه نکاتی باید توجه داشت؟

در هنگام خرید نبشی و ناودانی بر اساس نیاز خود به ضخامت گوشت و بال و طول این مقطع باید توجه داشته باشید

بهترین راه برای خرید نبشی و ناودانی چیست؟

شما عزیزان میتوانید با دریافت مشاوره از کارشناسان فولاد ایرانیان بهترین انتخاب ممکن را داشته باشید

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

Top
لوگو ساماندهی