خلاصه وقایع در بازار و بورس کالا در روز پانزدهم بهمن ماه


1397/11/15 

شروع رینگ رقابتی  بورس کالا  از ساعت  11 صبح امروز  آغاز خواهد شد در این عرضه  81 هزار تن  ورق گرم B  و

 

 

25 هزار تن  ورق گرم C و 4 هزار تن ورق  گالوانیزه و 1200 تن ورق قلع اندود عرضه خواهد شد.

 

 

 ورق گرم نماد  فولاد مبارکه با حدود 4 هزار تن تقاضا  تا سقف 44559 ریال رقابت شد. 
   ورق گرم نماد C  فولاد مبارکه با حدود 2 هزار  تن تقاضا  تا سقف 41899 ریال رقابت شد .
 

 

 ورق گالوانیزه نماد G  فولاد مبارکه با حداقل 200  تن تقاضا  تا سقف 78444 ریال رقابت شد .

 

 

آمار قطعی معاملات محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا مورخ 97/11/15

 


 

ورق گرم B :

 


تقاضا:  119790تن


عرضه:  81070تن


به قیمت میانگین:  44.896 ریال


افزایش قیمت 2265 ریال


 درصد افزایش: 5.31
 

 

 

ورق گرم C:

 


تقاضا: 43670تن


عرضه:  25520تن


به قیمت میانگین:  41.164 ریال


افزایش قیمت 3965 ریال


درصد افزایش 10.66
 

 


ورق سرد B:

 


تقاضا:  25200تن


عرضه:  20000تن


به قیمت میانگین: 51.136 ریال


افزایش قیمت: 2109ریال


 درصد افزایش: 4.3
 

 


ورق گالوانیزه G:

 


تقاضا:  11000 تن


عرضه:  4000تن


به قیمت میانگین:   80974 ریال


افزایش قیمت 18598ریال


درصد افزایش: 29.82
 

 


ورق قلع اندود T:

 


تقاضا:  3250 تن


عرضه:  1800تن


به قیمت میانگین:  120908 ریال


افزایش قیمت  32.999ریال


درصد افزایش: 37.54
 

این دومین عرضه فولاد مبارکه در بهمن ماه سال جاری میباشد پیش بینی میشود این عرضه ها در هفته های آتی نیز ادامه داشته

 

باشد.

 

  

Top