آخرین شاخص قیمت های جهانی محصولات فولادی


1396/6/2          فی واحد ارز منطقه         

محصول

552  دلار در هر تن چین ورق گرم  
517.5  یورو هر تن اورپا    ورق گرم
572.5 یورو هر تن اورپا ورق تخت
618 یورو هر تن اورپا   ورق سرد
535                       دلار در هر تن                      ترکیه میلگرد
542.5                                                                   دلار در هر تن سی ای اف                                   ورق گرم       
500     دلار در هر تن سی ای اف بیلت
630      دلار در هر شورت تن امریکا ورق گرم                  
800  دلار در هر شورت تن امریکا ورق سرد
537.5   دلار در هر شورت تن امریکا میلگرد

 

 

 

جدول فوق بر اساس اخرین خبر شاخص های قیمت جهانی محصولات فولادی بر اساس گزارش پلاتس با توجه به نوسانات اخیر بازار محصولات فولادی

 

از جمله  ورق  و میلگرد در چند هفته اخیر را نشان میدهد.

 

 

 

 

تهیه شده در فولاد ایرانیان

 

Top