خلاصه وقایع در بازار و بورس کالا در روز بیست و سوم مهر ماه


1397/7/23ورق گرم نماد B فولاد مبارکه با حداقل 7 هزار تن تقاضا  تا سقف 43395 ریال  رقابت شد .  ورق گرم نماد C فولاد مبارکه با حداقل 3 هزار تن تقاضا  تا سقف 37599 ریال  رقابت شد .

 

 ورق سرد نماد  B فولاد مبارکه با حداقل 600 تن تقاضا  تا سقف 57559 ریال  رقابت شد .

 

 ورق گالوانیزه نماد  G فولاد مبارکه با حداقل 300 تن تقاضا  تا سقف 72029 ریال  رقابت شد .

 

 ورق قلع اندود فولاد مبارکه با حداقل 600 تن تقاضا  تا سقف 110110 ریال  رقابت شد .

 

 

 

 آمار معاملات محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا مورخ 97/07/23
 

 


ورق گرم B :

 


تقاضا:  39270تن


عرضه:  31900تن


قیمت میانگین:  41239ریال


افزایش قیمت 5076 ریال
 

 


ورق گرم C:

 


تقاضا:  12870تن


عرضه:  9020تن


به قیمت میانگین:   37172ریال


افزایش قیمت 8034ریال


11.45 درصد افزایش
 

 


ورق سرد B:

 


تقاضا:  13100تن


عرضه:  10000تن


به قیمت میانگین:   51851ریال


افزایش قیمت 14279 ریال


25.75درصد افزایش
 

 


ورق گالوانیزه:

 


تقاضا:3450تن


عرضه:2800تن


قیمت میانگین:70276ریال


افزایش قیمت 21147 ریال


29.52 درصد افزایش
 

 


ورق قلع اندود:

 


تقاضا:  2100تن


عرضه:  1200تن


به قیمت میانگین:   103053ریال


فزایش قیمت 38358 ریال


42.15درصد افزایش

 


 


تهیه شده در فولاد ایرانیان

Top