خلاصه اتفاقات در بازار و بورس کالا


1397/6/14 ورق گرم B با حداقل 139 هزار تن تا سقف 28415 ریال رقابت شد.

 

 

در حالی که 44 هزار تن ورق گرم  C برای عرضه امروز ارائه شده است ولی تقاضا کمتر از نصف این مقدار است.

 

 

ورق گرم C با حداقل19 هزار تن تا سقف 28415 ریال رقابت شد.

 

 

قیمت ورق گرم  نازک و ضخیم معامله شده در بورس با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 3097 تومان میباشد.

 

 

در حالی که 23 هزار تن ورق روغنی   برای عرضه امروز ارائه شده است ولی تقاضا حدود 15 هزار تن  است.

 

 

از 75 هزار تن عرضه ورق ضخیم , سرد , گالوانیزه و فلع اندود نزدیک به 30 هزار تن بدون تقاضا باقی ماند.

 

 

🔹ورق گرم B :


تقاضا:  139810تن


عرضه:  85800تن


قیمت میانگین:  28415ریال


افزایش 15درصدی قیمت

🔹ورق گرم C:


تقاضا:  19910تن


عرضه:  18040تن


به قیمت :   28415ریال


افزایش 15درصدی قیمت

🔹ورق سرد B:


تقاضا:  14500تن


عرضه:  13200تن


به قیمت :   32393ریال


افزایش 15 درصدی قیمت

🔹ورق گالوانیزه


تقاضا:9100تن


عرضه:5300تن


قیمت:43116ریال


افزایش 15درصدی

🔹ورق قلع اندود


تقاضا:3350تن


عرضه:2200تن


قیمت :54309ریال


رقابت15درصدی

 

 

 

تهییه شده در فولاد ایرانیان

 

Top