خلاصه وقایع در بازار و بورس کالا در روز هشتم بهمن ماه


1397/11/8عرضه روز دوشنبه مورخ 1397/11/8 در بورس کالا در یک نگاه

 

 

 

در رینگ رقابتی بورس کالا روز دوشنبه محصولات فولادی برای فروش به رقابت گذاشته شده اند در این معاملا سبد میلگرد

 

 

14الی 28 A3  شرکت فولاد خوزستان با تاریخ تحویل 97/11/16 به قیمت پایه 32321 ریال با مقدار 4070 تن عرضه

 

 

اولیه و همچنین 16830 تن تقاضای اولیه تا سقف 33619 ریال رقابت گردید .

 

 

 

سبد مخلوط تیرآهن شرکت ذوب آهن اصفهان با تاریخ تحویل 97/12/15 به قیمت پایه 31636 و عرضه 19800 و تقاضای

 

 

69300 تا حد سقف رقابتی 34219 ریال معامله شد .

 

 

 

سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان با تاریخ تحویل 97/12/15 به قیمت پایه 31836 ریال و عرضه 4400 تن و تقاضای 8140

 

 

تن تا سقف رقابتی 34059 ریال معامله گردید.

 

 

 

همچنین سبد میلگرد مخلوط  تولیدی فولاد سپید فراب کویر با تاریخ تحویل 97/11/13 به عرضه 1650 و تقاضا 1980 به

 

 

 

سرانجام نرسید و معامله آن لغو گردید .

 

 

 

برای آهن اسفنجی پارس فولاد سبزوار با قیمت 1400 ریال نیز معامله ای رخ نداد و در رینگ رقابتی بورس کالا به سرانجام

 

 

نرسید .

 

 

 

تهیه شده در فولاد ایرانیان

Top