برداشتی سطحی از مفهومی عمیق بازار فولاد


1397/5/15برداشتی سطحی از مفهومی عمیق:

 در روزهای اخیر تعدادی از فولاد سازان دم از ساز و کار بورس می زنند و معتقد شده اند که قیمت ها باید در بورس و در بستر رقابت مشخص شود و مبنای قیمت گذاری فولاد نیز باید بر اساس نرخ استخراج شده از بازار ثانویه باشد.

 اینکه همین فولادسازان تا چندی قبل اعتقادی به بورس نداشته و غریب به اتفاق آنها در بورس عرضه های موفقی نداشته موضوع این نوشته نیست.


 سوال این است در حال حاضر که اقتصاد کشور وارد شرایط جنگی شده است چرا عده ای یاد اقتصاد آزاد افتاده اند؟ تعیین قیمت در بورس  و با ساختار اقتصادهای آزاد در شرایطی صحیح است که بقیه نهاده های تولید نیز بر همین ساز وکار قیمت گذاری گردد. وقتی قیمت انرژی که سهم بسزایی در قیمت تمام شده فولاد دارد  در ایران یک دهم قیمت جهانی است  یا شرکت های فولادی الکترود گرافیتی را با دلار ۴۲۰۰ وارد کرده اند یا  قیمت ضایعات با دلار ۶۰۰۰ تومانی محاسبه میشود یا سنگ آهن قیمتی زیر قیمت جهانی دارد و در تمامی این موارد سوبسید دولتی نصیب فولاد سازان میشود چرا مصرف کننده باید فولاد را به نرخ آزاد خریداری نماید. مگر نه این است که این سوبسید ها از جیب مردم به تولید کننده داده میشود.

 در نتیجه دم از بورس زدن های عده از فولادسازان و برشمردن مزایای اقتصاد آزاد سفسطه ای بیش نبوده و برداشتی سطحی از مفهومی عمیق است.

دولت در این برهه حساس نقش بسزایی در جلوگیری از این رانت دارد و می تواند با ایجاد ساز و کاری مناسب شرایط را برای خرید فولاد با قیمت مناسب در بورس محیا کند و انشالا در آینده ای نه چندان دور که کشور از وضعیت جنگی خارج شد به دنبال ایجاد اقتصاد آزاد و بهره برداری از مزایای آن باشد.(فولاد ایرانیان)

 

 

 

تهیه شده در گروه فولاد ایرانیان

Top