سایز




















کارخانه




















آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/10/26
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 3اسپیرال26اصفهان--
2 3اسپیرال36اصفهان--
3 3ناب تبریز36تبریز-5600
4 3ناب تبریز312تبریز--
5 3ظهوریان36تهران--
6 3شکفته36مشهد--
7 3سپهر ایرانیان36تهران55205520
8 3ظهوریان2.56تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
9 4ظهوریان36تهران--
10 4نستا46تهران-5400
11 4جاوید بناب36---
12 4جاوید بناب46---
13 4آریان46تهران-5450
14 4شکفته46مشهد--
15 4ظهوریان46تهران--
16 4ناب تبریز36تبریز55505550
17 4ناب تبریز46تبریز55005500
18 4ناب تبریز412تبریز--
19 4اسپیرال26اصفهان--
20 4اسپیرال36اصفهان--
21 4اسپیرال46اصفهان--
22 4اسپیرال56اصفهان--
23 4شکفته36مشهد--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
24 4.5ناب تبریز36تبریز57005700
25 4.5ناب تبریز46تبریز--
26 4.5ناب تبریز412تبریز--
27 4.5ناب تبریز56تبریز56505650
28 4.5ناب تبریز512تبریز58505850
29 4.5ناب تبریز312تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
30 5ناب تبریز46تبریز55005500
31 5ظهوریان36تهران--
32 5ظهوریان46تهران--
33 5جاوید بناب36---
34 5جاوید بناب46---
35 5جاوید بناب56---
36 5شکفته56مشهد--
37 5ظهوریان56تهران--
38 5ناب تبریز36تبریز55205520
39 5ناب تبریز312تبریز--
40 5ناب تبریز412تبریز--
41 5آریان46تبریز-5450
42 5آریان56تبریز-5450
43 5ناب تبریز512تبریز--
44 5آریان56تهران-5450
45 5اسپیرال36اصفهان--
46 5اسپیرال46اصفهان--
47 5اسپیرال56اصفهان--
48 5منظومه46اصفهان--
49 5منظومه56اصفهان--
50 5زنجان56زنجان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
51 6زنجان56زنجان--
52 6زنجان66زنجان--
53 6فولاد تهران-6تهران--
54 6اسپیرال-6اصفهان--
55 6اسپیرال46اصفهان--
56 6اسپیرال56اصفهان--
57 6اسپیرال66اصفهان--
58 6شکفته-6مشهد--
59 6آریان66تهران-5450
60 6ناب تبریز46تبریز55205520
61 6ناب تبریز412تبریز--
62 6ناب تبریز56تبریز55005500
63 6ناب تبریز512تبریز--
64 6ناب تبریز66تبریز54705470
65 6ناب تبریز612تبریز--
66 6ظهوریان66تهران--
67 6فولاد تهران-12تهران--
68 6شکفته66مشهد--
69 6جاوید بناب36---
70 6جاوید بناب46---
71 6جاوید بناب56---
72 6ظهوریان56تهران--
73 6فولاد تهران36تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
74 6.3ناب تبریز56تبریز56205620
75 6.3ناب تبریز512تبریز58205820
76 6.3ناب تبریز66تبریز56005600
77 6.3ناب تبریز612تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
78 6.5استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
79 7ناب تبریز66تبریز56505650
80 7ناب تبریز612تبریز--
81 7فولاد تهران76تهران--
82 7فولاد تهران612تهران--
83 7فولاد تهران66تهران--
84 7ناب تبریز56تبریز--
85 7ناب تبریز512تبریز--
86 7ناب تبریز76تبریز--
87 7ناب تبریز712تبریز--
88 7اصفهان712اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
89 8آریان812تهران--
90 8اصفهان812اصفهان--
91 8فولاد تهران-6تهران--
92 8آریان86تهران-5400
93 8ماهانسبک6تهران--
94 8اصفهان86اصفهان--
95 8شکفته-6مشهد--
96 8ناب تبریز66تبریز-5600
97 8ناب تبریز612تبریز--
98 8ناب تبریز86تبریز--
99 8ناب تبریز812تبریز--
100 8ظهوریان76تهران--
101 8شکفته86مشهد--
102 8سدید قم86---
103 8فولاد تهران86تهران--
104 8فولاد تهران76تهران--
105 8ناب تبریز76تبریز55505550
106 8ناب تبریز712تبریز57505750
107 8فولاد تهران-12تهران--
108 8ناب تبریز-6تبریز55005500
109 8ناب تبریز-12تبریز55005500
110 8استاندارد اورپا-12تهران--
111 8ظهوریان86تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
112 10منظومه106تهران--
113 10فولاد تهران-12تهران--
114 10استاندارد اورپا-12تهران--
115 10ناب تبریز-6تبریز55005500
116 10ناب تبریز-12تبریز55005500
117 10آریان-12تهران--
118 10ناب تبریز106تبریز55005500
119 10ظهوریان106تهران--
120 10ناب تبریز86تبریز--
121 10ناب تبریز812تبریز--
122 10ناب تبریز126تبریز--
123 10ناب تبریز1012تبریز57005700
124 10شکفته-6مشهد--
125 10اصفهان106اصفهان--
126 10ماهانسبک6تهران--
127 10آریان106تهران--
128 10فولاد تهران-6تهران--
129 10اصفهان1012اصفهان--
130 10آریان1012تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
131 12آریان1212تهران--
132 12اصفهان1212اصفهان--
133 12آریان126تهران-5450
134 12اصفهان126اصفهان--
135 12شکفته-6مشهد--
136 12ناب تبریز-6تبریز55005500
137 12ناب تبریز-12تبریز55005500
138 12استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
139 14استاندارد اورپا-12تهران--
140 14ناب تبریز-6تبریز55005500
141 14ناب تبریز-12تبریز55005500
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
142 16ناب تبریز-6تبریز--
143 16ناب تبریز-12تبریز--
144 16استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
145 18استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
146 22استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
147 24استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
148 26استاندارد اورپا-12تهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع نبشی های لقمه و برش پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

نبشی و ناودانی بر چه اساسی طبقه بندی میشوند ؟

نبشی و ناودانی بر اساس روش تولید و وزن آن بر اساس ضخامت گوشت ، بال و طول طبقه بندی میگردند

هنگام انتخاب و خرید نبشی و ناودانی به چه نکاتی باید توجه داشت؟

در هنگام خرید نبشی و ناودانی بر اساس نیاز خود به ضخامت گوشت و بال و طول این مقطع باید توجه داشته باشید

بهترین راه برای خرید نبشی و ناودانی چیست؟

شما عزیزان میتوانید با دریافت مشاوره از کارشناسان فولاد ایرانیان بهترین انتخاب ممکن را داشته باشید

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

Top
لوگو ساماندهی