سایز
کارخانهآخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/9/21
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 3اسپیرال26اصفهان--
2 3اسپیرال36اصفهان--
3 3ناب تبریز36تبریز--
4 3ناب تبریز312تبریز--
5 3ظهوریان36تهران--
6 3شکفته36مشهد--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
7 4شکفته46مشهد--
8 4ظهوریان46تهران--
9 4آریان46تهران--
10 4ناب تبریز36تبریز-5450
11 4ناب تبریز46تبریز54005400
12 4ناب تبریز412تبریز--
13 4اسپیرال26اصفهان--
14 4اسپیرال36اصفهان--
15 4اسپیرال46اصفهان--
16 4اسپیرال56اصفهان--
17 4شکفته36مشهد--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
18 4.5ناب تبریز36تبریز56005600
19 4.5ناب تبریز46تبریز55505550
20 4.5ناب تبریز412تبریز5750-
21 4.5ناب تبریز56تبریز55005500
22 4.5ناب تبریز512تبریز--
23 4.5ناب تبریز312تبریز58005800
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
24 5ظهوریان56تهران--
25 5ناب تبریز46تبریز54005400
26 5ناب تبریز36تبریز54505450
27 5ناب تبریز312تبریز--
28 5ناب تبریز412تبریز56005600
29 5آریان46تبریز52205220
30 5آریان56تبریز52205220
31 5ناب تبریز512تبریز--
32 5آریان56تهران52205220
33 5اسپیرال36اصفهان--
34 5اسپیرال46اصفهان--
35 5اسپیرال56اصفهان--
36 5منظومه46اصفهان--
37 5منظومه56اصفهان--
38 5زنجان56زنجان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
39 6زنجان56زنجان--
40 6زنجان66زنجان--
41 6فولاد تهران-6تهران--
42 6اسپیرال-6اصفهان--
43 6اسپیرال46اصفهان--
44 6اسپیرال56اصفهان--
45 6اسپیرال66اصفهان--
46 6شکفته-6مشهد--
47 6آریان66تهران52205220
48 6ناب تبریز46تبریز54505450
49 6ناب تبریز412تبریز-5650
50 6ناب تبریز56تبریز54505450
51 6ناب تبریز512تبریز--
52 6ناب تبریز66تبریز54005400
53 6ناب تبریز612تبریز-5600
54 6ظهوریان66تهران--
55 6فولاد تهران-12تهران--
56 6فولاد تهران-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
57 6.3ناب تبریز56تبریز55005500
58 6.3ناب تبریز512تبریز57005700
59 6.3ناب تبریز66تبریز--
60 6.3ناب تبریز612تبریز-5700
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
61 6.5استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
62 7ناب تبریز66تبریز55005500
63 7ناب تبریز612تبریز--
64 7فولاد تهران76تهران--
65 7فولاد تهران612تهران--
66 7ناب تبریز56تبریز--
67 7ناب تبریز512تبریز--
68 7ناب تبریز76تبریز--
69 7ناب تبریز712تبریز--
70 7اصفهان712اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
71 8آریان812تهران--
72 8اصفهان812اصفهان--
73 8فولاد تهران-6تهران--
74 8آریان86تهران51505150
75 8ماهانسبک6تهران--
76 8اصفهان86اصفهان--
77 8شکفته-6مشهد--
78 8ناب تبریز66تبریز54005400
79 8ناب تبریز612تبریز--
80 8ناب تبریز86تبریز54005400
81 8ناب تبریز812تبریز-5600
82 8فولاد تهران86تهران--
83 8فولاد تهران76تهران--
84 8ناب تبریز76تبریز53505350
85 8ناب تبریز712تبریز55505550
86 8فولاد تهران-12تهران--
87 8ناب تبریز-6تبریز--
88 8ناب تبریز-12تبریز--
89 8استاندارد اورپا-12تهران--
90 8ظهوریان86تهران--
91 8فولاد تهران12-تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
92 10منظومه106تهران--
93 10استاندارد اورپا-12تهران--
94 10ناب تبریز-6تبریز-5400
95 10ناب تبریز-12تبریز-5400
96 10آریان-12تهران--
97 10فولاد تهران-12تهران--
98 10ناب تبریز106تبریز53005300
99 10ناب تبریز86تبریز-5500
100 10ناب تبریز812تبریز--
101 10ناب تبریز126تبریز--
102 10ناب تبریز1012تبریز55005500
103 10شکفته-6مشهد--
104 10اصفهان106اصفهان--
105 10ماهانسبک6تهران--
106 10آریان106تهران--
107 10فولاد تهران-6تهران--
108 10اصفهان1012اصفهان--
109 10آریان1012تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
110 12آریان1212تهران--
111 12اصفهان1212اصفهان--
112 12آریان126تهران51505150
113 12اصفهان126اصفهان--
114 12شکفته-6مشهد--
115 12ناب تبریز-6تبریز--
116 12ناب تبریز-12تبریز--
117 12استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
118 14استاندارد اورپا-12تهران--
119 14ناب تبریز-6تبریز--
120 14ناب تبریز-12تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
121 16ناب تبریز-6تبریز54005400
122 16ناب تبریز-12تبریز-5400
123 16استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
124 18استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
125 22استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
126 24استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
127 26استاندارد اورپا-12تهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع نبشی های لقمه و برش پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

نبشی و ناودانی بر چه اساسی طبقه بندی میشوند ؟

نبشی و ناودانی بر اساس روش تولید و وزن آن بر اساس ضخامت گوشت ، بال و طول طبقه بندی میگردند

هنگام انتخاب و خرید نبشی و ناودانی به چه نکاتی باید توجه داشت؟

در هنگام خرید نبشی و ناودانی بر اساس نیاز خود به ضخامت گوشت و بال و طول این مقطع باید توجه داشته باشید

بهترین راه برای خرید نبشی و ناودانی چیست؟

شما عزیزان میتوانید با دریافت مشاوره از کارشناسان فولاد ایرانیان بهترین انتخاب ممکن را داشته باشید

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

Top
لوگو ساماندهی