خلاصه وقایع در بازار و بورس کالا در روز بیست و هفتم آذر ماه


1397/9/27ورق گرم نماد B  فولاد مبارکه با حداقل  330 تن تقاضا  تا سقف 39978 ریال رقابت شد.

 

 

 ورق گرم نماد C  فولاد مبارکه با حداقل  3 هزار تن تقاضا  تا سقف36151  ریال رقابت شد.

 

 

 ورق سرد نماد B  فولاد مبارکه با حداقل  300 تن تقاضا  تا سقف  52011  ریال رقابت شد

 

 

 ورق گالوانیزه نماد G  فولاد مبارکه با حداقل  300 تن تقاضا  تا سقف  69169  ریال رقابت شد

 

 

 ورق قلع اندود  فولاد مبارکه با حداقل  350 تن تقاضا  تا سقف  101010  ریال رقابت شد

 

 

کاهش 10% قیمت پایه محصولات ورق فولاد مبارکه در تابلو بورس کالا و نبود تقاضای کامل در مقابل میزان عرضه ورق گرم B
 

 

 

 رقابتي(HC,سردB,گالوانيزه وقلع اندود)  كاهش نرخ ١٠ درصدي HB
 

 


 ورق گرمHB
 

 

في ميانگين: ٣٩٩٧٨

 


بالاترين نرخ:٣٩٩٧٨

 


پايين ترين نرخ:٣٩٩٧٨

 


حجم معامله:٣٢٦٧٠ تن

 


مازاد عرضه:٤٩٨٣٠تن
 

 


ورق گرمHC

 


في ميانگين:٣٦١٠٤

 


بالاترين نرخ:٣٦١٥١

 


پايين ترين نرخ:٣٦٠٠٩

 


حجم معامله:٦٦٠٠ تن
 

 


ورق سردB

 


في ميانگين:٥٠١٦٦

 


بالاترين نرخ:٥٢٠١١

 


پايين ترين نرخ:٥٠٠٥٩

 


حجم معامله:٢٠٠٠٠تن
 

 


ورق گالوانيزه

 


في ميانگين:٦٧٤٠١

 


بالاترين نرخ:٦٩١٦٩

 


پايين ترين نرخ:٦٤٥١٢

 


حجم معامله:٢٠٠٠ تن
 

 


ورق قلع اندود

 


في ميانگين:٩٣٩٣٧

 


بالاترين نرخ:١٠١٠١٠

 


پايين ترين نرخ:٩٠٣٠٩

 


حجم معامله:١٠٠٠ تن
 

 

 

تهیه شده در فولاد ایرانیان

 

Top
لوگو ساماندهی